Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обґрунтування рекреаційного напрямку рекультивації порушених земель, та досвід зарубіжних країн в їх проведенні 

Гірниче підприємство, здійснюючи відтворення земель, порушених відкритою розробкою родовища для потреб народного господарства, стоїть перед вибором напрямку формування споживацьких властивостей техногенних ґрунтів. Земельний кодекс України наголошує на пріоритетності створення на відпрацьованих площах земель сільськогосподарського призначення з метою недопущення скорочення орних угідь країни.

При розробці надр на землях сільгосподарського призначення відпрацьовані родовища мають бути повернені під ріллю або пасовища. При цьому вважається (Беркевич О.М., Панас Р.М.), що якщо ґрунтовий шар зняти перед вскришею вугільних пластів, перетримати в буртах 3-5 років і знову нанести на вирівняний відвал гірської породи, то будуть відновлені початкові ґрунтові умови. Грунт, що пролежав в буртах декілька років, позбавляється комплексу мікроорганізмів і втрачає родючість, трансформуючись в звичайний мінеральний субстрат. Проте, це не завжди відповідає інтересам гірничого комбінату, який зацікавлений в мінімізації витрат природоохоронного призначення.

Показник родючості рекультивованих земель під сільгосп- призначення складає 63% від їх первісного стану, що зумовлює перехід земельної ділянки до менш цінної категорії земель сільгосп призначення, але потребує найбільших витрат серед альтернативних напрямків відновлення техногенних ґрунтів. В країні дуже високий відсоток розораності земель 57,1% і перевищує екологічно обґрунтовані межі. В Дніпропетровській області 83% земель є залученими до сільгосп виробництва. Проте ефективність від цього виробництва є низькою

Для порівняння, врожайність зернових у розвинених країнах становить 50-60ц/га, в Україні на рівні 27ц/га. При проведенні робіт з відновлення земель гірничому підприємству варто дедалі більшу увагу приділяти альтернативним сільськогосподарському напрямку рекультивації.

Відчувається й потреба в рекреаційних заліснених територіях, оскільки розробка надр супроводжується створенням селищ міського типу. При вивченні експериментальних робіт з'ясовано, що гірські відвали мають високу продуктивність по деревній рослинності.

Отже, в степовій і лісостеповій зонах доцільна ландшафтно-рекреаційна рекультивація, що забезпечує формування озерно-лісового комплексу з високою екологічною і рекреаційною ємкістю, ландшафтна різноманітність яка не вимагає великих матеріальних витрат.

На місцях добування корисних копалин в Україні після рекультивації можливий розвиток різних видів рекреаційної діяльності. На відвалах здійснити лісопосадки, кар'єри облаштувати для будь-яких видів відпочинку на воді. Перетворений ландшафт в рекреаційному напрямку має оздоровчу дію на середовище. Рекреаційне використання територій, порушених гірничою промисловістю, визнано найефективнішим з економічного та екологічного погляду. Крім того, воно доцільне, оскільки ці землі, розташовані в урбанізованих та індустріальних областях, де проблема вільних земель особливо гостра.У Чехії у процесі відновлення порушених земель перевага віддається створенню лісонасаджень цільового призначення: лісопарків, парків, вітрозахисних лісів. Для лісогосподарського використання відводяться переважно ділянки неправильної форми із сильно пересіченим рельєфом, відкоси шахтних териконів і кар'єрних відвалів. Затрати на відновлення 1 га землі для лісогосподарського використання становлять 25 тис. крон (11147,75 грн), а затрати на відновлення 1га ріллі - 15-23 тис. крон (6,6 - 11,1 тис. грн).

У США під час рекультивації територій вугільних кар’єрів основна увага приділяється створенню озер, пасовищ і лісів. Наприклад, на кар'єрі «Кларіон» (штат Пенсільванія) грунт знімають бульдозером Д-9Ж. Розкривні роботи проводять драглайном із ковшем ємністю 2,3 м3. Після нанесення ґрунту на сплановані ділянки висаджують сосновий ліс, або використовують рекультивовані землі у сільському господарстві.

Прикладом раціонального використання порушених земель може бути проект забудови глиняного кар'єру в м. Новосибірську. На місці виробленого кар'єру та ярів, розташованих уздовж р. Кам'янки, передбачено створити два житлових мікрорайони. Крім житла, проект передбачає спорудження будинків для установ районного значення, стадіону, ЛЕП та інших об'єктів. Щільність житлового фонду дорівнює 2575 тис. м2 на 1 га. Затрати на 1 м2 житлового фонду становлять 161,6 тис. грн.. Таким способом планується освоїти 539 га земель.

Зарубіжний досвід доводить, що землі, порушені видобутком будівельних матеріалів, найдоцільніше освоювати під водойми, ігрові майданчики або забудову. Наприклад, компанією "American аgrigate" (США) на території одного кар'єру створено 4 озера, розбито 1500 садових ділянок і намито острів для забудови. Інша компанія на території піщаних кар'єрів створила спортивний комплекс.

