Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мистецтво на межі ХІХ–ХХ ст. 5 страницаГліптика –мистецтво різьби на дорогоцінному або напівдорогоцінному камінні.

Гобелен – килим-картина, руками вигаптувана із шовку та шерсті.

Горельєф – скульптурний твір, в якому зображення виступає над площиною фону більш ніж на половину свого об’єму.

Гравюра –вид графіки, де зображення є друкованим, відбитком з малюнка, вирізьбленого або витравленого на спеціально підготовленій дощиці або пластині.

Графіка –вид образотворчого мистецтва, до якого належить рисунок і основані на ньому друковані художні зображення (гравюра, літографія тощо).

Гуаш –малювання водяними фарбами; картина, намальована такими фарбами.

Дадаїзм –нарям в мистецтві, при якому заперечується планова побудова творів мистецтва, канонізуються випадковість, пародіювали твори мистецтва.

Декор – система, сукупність декоративних елементів.

Декоративно-прикладне мистецтво – створення художніх виробів, які мають практичне значення; художня обробка предметів побуту.

Еклектизм ––механічне безпринципне сполучення різнорідних, несумісних, іноді протилежних поглядів, теорій, ідейних напрямів, художніх стилів.

Експресіонізм –течія в мистецтві ХХ ст., представники якої суб’єктивний світ художника вважають єдиною реальністю, а вираження його – головною метою мистецтва.

Енкаустика –восковий живопис, виконаний гарячим способом фарбами, змішаними з розтопленим воском.

Ескіз –попередній начерк креслення, картини тощо.

Етюд – первісний допоміжний малюнок, виконаний з натури, для майбутнього твору.

Живопис – вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами предмети і явища реальної дійсності. Твори цього мистецтва.

Інкрустація – прикраси, оздоблені з платівок або шматочків різного матеріалу (золота, кості, срібла, дерева), що їх врізають врівень з поверхнею предмета.

Інтер’єр – архітектурно і художньо оздоблена внутрішня частина будинку, приміщення.

Камея –невеликий різьблений камінь з опуклим зображенням.

Картон –первісний нарис картини або її частини, зроблений на твердому папері; етюд.

Кінетичне мистецтво –виникло в 1920-х роках ХХст. Створювалися легкі конструкції – мобілі, а також саморуйнівні моделі.

Колаж – прийом в образотворчому мистецтві, коли на яку-небуть основу наклеюються матеріали, які відрізняються від неї кольором, фактурою.

Колорит –поєднання кольорів у творі мистецтва; може бути холодним (переважають синій, зелений, фіолетовий відтінки) або теплим (панують жовтий, червоний, рожевий кольори); спокійним або напруженим, світлим або темним.

Концептуалізм –нарям в мистецтві, представники якого, використовуючи різні знакові системи, пробували фіксувати ідеї не в матеріалі, а в таблицях, формулах тощо.Кубізм –нарям в мистецтві, представники якого зображували предмети реального світу у вигляді геометричних фігур.

Кубофутуризм –нарям в мистецтві, представники якого намагалися поєднати риси кубізму із футуризмом.

Кунсткамера –зібрання і місце зберігання різних – художніх, природничо-наукових, історичних та ін. – рідкісних речей.

Лінійна перспектива –спосіб передачі тривимірного простору на площині, коли віддалені предмети зображується зменшеними у порівнянні з тими, що знаходяться ближче.

Літографія –друк з плоскої поверхні каменя, на якій зроблено малюнок; зображення, отримане таким способом.

Майоліка –випалена глина, укрита поливою та малюнком; мистецтво виготовлення таких виробів.

Малюнок –основний вид графіки; зображення предмета на площині, зроблене олівцем, пером, фарбами тощо.

Марина –картина, що зображує морський краєвид.

Масляний живопис –вид живопису художніми масляними фарбами на полотні, дереві, картоні, який отримав розповсюдження у ХІV ст.

Медальйон –рельєф або малюнок в обрамленні.

Мініатюра –невеличкий кольоровий малюнок у старовинному рукописі або книзі; невеличка картина або портрет витонченої роботи.

