Главная Обратная связь

Дисциплины:


Путті –зображення оголених крилатих хлопчиківРелікварій – місце, де зберігаються реліквії.

Рельєф – скульптурне зображення на площині, випукле чи заглиблене стосовно тла; основні види – барельєф, горельєф.

Розетка -орнамент у формі квітки.

Романтизм –напрям у європейському мистецтві кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., представники якого боролися проти канонів класицизму, висували на перший план інтереси особи та почуття і використовували у своїй творчості історичні та народнопоетичні твори.

Ротонда –кругла а бо напівкругла у плані споруда, звичайно увінчана банею і оточена розташованими вздовж стін колонами.

Руст –камінь з грубо обтесаною опуклою лицьовою поверхнею, який застосовується при муруванні або облицюванні будівель.

Саркофаг – оздоблена труна (звичайно кам’яна), невелика гробниця, а також кам’яний надгробок у вигляді труни.

Скульптура– вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну або рельєфну форму і виконуються способом витісування, виливання, різьблення, ліплення тощо з твердих чи пластичних матеріалів (каменю, металу, глини, дерева і т. ін.).

Смальта – непрозоре кольорове скла, яке застосовують у мозаїці.

Станкова скульптура – статуї, бюсти, групи.

Станковий живопис – картини, ікони.

Станкове мистецтво – твори образотворчого мистецтва, які не мають декоративного чи прикладного призначення, на яких створюється твір мистецтва в живопису це мольберт, в скульптурі – скульптурний станок.

Статуя– скульптурне тривимірне зображення людини або тварини (звичайно на повний зріст).

Стела – вертикальний кам’яний стовп чи плита з написом або рельєфним зображенням, що ставиться, споруджується як надмогильний пам’ятник або на згадку про яку-небудь подію тощо.

Стиль– усталена єдність художніх принципів і засобів, які використовуються під час створення творів мистецтва.

Темпера –фарби для живопису, приготовлені на яєчному жовткові або на суміші клейового розчину з олією тощо; картина, малюнок, виконані такими фарбами.

Теракота –випалена кольорова високоякісна гончарна глина; неглазурований керамічний виріб з такої глини.

Триптих –композиція з трьох картин, барельєфів, малюнка і т. ін. об’єднаних спільною темою. Складана ікона, що має три стулки.

Тріумфальна арка – святкова архітектурна споруда, яка обрамляє проїзд на честь перемог у війні та інших знаменних подій.

Тріумфальна колона – меморіальна споруда у вигляді окремо зведеної колони на честь прославляння воєнних перемог.

Тріумфальні ворота – меморіальна споруда у вигляді архітектурного обрамлення проїзду, створена на честь воєнної перемоги і святкового повернення переможця.

Урна – посудина, звичайно у формі вази, для зберігання праху померлого після кремації.Фарфор –мінеральна маса з сумішу каоліну, пластичної глини, кварцу й полового шпату (переважно білого кольору), яка після відповідної обробки просвічується в тонкому шарі, використовується для виготовлення такого посуду, виробів декоративного та прикладного характеру; порцеляна.

Фасад – зовнішній, лицьовий бік будівлі, що звичайно виходить на вулицю.

Фаянс –мінеральна маса з особливих сортів глини з домішками гіпсу та інших речовин, що використовуються для виготовлення керамічного посуду, статуеток і т. ін.

Фреска – картина, написана фарбами по свіжій вогкій штукатурці.

Фриз – середня горизонтальна частина антаблемента, що міститься між архітравом і карнизом.

Фронтон– верхня частина фасаду будинку, портика, колонади і т. ін. у вигляді трикутної площини, обмеженої з боків двосхилим дахом і обрамленої біля основи карнизом.

Цоколь – нижня частина зовнішньої стінки будови, що безпосередньо лежить на фундаменті і дещо виступає вперед порівняно з частиною, розташованою вище.

Чеканка – рельєфне зображення на тонких металевих листках.

Шпалери – безворсовий настійний килим чи оббивна тканина з сюжетним або пейзажним зображенням, виконана ручним способом.

 

Література

1. Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Світова та українська культура: Навчальн. посіб. – Львів: Світ, 2004.

2. Бокань В.А. Польовий Л.П. Історія культури України: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2001.

3. Бокань В.А. Культурологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000.

4. Викторов В.В. Культурология: Учебное пособие. – М.: Издательство «Екзамен», 2002.

5. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Юрайт, 1998.

6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге. / За ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – Львів: Світ, 2005.

7. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – М., 1993.

8. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – К.: Знання, 2000.

9. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М. Политиздат, 1976.

10. Энциклопедия для детей. Т.6. Религии мира. Ч.2. / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 1999.

11. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 1999.

 

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...