Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приховане, фіктивне та зумисне банкрутствоПриховане банкрутство: навмисне приховання факту стійкої фінансової неспроможності через подання недостовірних даних, якщо це завдало матеріальних збитків кредиторам, карається по­збавленням волі на строк до двох років або штрафними санкціями до 300 мінімальних розмірів зарплати з позбавленням права здійс­нювати певну діяльність протягом п'яти років. Суб'єктами прихованого банкрутства є засновники підприємства, власники, посадові особи. Мотивація дій:

· надія на поліпшення фінансового стану або на виконання фі­нансових зобов'язань особами, які, у свою чергу, є боржниками даної особи;

· спроба одержати банківський кредит для покриття фінансо­вої заборгованості або для привласнення одержаних коштів з на­ступною ліквідацією підприємства;

· прагнення отримати вигідне замовлення на виробництво то­варів, робіт, послуг від держави чи інших замовників і т.д.

Фіктивне банкрутство полягає в явно неправдивій заяві громадянина-засновника або власника підприємства, а також посадової особи певного підприємства про фінансову неспромо­жність виконання зобов'язань перед кредиторами та бюджетом, карається штрафом від 300 до 500 мінімальних зарплат з позбав­ленням права здійснювати відповідну діяльність до 5 років.

Ті самі дії, якщо вони завдали великого матеріального збитку кредиторам або державі, караються позбавленням волі до трьох років з конфіскацією майна. Великий матеріальний збиток — це збиток, який в 50 і більше разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму. Збиток ви­никає через неповернення боргів, несплату відсотків та податків. Мотивація дій:

· порушення справи про банкрутство чи санація підприємства в рамках провадження справи про банкрутство;

· приховання незаконного витрачання коштів;

· ліквідація, реорганізація чи приватизація підприємства з ме­тою зміни форми власності;

· уведення в оману незалежного аудитора з метою одержання необ'єктивного висновку про фінансовий стан підприємства.

Доведення до банкрутства. Новим законодавством про банк­рутство введено положення про відповідальність за умисне банк­рутство. Умисне банкрутство -це свідоме доведення суб'єк­та підприємницької діяльності до стійкої фінансової неплатоспроможності, яка виникає внаслідок того, що власник або посадова особа підприємства з корисливих міркувань вдається до протиправних дій або не виконує чи неналежна виконує свої службові обов'язки, завдаючи істотної шкоди державним або громадським інтересам чи законним правам власників і кре­диторів.

Умисне доведення до банкрутства, коли це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або таким, що їх за­хищає закон, правам та інтересам кредиторів - карається штра­фом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до 5 років. Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, караються позбавленням волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...