Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості оцінки корп..прав, об’єктів нерух.,рух.майна і немат.активівКорпоративні права являють собою право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) підприємства разом із правом на управління, отримання відповідної частки його прибутку, а також частки активів у разі ліквідації цього підприємства згідно чинного законодавства.

Методи:§ пряма і непряма капіталізація прибутку (включаючи капіталізацію дивідендів); § пряме і непряме порівняння з бізнесами-аналогами; § метод балансової вартості.

До об'єктів нерухомості належать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини.

Нерухомість оцінюють загальновизнаними методами:§ ринкової вартості (метод аналогів та метод затрат); § балансової вартості;§ капіталізованої вартості.

Щодо специфічних видів нерухомості неодмінно застосовують спеціальні методи оцінювання та спеціальні технічні прийоми, здебільшого — метод ринкової вартості, зокрема такі його різновиди, як метод аналогів та метод витрат.

Важливою складовою роботи з оцінювання вартості майна підприємства є оцінювання машин, обладнання, устаткування, оборотних засобів. Ці об'єкти активів належать до групи рухомого майна підприємства.

Оцінювання вартості рухомого майна складається з кількох етапів: ідентифікація об'єкта оцінювання; визначення мети та очікуваного способу використання оцінки, а також умов, що обмежують її використання; збір, перевірка й узгодження всіх доступних даних, що можуть бути корисними для визначення вартості;визначення вартості об'єкта й умов фінансування, за яких оцінювання є ефективним.

Оцінюючи рухоме майно, слід керуватися такими вимогами: враховувати можливості найефективнішого використання об'єкта; ідентифікувати адекватний ринок, що відповідає меті оцінювання; враховувати ринкові умови на момент оцінювання; враховувати дані про попередні факти продажу об'єктів оцінювання;використовувати всі загальновизнані методи оцінювання, застосування яких є фізично можливим і логічно не суперечить меті оцінювання.

Вартість рухомого майна оцінюють такими методами: ринкової вартості (з усіма його різновидами) та балансової вартості.

У разі продажу на аукціоні рухомого майна, яке за даними бухгалтерського обліку є повністю зношеним або функціонально застарілим, але придатним до експлуатації, приймається рішення про встановлення початкової ціни на нього в розмірі 30 % первісної вартості або здійснюється експертне оцінювання такого майна з урахуванням його фактичного фізичного зносу.

Нематеріальні активи - це об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності підприємства.

До нематеріальних активів належать право власності на винахід, право власності на фірмове найменування, право користування земельною ділянкою, право власності на програми для ЕОМ, гудвіл та деякі інші.

Експертне оцінювання вартості нематеріальних активів виконують методами:§ визначенням теперішньої вартості відтворення; § капіталізацією прибутку для визначення сумарної вартості нематеріальних активів, не відбитих у бухгалтерському балансі на дату оцінювання; § поєднанням обох зазначених методів.


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...