Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік розрахункових операційМіж підприємствами відбуваються операції з приводу покупки засобів і предметів праці, реалізації продукції (товарів, послуг) тощо. За все придбане від постачальників слід сплачувати гроші; за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги маємо одержувати грошові кошти. Крім цього, ведуться розрахунки з бюджетом, банками, органами страхування, іншими організаціями.

Залежно від економічного змісту розрахунки поділяються на розрахунки по товарних операціях і розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.

Розрахунки ведуться у двох формах:

1. Шляхом безготівкових перерахувань через систему банків.

2. У вигляді платежів готівкою.

Безготівкова форма розрахунку є основною формою розрахунків.

Безготівковий розрахунок здійснюється по таких формах розрахункових документів:

- платіжними дорученнями;

- платіжними вимогами – дорученнями;

- чеками;

- акредитивом;

- векселями.

 

Розрахунки платіжним дорученням

Найпоширеніша форма розрахункового документу – платіжне доручення.

Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому дане підприємство банку перерахувати певну суму з рахунку підприємства на рахунок іншого підприємства, яке має бути оформленим на спеціальному бланку.

Платіжні доручення надаються підприємствами у банківську установу в паперовій формі, у друкованому вигляді. Вони мають відповідати вимогам, встановленим стандартом, а також містити наступні реквізити:

1. назва документа

2. дата (число, місяць прописом, рік виписування документа)

3. номер документа

4. назва платника і одержувача грошових коштів (їх офіційне скорочення допускається)

5. їх ідентифікаційні коди по ЄДРПОУ.

6. назва банків платника і одержувача, їх місце знаходження і умовний номер МФО

7. сума платежу цифрами і прописом

8. призначення платежу за отриманий товар

9. назва товару

10. посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок)

11. сума ПДВ або напис “ без ПДВ”

12. на першому екземплярі - відтиснення печатки і підписи відповідальних осіб платника

Крім того, при перерахуванні грошових коштів до бюджету по податках і зборах необхідно вказувати підрозділ бюджетної класифікації і термін надходження платежу.

Якщо хоча б один з вищезгаданих реквізитів не заповнений або заповнений неправильно, установа банку виправлення не приймає. Безготівкові розрахункові документи виписуються з використанням технічних засобів під копіювальний папір в 2-х екземплярах.

Приклади оформлення платіжних доручень:

По товарній операції

Платіжне доручення № 101

від 27 жовтня 2008 р.

Платник: ТОВ “Альфа” м. Донецьк Сумакод ЄДРПОУ 12483761 рахунок 230002001704

Банк платника ДРУ ПІБ м. Донецьк МФО 334635 1200,00

Одержувач: СПД Чернова І.В. рахунок 210002451223

Банк одержувача: АКБ Аваль м. Донецьк МФО 334201

Сума прописом: Одна тисяча двісті гривень 00 коп.

Призначення платежу: За отриманий товар по рахунку 205 від 10.09.08 за договором №39, у тому числі ПДВ 200 грн.

За фінансовими зобов'язаннями:

 

Платіжне доручення № 102

від 10 жовтня.2008 р.

Платник: ТОВ “Альфа” м. Донецьк Сума

код ЄДРПОУ 12483761 рахунок 230002001704

Банк платника ДРУ ПІБ м. Донецьк МФО 334635 2500,50

Одержувач: Місцевий бюджет м. Донецька рахунок 151001205110

Банк одержувача: Обласне управління держказначейства

у Донецькій області м. Донецьк МФО 334201

Сума прописом: Дві тисячі п'ятсот гривень 50 коп

Призначення платежу:*;1248376.02. Перерахований податок на землю за 3 квартал 2008 р., термін платежу 10.10.2008 р.

 

Доручення приймаються банком до виконання протягом 10 днів з дня їх оформлення, і лише в сумі, в якій воно може бути сплачено, виходячи з наявності коштів на рахунку.

Доручення на перерахування коштів в дохід бюджету по платежах податкового характеру та до державних цільових фондів, які мають певний термін оплати, приймаються банком не залежно від наявності коштів на рахунку підприємства.

Розрахунки платіжними дорученнями застосовуються між підприємствами за товарно-матеріальні цінності, послуги, при авансових платежах (попередній оплаті за товари, продукцію, послуги), платежах до бюджету, фондів соціального страхування, оплаті пені, погашенні кредиторської заборгованості (для завершення розрахунків на підставі актів звірки взаємної заборгованості суб'єктів господарювання).

Перерахування сум платіжним дорученням супроводиться оформленням банком кредитового авізо (письмове повідомлення банку іншому банку про здійснення операції), яким списується сума з рахунку платника.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...