Певну зацікавленість має виконання рекультивації порушених земель компанією "Американ Цианамід" у штаті Флорида (США). У процесі розробки родовища за без транспортною системою утворились високі хаотично розташовані насипи розкривних порід. Рекультивація їх вимагала переміщення значного об'єму порід та значних затрат на рекультиваційні роботи. У зв'язку з цим керівництво компанії запропонувало технологію одночасного відновлення, згідно з якою гірничі роботи починали з індивідуального розроблення ділянок по периферії кар'єрного поля, а потім у виробленому просторі. Перемістивши фронт робіт до центру родовища, поступово створили виїмку під водоймище. Технологія одночасного відновлення дозволила підготувати водоймище у процесі експлуатації родовища і на 40% знизити затрати на рекультивацію. Крім створення озер компанія "Американ Цианамід" планує забудовувати відвали та використати під посадки цитрусових і створення пасовищ.

Отже, варто звернути увагу на рекреаційний напрям рекультивації оскільки він потребує менших витрат та може здійснюватися в несприятливих умовах рельєфу. А лісові насадження, які висаджуються в процесі цього напряму на відвалах, відіграють важливу меліоративну, ґрунтозахисну та оздоровчу роль.

Дохiднiсть з рекультивацiї забезпечить той напрям відтворення порушених земель, за якого рента відновленої ділянки має стійку тенденцію до зростання, за умови незмiнностi залученого обсягу фінансових pecypciв виробництва.

Рекреаційний напрям рекультивації передбачає ті ж заходи, бо середовище, призначене для проведення дозвілля і відпочинку, не має бути шкідливим для людей, неекологічним, без біологічного світу. На думку Бондаря Ю.А., Лазарева І.В. різниця між біологічним і рекреаційним напрямом рекультивації земель полягає в наступному: рекреаційний напрям передбачає, що після приведення порушених земель в норму по біологічних і фізико-хімічних параметрах вони перетворяться в якісно новий стан, не характерний для даної природної субстанції.

Також створюють на місці кар’єрів зон відпочинку у вигляді водоймищ з пляжами, атракціонами, парками, санними і лижними трасами і т.д. Це може бути також музей просто неба, тематика якого так чи інакше прив'язана до місця його знаходження. Наприклад, музей гірської справи. У ряді країн створені і успішно функціонують подібні музеї, їх експозиції розміщені на місці закритих шахт, цехів і відтворюють обстановку старих підприємств, в них представлені забуті технології, машини пристосування, інструменти.

Музей гірської справи «Ахталь» діє в Германії. У канадському Ванкувері на місці шахти по видобутку мідної руди, закритої в 60-і роки ХХ століття, також працює гірський музей. Музей історії гірської справи в м.Змєїногорське Алтайського краю ( Росія), створений на базі демидовських шахт XVIII століття, став за останніх 10 років центром культурно-просвітницького туризму в регіоні.

Висновки

Одним з основних напрямів використання порушених земель після проведення рекультиваційних робіт: є їх рекреаційне використання (створення парків, скверів, різноманітних зон відпочинку, спорту, відпочинку для населення туристичних баз, санаторно-курортних комплексів, кемпінгів,).

До того ж, рекреаційна рекультивація гармонічно поєднується з водогосподарською та лісогосподарською рекультивацію сприяючи більш раціональному та ефективному використанню певної території.

Рекреаційний напрям рекультивації має важливе екологічне, соціальне таекономічне значення для держави та суспільства в цілому. Рекреація, як економічно вигідна галузь господарювання, має всі підстави зайняти в перспективі одне з провідних місць в структурі господарського комплексу.

Перетворений ландшафт в рекреаційному напрямку має оздоровчу дію на середовище. Рекреаційне використання територій, порушених гірничою промисловістю, визнано найефективнішим з економічного та екологічного погляду. Воно є доцільним, оскільки ці землі, розташовані в урбанізованих та індустріальних областях, і там існує проблем вільних земель, для різних потреб, відбувається архітектурне ущільнення території.

Сьогодні надзвичайно актуальним є питання вибору оптимальної стратегії розвитку рекреаційної індустрії і здійснення ефективної політики її практичної реалізації.

Рекреаційний напрям є зараз перспективним для України як з економічних причин (збереження коштів гірничодобувних підприємств, інвестиції, створення нових робочих місць) так і з екологічних (створення нового біологічного середовища, відновлення порушених земель), тому на державному, регіональному локальному рівнях він повинен бути

Рекультивація земель і туризм - це дві області, в яких Україна і країни СНД на сучасному етапі сильно відстають не лише від країн заходу, але і багатьох інших. З цієї причини необхідно приділяти особливу увага на ці насущні для нашого покоління проблеми.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...