Модернізм –загальна назва напрямків у мистецтві кінця ХІХ – ХХ ст., які відкинули класичну традицію, традиції реалізму.

Мозаїка – зображення або візерунок, зроблений з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців і т. ін.

Мольберт –підставка, на якій художник встановлює підрамник із полотном для малювання.

Монограма –одна або кілька початкових літер імені чи прізвища, з’єднаних в один знак або переплетених у вигляді візерунка.

«Набі» -назва групи французьких художників, які були прибічниками модерну і символізму, шукали натхнення в античних міфах, одухотворювали природні мотиви.

Натюрморт –картина, на якій зображені предмети побуту, квіти, фрукти, забита дичина і т. ін.

Неопластицизм –доктрина «мистецтва чистої пластики»: очищення природи від ілюзорної багатообразності.

Оп-арт –назва течії в абстракціонізмі, коли художники створюють на полотні рухомий, вібруючий кольоривий простір, обігрують кольоровимі контрасти однорідні за формою, різні за кольором плям і ліній, використовують вигнуті і випуклі лінії.

Орнамент – оздоблюючий візерунок на ритмічному повторенні геометричних елементів або стилізованих рослинних чи тваринних мотивів.

Офорт – вид гравюри: на металевійпластині, вкритої лаком, гравірувальною голкою процарапують малюнок і протравлюють його кислотою; заглиблення, яке отримала заповнюють фарбою і роблять відбиток.

Палітра –чотирикутна або овальна дощечка, пластинка, на якій живописець змішує і розтирає фарби.

Панорама –картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об’ємним предметним планом.

Пастель –м’який кольоровий олівець (без оправи), виготовлений зі спресованих стертих у порошок фарб із домішкою з’єднуючих або розбілюючих речовин (клею, фарби). Техніка живопису, заснована на застосуванні таких олівців; відповідний жанр живопису, а також картина або малюнок, виконані такими олівцями.

Пейзаж –картина або малюнок із зображенням краєвиду.

Перспектива –спосіб зображення на площині або на кривій поверхні об’ємних предметів такими, якими ми бачимо їх з певної точки спостереження.

Пінакотека –назва деяких сучасних західноєвропейських галерей.

Пленер –правдиве відтворення природного освітлення, кольору, повітряного середовища.

Повітряна перспектива –метод передачі віддалі на площині шляхом пом’якшення обрисів, зменшення яскравості світла тощо.

Полива – особливий, склоподібний сплав, яким покривають керамічні вироби.

Поп-арт –нарям у мистецтві, для якого характерно використання і переробка образів масової (популярної) культури.

Портрет – мальоване, скульптурне або фотографічне зображення обличчя людини чи групи людей.

Постімпресіонізм –загальна назва декількох напрямів у французькому мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст., представники яких не сприймали імпресіонізм. Вони намагалися пізнати сутність речей, які ховалися за формою.

Постмодернізм –напрям в образотворчому мистецтві, який виник у 1970-х роках, представники якого намагалися об’єднаити в своїх творах найрізноманітніші прийоми, стилі та образи, які запозичували із різних субкультур, регіонів та епох.

Примітивізм – напрям в образотворчому мистецтві кінця ХІХ – ХХ ст., який сповідував свідому спрощення художніх образів.

Пуантилізм –назва живописного художнього прийому, малюнок крапками або маленькими роздільними мазками чистих фарб, які за ідеєю повинні оптично змішуватисяв очох глядачів.

Пуризм –напрям французького образотворчого мистецтва 1920-х років, представники якого намагалися створити декоративнн і гранично чітке за фіормою мистецтво.

Раціоналізм –загальна назва декількох архітектурних течій першої половини ХХ ст., представники яких ставили перед собою завдання поєднати архітектуру із сучасними уявленнями про суспільство, новітніми науковими, технічними досягненнями.

Реді-мейд – предмети масового виробництва, виставлені як твори мистецтва.

Рельєф – скульптурне зображення на площині, випукле чи заглиблене стосовно тла; основні види – барельєф, горельєф.

Символізм – напрям у мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст., що проголошував гловним художнім прийомом символ як вираження незбагненної суті предметів і явищ.

