Главная Обратная связь

Дисциплины:


Культура поведінки та етикетВвічливість, скромність, простота, тактовність і т. ін. у сучасному етикеті всіх країн світу — загальноприйняті норми поведінки. Разом з тим ці норми можуть по-різному виявлятися у поведінці людей. Отже, можна говорити про різний стиль поведінки.

Стиль поведінки — це сукупність норм, правил поведінки, які притаманні даному індивіду залежно від його моральних, естетичних, політичних, професійних поглядів, інтересів, настанов, його життєвих позицій. На стиль поведінки людини впливають і матеріальні умови її життя, тому в ньому розкривається соціальна сутність людини. Стиль поведінки виробляється протягом усього життя і виявляється у спілкуванні, мові, вчинках людини. Він дозволяє зробити висновок про інтелектуальний, моральний, естетичний розвиток людини, про її соціальну і професійну належність.

 

Стиль поведінки виявляється у манерах людини. Манера (з фр. — спосіб дій, спосіб, прийом поводження), перекладається майже так, як і слово «стиль», але стосується характеристики індивідуальних, одиничних, окремих особливостей поведінки конкретної особистості.

Манери до певної міри вказують на характер людини і правлять за зовнішню оболонку її внутрішньої природи. Вони виявляються у ввічливому й привітному поводженні, але справжня й найкраща чемність така, що ґрунтується на щирості і виявляється у готовності сприяти щастю ближнього.

В умовах сучасного динамічного розвитку суспільства зміни у галузі правил поведінки відбуваються значно швидше. Люди виховані, культурні, активніше і свідоміше оволодівають новими правилами суспільних контактів і мають значно більше можливостей для того, щоб дотримуватися нових правил поведінки, розвиток яких зумовлений не лише високим рівнем міжнародного духовного життя, а й їх глибоким загальнолюдським змістом.

 

У сучасному світі склалися такі загальні правила етикету:

 

— уміти бути уважним до людини в усіх ситуаціях, які хоча б якось

об’єднують її з вами, бачити і помічати її, виявляти цю увагу до неї

зовнішніми знаками, доносячи їх до людини;

 

— ввічливо звертатися з проханням про будь-яку послугу і самому

подякувати за таку послугу;

 

— співчувати людині у її невдачах, поділяти з нею радість успіху,

виявляючи це відповідними формами; пропонувати їй свої послуги і

допомогу у можливих формах;

 

— берегти робочий і вільний час інших людей, не марнувати його

повільними, беззмістовними розмовами і ні в якому разі не примушувати

людину чекати на тебе;

 

— розмовляти мовою, зрозумілою більшості присутніх (усім), не допускати

перешіптування за присутності інших або ж розмови незрозумілою їм мовою; 

— не сміятися безпричинно за присутності людини, не давати їй приводу

гадати, ніби ви смієтеся з неї;

 

— намагатися не помічати фізичних вад людини, не розглядати і не

розпитувати про них;

 

— не допускати ніяких погроз щодо людини, тим більше — фізичних дій;

 

— бути терплячим до інших думок, смаків, не допускати приниження

людської гідності того, чиї смаки не відповідають вашим;

 

— терпляче вислуховувати того, хто говорить, не перебивати його і

виявляти інтерес до його думки;

 

— не нав’язувати співрозмовникові тему розмови про себе як найцікавішу,

прагнути більше запитувати і слухати, ніж говорити самому;

 

— не підкреслювати своєї шляхетності і жертовності у зробленій вами

послузі, якою б важливою і значною вона не була, покажіть, що ви робите

її легко, з задоволенням, без думки про взаємну віддяку;

 

— дбати про свій зовнішній вигляд, охайність і чистоту, пам’ятаючи, що

неохайність, недбалість і неувага до себе — це форма неповаги до інших

людей, зневаги до їх думки;

 

— не привертати до себе уваги екстравагантністю зовнішнього вигляду.

 

Ці правила відбивають загальну форму поваги до людини взагалі. Але вони можуть диференціюватись залежно від конкретних умов, ситуацій і характеру між тими, хто спілкується, набуваючи конкретного характеру.

 

Все це стосується тільки форми. Зміст у всіх випадках має бути вираженням поваги, доброзичливості й уваги до людини.

 

Людина, яка навчається або працює в першу чергу повинна виконувати всі правила внутрішнього розпорядку, які існують у цьому навчальному закладі.

Найістотніша вимога службового етикету це дисциплінованість – нормативна умова сумлінного ставлення до праці, а також свідчення високої професійної культури.

Правила етикету вимагають виявляти дружню увагу і турботу до особистих потреб, колег і підлеглих.

Особливості етикетних відносин педагогічного працівника повинні бути побудовані на моральних засадах. Слід відзначити, що у відносинах між керівником і підлеглими, між педагогом і студентами необхідно дотримуватися таких вимог:

 

1. Пам’ятати ім’я та по батькові своїх підлеглих, завжди вітатися з усіма;

 

2. Не зривати гнів на інших, особливо, якщо ти знервований або у тебе поганий настрій;

 

3. Не підвищувати голос під час розмови;

 

4. Не нагадувати багаторазово підлеглому про зроблені ним помилки і вміти визнавати свої;

 

5. Уміти цінувати жарт і посміятися разом з усіма;

 

6. Уміти в міру можливостей відгукнутися на прохання підлеглих особистого характеру;

 

7. Ввічливо звертатися до підлеглих з діловими дорученнями.

 

8. Уміти бути досить толерантним до окремих недоліків своїх підлеглих у повсякденній роботі.

 

Засвоєння цих норм і правил етикету дозволить майбутньому спеціалісту легко влитись в трудовий колектив, правильно побудувати службові відносини, швидко оволодіти ним професійні навички і допоможе стати справжнім фахівцем і культурною людиною.

 

Запитання

 

Що таке спілкування? В чому специфіка спілкування як типу людських стосунків?

 

Чи може бути контакт людини з природою спілкуванням у власному розумінні слова? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

 

Чи можна вважати спілкуванням будь-які моральні взаємини між людьми?

 

Чим схожі й чим відмінні між собою моральна відкритість і психологічна екстравертивність? Чи вважали б Ви відкритою будь-яку товариську, компанійську людину?

 

Чи за будь-яких обставин замкненість є негативною моральною характеристикою людської особистості?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...