Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заходи щодо підготовки кар'єрних виїмок до затопленняДля водогосподарських цілей (в рекреаційній діяльності) рекомендується використовувати мілкі (1,5-5м), неглибокі (5-15м) і середньоглибокі (15-50м) залишкові кар'єрні виїмки, борти та днища яких складені нетоксичними породами і де є можливість їх заповнення. Для запобігання кислим або лужним ґрунтовим і підгрунтовим водам рекомендується проводити затоплення виїмки паводковими водами. При цьому увага приділяється заходу щодо запобігання прориву і зменшення фільтрації води у діючі підземні гірничі виробки шляхом влаштування запобіжних водопроникних екранів, забезпечення стійкості бортів, боротьби з абразією берегів, створення проточного режиму або підтримання водного середовища, придатного для господарського використання, благоустрою та озеленення прилеглих територій.

Необхідно передбачити комплексне використання водоймищ для водопостачання, зрошення, спортивних, оздоровчих, рибогосподарських та інших цілей. Під час облаштування водоймищ треба передбачати будівництво споруд, необхідних для затоплення кар'єрних виїмок і підтримання в них розрахункового рівня водного дзеркала. Об'єм води повинен бути достатнім для покриття витрат на фільтрацію, випаровування і корисне споживання.

Відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, глибина води у водоймищі повинна бути не меншою 1,5 м. У прибережній смузі має бути створена мілководна зона шириною 30-50 м з постійним збільшенням глибини від 1,5 до 4-8 м. Довжина цієї зони повинна бути не меншою 40 % загальної довжини берегової лінії. Мілководна зона повинна бути вирівнена і покрита шаром родючих порід (чорноземом, дерново-лучними ґрунтами або торфом) не пізніше ніж за 1-2 роки до затоплення.

У процесі підготовки кар'єрних виїмок до затоплення виконуються також роботи із запобігання зсувів бортів. Для збереження сприятливого водного середовища виходи пластів вугілля, малопридатних і непридатних порід екрануються шляхом перекриття глиною або іншими способами.

Відкоси надводної частини водоймищ у зоні хвильової переробки берегів виположуються до кутів природного відкосу порід у воді або присипаються скельним матеріалом у вигляді при вантаженої призми. Пляжну смугу виположують з ухилом 1:7 до глибини 1,7 м.

У підготовці глибоких і дуже глибоких кар'єрних виїмок в рекреаційних, санітарно-гігієнічних та інших природоохоронних цілях може виявитись доцільним заповнення нижньої частини виїмки породою або водою. У проектах рекультивації частково заповнених кар'єрних виїмок повинні бути передбачені протизсувні та протиерозійні заходи: огородження виїмок від повеневих і зливових вод; облаштування водовідвідних канав і захисних дамб; впорядкування скидання поверхневих вод та ефективний відкритий дренаж верхніх водоносних горизонтів.Рекреаційне навантаження в окремих містах, зонах масового відпочинку населення, туризму та спорту в нашому районі не достатнє на сьогоднішній час, до того у великих промислових містах та районах процес освоєння територій які використовується не достатнє.

На мою думку для проведення рекреаційної рекультивації, спеціалістами в цій галузі необхідно перш за все розглядати та враховувати який вид порушення ґрунтового покриву ( механічний, фізичний, хімічний).

Якщо для в рекреаційних цілях було вибрано територію, для відновлення яка в минулому була порушена звалищем з твердих побутових відходів то для цього необхідне врахування багатьох чинників, основні із яких є такі:

ü фізико-географічні та ґрунтово-кліматичні особливості місцевості; площа території, зайнята побутовими відходами та опосередкованого негативного впливу полігону;

ü санітарно-гігієнічні умови району порушень;

ü господарське використання території до моменту порушень;

ü перспективне цільове використання відновленої території.

ü обсяг капітальних затрат на фітомеліорацію та рекультивацію та наявність матеріально-технічних ресурсів;

ü соціальний ефект фітомеліоративних та рекультиваційних робіт;

ü вимоги із охорони навколишнього природного середовища.

Я вважаю, що для того щоб використовувати територію в рекреаційних цілях необхідно провести підготовчий та технічний етапи рекультивації.

На мою думку, на території України рекреаційний напрям рекультивації порушених земель в наслідок господарської діяльності впроваджується не так ефективно як країнах Європи та Америки, серед літературних джерел було оглянуто магістерську дипломну роботу на тему «Еколого-економічна доцільність проведення рекультиваційних робіт на порушених ландшафтах» студента 5 курсу Горобця В. Т. «Національного гірничого університету», м. Дніпропетровськ, в 2011р. Мета даної роботи - обґрунтування рекреаційного напряму рекультивації відпрацьованих земель, що забезпечить прискорене відтворення порушених екосистем та сприятиме розвитку рекреаційного фонду області та відпочинку населення поблизу промислових населених пунктів.

Ідея роботи полягає в тому, що в результаті рекреаційної рекультивації на відпрацьованих кар’єрах можуть бути створені рекреаційні зони, що сприятиме зменшенню витрат на гірничотехнічний етап рекультивації та збільшенню прибутків за рахунок використання порушених територій, а також надасть можливість надання додаткових послуг та створення нових робочих місць.

Економічний ефект від реалізації результатів рекультивації досягається при зменшенні витрат гірничого підприємства на гірничотехнічний етап рекультивації та отриманні грошових прибутків власником створеної рекреаційної зони.

Соціальний ефект від реалізації результатів роботи очікується позитивним завдяки створення рекреаційної зони для відпочинку це фізіологічне та духовне оздоровлення населення поблизу промислових пунктів та створення нових робочих місць.

Також в даній магістерській роботі вказувалось на те, що створення рекреаційної зони на місці відпрацьованих кар’єрів дасть можливість:

- ефективно використовувати наявні туристичні і рекреаційні ресурси;

- стимулювати розвиток сучасної туристичної інфраструктури;

- значно збільшити об'єм туристичних послуг і товарів, підвищити їх якість;

- створити сприятливі умови для задоволення потреб населення в активному відпочинку, зміцненні здоров'я, для залучення до культурних цінностей;

- підвищити рівень транспортної інфраструктури і інвестиційну привабливість регіону;

- створити значну кількість робочих місць в невиробничій сфері, яка сприятиме позитивним змінам в структурі зайнятості населення;

- створити економічні умови для відновлення природного довкілля і об'єктів історико-культурної спадщини і підвищення зацікавленості місцевого населення в їх збереженні;

- підвищити якість науково-методичного і кадрового забезпечення туристичної галузі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...