Скульптура– вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну або рельєфну форму і виконуються способом витісування, виливання, різьблення, ліплення тощо з твердих чи пластичних матеріалів (каменю, металу, глини, дерева і т. ін.).

Смальта – непрозоре кольорове скла, яке застосовують у мозаїці.

Станкова скульптура – статуї, бюсти, групи.

Станковий живопис – картини, ікони.

Станкове мистецтво – твори образотворчого мистецтва, які не мають декоративного чи прикладного призначення, на яких створюється твір мистецтва в живопису це мольберт, в скульптурі – скульптурний станок.

Статуя– скульптурне тривимірне зображення людини або тварини (звичайно на повний зріст).

Стиль– усталена єдність художніх принципів і засобів, які використовуються під час створення творів мистецтва.

Супрематизм –течія в мистецтві, представники якої будували свої композиції із різнокольорових площин, які мали форму квадрата, прямокутника, кола, трикутника, хреста.

Сюрреалізм –напрям у мистецтві ХХ ст., який проголошував джерелом мистецтва сферу підсвідомості (інстинкти, сни, галюцинації), а його методом – відрив логічних зв’язків, замінених суб’єктивними асоціаціями.

Темпера –фарби для живопису, приготовлені на яєчному жовткові або на суміші клейового розчину з олією тощо; картина, малюнок, виконані такими фарбами.

Теракота –випалена кольорова високоякісна гончарна глина; неглазурований керамічний виріб з такої глини.

Триптих –композиція з трьох картин, барельєфів, малюнка і т. ін. об’єднаних спільною темою. Складана ікона, що має три стулки.

Фарфор –мінеральна маса з сумішу каоліну, пластичної глини, кварцу й полового шпату (переважно білого кольору), яка після відповідної обробки просвічується в тонкому шарі, використовується для виготовлення такого посуду, виробів декоративного та прикладного характеру; порцеляна.

Фаянс –мінеральна маса з особливих сортів глини з домішками гіпсу та інших речовин, що використовуються для виготовлення керамічного посуду, статуеток і т. ін.

Фовізм –течія у французькому мистецтві, представник якої у своїх творах використовували інтенсивні відкриті кольори, зіставляли в загальний контур контрастно пофарбовані площини.

Фреска – картина, написана фарбами по свіжій вогкій штукатурці.

Фротаж –техніка, використана Максом Ернстом, який, поклавши на підлогу папір, натер його графітом і отримав виразну фактуру рельєфу потрісканого паркета, яка було схожа на галюцинації.

Функціоналізм –нарямок в архітектурі ХХ ст. представники якого вважали, що в плані і формі споруди головним є практичні функції, які безпосередньо пов’язані із людськими потребами.

Футуризм –напрям у мистецтві ілітературі початку ХХ ст., який спочатку виник в Італії. Його представники заперечували традиції і звеличували індустріальне майбутнє. В образотворчому мистецтві футуристи надавали перевагу так званим «енергетичним» композиціям, які складалися із роздріблених на окремі фрагменти фігури, вибуховоподібних зигзагів, воронок тощо.

Фюмаж –техніка, в якій використано залишки, на полотні або папері, слідів від кіптяви свічки.

Хепенінг –один із напрямів поп-арту, де «об’єктом мистецтва» стає розігране актором абсурдне дійство.

Чеканка – рельєфне зображення на тонких металевих листках.

Шпалери – безворсовий настінний килим чи оббивна тканина з сюжетним або пейзажним зображенням, виконана ручним способом.

Література

1. Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Світова та українська культура: Навчальн. посіб. – Львів: Світ, 2004.

2. Бокань В.А. Польовий Л.П. Історія культури України: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2001.

3. Бокань В.А. Культурологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000.

4. Викторов В.В. Культурология: Учебное пособие. – М.: Издательство «Екзамен», 2002.

5. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Юрайт, 1998.

6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге. / За ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – Львів: Світ, 2005.

7. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – М., 1993.

8. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – К.: Знання, 2000.

9. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М. Политиздат, 1976.

10. Энциклопедия для детей. Т.6. Религии мира. Ч.2. / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 1999.

11. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 1999.

 

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...