Главная Обратная связь

Дисциплины:


Норми для рівня словосполученьНагадаємо, що лише на цьому рівні можуть бути остаточно вибрані для виправлення деякі закінчення (для урізноманітнення їх складу, наприклад при нанизуванні відмінків), а також ті префікси, постфікси та службові слова, що мають варіанти (для максимізації кількості відкритих складів).

Фразеограми

Фразеограма — це два чи більше слова, які з'єднані синтаксичними зв'язками, утворюють семантичну єдність і в реченні заступають один із його членів.

У повідомленнях фразеограми використовують у вигляді готових одиниць, найчастіше заданих списком. Розрізнятимемо такі два основні типи фразеограм: фразеологізми (фразеограми з лексичним значенням) і складені терміни (фразеограми з термінологічним значенням).

Серед фразеограм за ступенем умотивованості значення їх складовими частинами виділяють такі види фразеологізмів: а) ідіоми [загальне значення словосполучення не мотивується значеннями включених до нього слів: водити за ніс (фразеологізм), червоний карлик (термін)]; б) фразеологічні одиниці [загальне значення словосполучення лише частково мотивується значеннями присутніх у ньому слів: заткнути за пояс (фразеологізм), космічний корабель (термін)]; в) фразеологічні сполучення [загальне значення словосполучення повністю мотивується значеннями включених до нього слів: повітряний замок (фразеологізм), електронна обчислювальна машина (термін)].

• Кожну вжиту в повідомленні фразеограму слід перевіряти на наявність у фразеологічному чи термінологічному словнику.

• Значення фразеограми, вжитої в повідомленні, повинно бути таким самим, як і в словниках фразеограм.

Контроль фразеограм слід проводити словниковими і когнітивними методами: словниковий дає змогу виявити, чи справді існує така фразеограма, а когнітивний — перевірити, чи точно вона вжита.

Нормативною базою для проведення словникового і когнітивного методів контролю виступають: а) для фразеологізмів — фразеологічні словники, а також СУМ, де для кожної повнозначної лексичної одиниці перелічені фразеологізми, в які вона входить; б) для складених термінів — ті самі словники, причому з тими ж пріоритетами.

Оскільки фразеологізми, як і слова, вступають у відношення синонімії, то контроль можливості їх синонімічного використання також можна проводити списковим методом.

Подамо зразки помилкового використання фразеограм.

Приклад. Не зможеш, Іване, мішка підняти, кишки у тебе тонкі.

(Правильно не кишки тонкі, а кишка тонка або кишка коротка).

Приклад. А сили у тебе, Андрію, як кіт насльозив. (Правильно не кіт

насльозив, а кіт наплакав).

Приклад. У тій лікарні Василеві тільки кров псували. (Порушено точність вживання фразеологізму: можливе його розуміння і як фразеологізму (Василеві завдали прикрості), і як слів, вжитих у прямому значенні (Василеві заносили у кров шкідливі речовини)).

Приклад. Електронна машина виконала задану їй програму. (Правильно не електронна машина — цей термін має значно ширше значення,—електронна обчислювальна машина).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...