Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методики визначення санаційної спроможностіСанаційна спроможність - це наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають здатність до успішного проведення його фінансової санації.

До загальних умов санаційної спроможності відносять наявність у підприємства ефективної санаційної концепції та потенціалу для майбутньої успішної діяльності, а саме: а) стійких позицій на ринку та реальних можливостей збільшення обсягів реалізації; б) конкурентних переваг; в) виробничого та кадрового потенціалу.

Економічними критеріями санаційної спроможності підприємства є його здатність до забезпечення ліквідності, відновлення прибутковості та одержання конкурентних переваг.

Поєднання кількісних та якісних методик при проведенні фінансового аналізу підприємства на предмет доцільності проведення санації: Перший етап.Виявлення причин кризового стану підприємства. Інформаційною базою для керуючого санацією чи аудитора має бути фінансова звітність підприємства. Вивчається динаміка ключових показників балансу та звіту про фінансові результати (зростання або зниження виручки, прибутку, запасів, дебіторської чи кредиторської заборгованості, податковий тиск на підприємство тощо). Другий етап.На другому етапі проводиться оцінка глибини фінансової кризи підприємства. Способи: 1) аналіз фінансової стійкості шляхом визначення ступеня забезпечення запасів і витрат джерелами їх формування;2 побудовою матриці фінансової рівноваги. Джерелами інформації для проведення цього етапу є фінансова звітність підприємства. За результатами аналізу на перших двох етапах вже можна робити висновок про можливість чи неможливість проведення санації за рахунок внутрішніх джерел без залучення зовнішніх інвесторів, кредиторів як інвесторів, або без додаткового залучення інвестицій від власників. Але достовірний висновок щодо доцільності чи недоцільності проведення санації можна одержати після проведення третього етапу - оцінки санаційної спр.

Третій етап.На третьому етапі оцінюється санаційна спроможність підприємства. Проводиться шляхом поєднання якісної методики – СВОТ-аналізу з кількісною – підрахунком ключових коефіцієнтів. Четвертий етап.Оцінка фінансового потенціалу підприємства. Для підприємства, що знаходиться в стані фінансової кризи актуальна проблема здатності залучити додаткові інвестиції для розвитку або можливість отримати кредиту від різних фінансово-кредитних установ. П’ятий етап.Розробка фінансової стратегії.На підставі отриманого значення фінансового потенціалу підприємства робиться висновок щодо стратегії фінансового оздоровлення, яку потрібно обрати для забезпечення стійкого розвитку в майбутньому. Під стратегією фінансового оздоровлення прийнято розуміти цільову установку, базові принципи, а також сукупність напрямків і критеріїв підвищення фінансової стійкості підприємства. Всі стратегії фінансово оздоровлення умовно діляться на стратегії розвитку і стратегії скорочення.


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...