Главная Обратная связь

Дисциплины:


А) – “єдиний розв’язок системи диференціальних рівнянь руху точки”.В) .

1.2.20 Вкажіть правильний вираз, за яким можна визначити величину ваги тіла Р.

в) ;

 

2.1.1 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в декартових координатах.

б) ;

2.1.2 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в натуральних координатах.

Д) .

2.1.3 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в натуральних координатах.

г) ;

2.1.4 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в натуральних координатах.

г) ;

2.1.5 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в декартових координатах.

в) ;

2.1.6 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в декартових координатах.

г) ;

2.1.7 Вкажіть повні правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в декартових координатах.

Д) .

2.1.8 Вкажіть повні правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в натуральних координатах.

Д) .

2.1.9 Вкажіть повний правильний вираз диференціального рівняння руху матеріальної точки у векторній формі.

в) ;

2.1.10 Вкажіть повний правильний вираз диференціального рівняння руху матеріальної точки вздовж осі Ох під дією сили .

Д) .

2.1.11 Вкажіть повний правильний вираз диференціального рівняння руху матеріальної точки вздовж осі Оy під дією сили .

г) ;

2.1.12 Вкажіть повний правильний вираз диференціального рівняння руху матеріальної точки вздовж осі Оz під дією сили .

г) ;

2.1.13 Вкажіть повні правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки вздовж осей Ох і Оу під дією сили .

г)

2.1.14 Вкажіть повні правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки вздовж осей Ох і Оz під дією сили .

г)

2.1.15 Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння вільного падіння твердого тіла.

г) ;

2.1.16 Вкажіть повні правильні вирази диференціальних рівнянь руху матеріальної точки вздовж осей Оу і Оz під дією системи сил.

 

б)

2.2.1 Дайте правильне формулювання визначення першої задачі динаміки.

Пряма, або перша основна, задача динаміки матеріальної точки полягає у визначенні , за заданими її масою m і кінематичними характеристиками (рівняння руху, швидкість, пришвидшення) її руху.

а) – “рівнодійної системи сил, що діють на матеріальну точку”;

2.2.2 Дайте правильне формулювання визначення першої задачі динаміки.

Пряма, або перша основна, задача динаміки матеріальної точки полягає у визначенні рівнодійної системи сил, що діють на матеріальну точку, за заданими її .в) – “масою m і кінематичними характеристиками (рівняння руху, швидкість, пришвидшення) її руху”;

2.2.3 Вкажіть правильні вирази, за якими знаходять модуль рівнодійної і визначають її напрям.

в) ;

2.2.4 Вкажіть правильні вирази розв’язку прямої задачі динаміки матеріальної точки під дією сили , заданої координатним способом визначення її руху.

Д) .

2.2.5 Вкажіть правильні вирази розв’язку прямої задачі динаміки матеріальної точки під дією сили , заданої координатним способом визначення її руху.

б) ;

.

2.2.6 Вкажіть правильне формулювання першої задачі динаміки матеріальної точки.

б) – “за відомими масою точки та рівняннями її руху знайти модуль і напрям рівнодійної сил, прикладених до точки”;

2.2.7 Вкажіть правильне продовження твердження:

З допомогою диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в тій чи іншій системі координат .

в) – “розв’язується дві основні задачі (пряма та обернена) динаміки точки”;

2.2.8 Вкажіть правильне формулювання першої задачі динаміки матеріальної точки.

в) – “за відомими масою точки і законом її руху, знайти модуль і напрям рівнодійної сил, що діють на точку”;

2.3.1 Вкажіть правильне закінчення формулювання другої задачі динаміки.

Обернена або друга основна, задача динаміки матеріальної точки полягає у визначенні .

в) – “кінематичних характеристик руху за заданими масою m точки, силами, що діють на неї і початковими кінематичними характеристиками”;

2.3.2 Вкажіть диференціальне рівняння прямолінійного руху матеріальної точки і відповідні початкові кінематичні характеристики.

г) ;

2.3.3 Кінцевою метою розв’язування оберненої задачі динаміки матеріальної точки найчастіше є визначення____.

б) – “кінематичних рівнянь руху точки”;

2.3.4 Вкажіть правильне диференціальне рівняння прямолінійного руху точки і відповідні повні початкові умови її руху.

Д) .

2.3.5 Вкажіть правильне диференціальне рівняння прямолінійного руху точки і відповідні повні початкові умови її руху.

г) ;

2.3.6 Вкажіть правильне диференціальне рівняння прямолінійного руху точки і відповідні повні початкові умови її руху.

б) ;

2.3.7 Вкажіть правильні диференціальні рівняння руху точки в площині Оху і відповідні повні початкові умови її руху.

г)

2.3.8 Вкажіть правильне закінчення твердження:

Сталі інтегрування диференціальних рівнянь руху матеріальної точки визначають із.

в) – “положення і швидкості точки у початковий момент часу”;

2.3.9 Вкажіть правильні математичні записи змісту другої задачі динаміки точки.

Г) Відомі: .

Визначити:

2.3.10 Вкажіть правильні диференціальні рівняння руху точки в площині Оyz і відповідні повні початкові умови її руху.

д)

2.3.11 Вкажіть правильні диференціальні рівняння руху точки в площині Оxz і відповідні повні початкові умови її руху.

в)

2.3.12 Вкажіть правильні повні вирази початкових умов руху точки в декартовій системі координат в початковий момент часу.

б)

2.3.13 Дайте правильне закінчення твердження .

Початкові умови, які задаються при розв’язуванні другої (оберненої) задачі динаміки точки, визначають _________.

а) – “єдиний розв’язок системи диференціальних рівнянь руху точки”.

2.3.14 Вкажіть повне закінчення твердження:

Для визначення сталих інтегрування при розв’язуванні другої задачі динаміки точки для початкового моменту часу задають

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...