Главная Обратная связь

Дисциплины:


Б) – “координати руху точки і проекції вектора швидкості ”. 2 страницав) ;

4.1.2.12 Кількість руху механічної системи дорівнює ________ її центра мас.

б) – “добутку маси системи на швидкість”;

4.1.2.13 Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху механічної системи на декартові осі координат.

в) ;4.1.2.14 Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху механічної системи на декартові осі координат.

а) ;4.1.2.15 Кількість руху є мірою руху.

г) – “механічного”;

4.1.3.1 Перша похідна за часом від кількості руху матері-альної точки дорівнює сумі всіх сил, що діють на точку.

в) – “геометричній”;

4.1.3.2 Перша похідна за часом від кількості руху матеріальної точки дорівнює геометричній сумі ________сил, що діють на точку.

а) – “всіх”;

4.1.3.3 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в диференціальній формі.

д) .

4.1.3.4 Диференціал від кількості руху матеріальної точки дорівнює сумі елементарних імпульсів всіх сил, що діють на точку.

а) – “геометричній”;

4.1.3.5 Диференціал від кількості руху матеріальної точки дорівнює геометричній сумі елементарних імпульсів ________ сил, що діють на точку.

б) – “всіх”;

 

 

4.1.3.6 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в диференціальній формі.

г) ;

4.1.3.7 Зміна кількості руху матеріальної точки за деякий проміжок часу дорівнює сумі імпульсів всіх сил, що діють на точку, за цей же проміжок часу.

в) – “геометричній”;

4.1.3.8 Зміна кількості руху матеріальної точки за деякий проміжок часу дорівнює геометричній сумі імпульсів ________ сил, що діють на точку, за цей же проміжок часу.

б) – “всіх”;

4.1.3.9 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в інтегральній (кінцевій) формі за деякий проміжок часу.

д) .

4.1.3.10 Вкажіть правильні диференціальні вирази теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в проекціях на декартові осі координат.

а) ; 4.1.3.11 Вкажіть правильні диференціальні вирази теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в проекціях на декартові осі координат.

в) ;4.1.3.12 Вкажіть правильні диференціальні вирази теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в проекціях на декартові осі координат.

г) ;4.1.3.13 Вкажіть правильні інтегральні (в кінцевій формі) вирази теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в проекціях на декартові осі координат.

Д) .

4.1.3.14 Вкажіть правильні інтегральні (в кінцевій формі) вирази теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в проекціях на декартові осі координат.

б) ;

4.1.3.15 Вкажіть правильні диференціальні вирази теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в проекціях на декартові осі координат.б) ;

4.1.3.16 Перша похідна за часом від кількості руху механічної системи дорівнює сумі (головному вектору) всіх зовнішніх сил, що діють на систему.

б) – “геометричній”;

4.1.3.17 Перша похідна за часом від кількості руху механічної системи дорівнює геометричній сумі (головному вектору) всіх ________ сил, що діють на систему.

в) – “зовнішніх”;

4.1.3.18 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну
кількості руху механічної системи в диференціальній
формі.

б) ;

4.1.3.19 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху механічної системи в диференціальній формі.

в) ;

4.1.3.20 Диференціал від кількості руху механічної системи дорівнює сумі елементарних імпульсів всіх зовнішніх сил, що діють на систему.

б) – “геометричній”;\

 

 

4.1.3.21 Диференціал від кількості руху механічної системи дорівнює геометричній сумі елементарних __________ сил, що діють на систему.

в) – “імпульсів всіх зовнішніх”;

4.1.3.22 Зміна кількості руху механічної системи за деякий проміжок часу дорівнює сумі імпульсів всіх зовнішніх сил, що діють на систему, за цей же проміжок часу.

а) – “геометричній”;

4.1.3.23 Зміна кількості руху механічної системи за деякий проміжок часу дорівнює геометричній сумі _________ сил, що діють на систему, за цей же проміжок часу.

в) – “імпульсів всіх зовнішніх”;

4.1.3.24 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху механічної системи в інтегральній формі.

в) ;

4.1.3.25 Вкажіть правильні диференціальні вирази теореми про зміну кількості руху механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

В)

4.1.3.26 Вкажіть правильні диференціальні вирази теореми про зміну кількості руху механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

а) ;4.1.3.27 Вкажіть правильні диференціальні вирази теореми про зміну кількості руху механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

а) ;4.1.3.28 Вкажіть правильні інтегральні (в кінцевій формі) вирази теореми про зміну кількості руху механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

б) 4.1.3.29 Зміна кількості руху механічної системи зумовлена силами, що діють на систему.

б) – “тільки зовнішніми”;

4.1.3.30 Якщо головний вектор зовнішніх сил, що діють на систему, дорівнює нулеві , то кількість руху механічної системи _____________.

б) – “не зміниться”;

4.1.3.31 Якщо головний вектор зовнішніх сил, що діють на систему _____________, то кількість руху механічної системи не зміниться.

а) – “дорівнює нулеві”;

4.1.3.32 Вкажіть правильні вирази закону збереження
кількості руху механічної системи.

б) Якщо , то ;

4.1.3.33 Якщо проекція головного вектора зовнішніх сил, що діють на систему, на деяку вісь , то проекція кількості руху системи на дану вісь не зміниться.

б) – “дорівнює нулеві”;

4.1.3.34 Якщо проекція головного вектора зовнішніх сил, що діють на систему, на деяку вісь дорівнює нулеві, то проекція кількості руху системи на дану вісь ___________.

в) – “не зміниться”;

4.1.3.35 Вкажіть правильні вирази закону збереження кількості руху механічної системи по осі абсцис.

а) Якщо , то ;

4.1.4.1 Сума векторів секундних кількостей руху рідини, що протікає через два поперечні перерізи труби, які нап-равлені у середину виділеного об’єму, а також головних векторів сил, дорівнює нулеві.

в) – “об’ємних і поверхневих”;

 

4.1.4.2 Вкажіть правильний запис формули Ейлера для дослідження руху суцільного середовища.

д) .

 

4.1.4.3 Вкажіть правильні записи формули Ейлера для дослідження руху суцільного середовища в проекціях на декартові осі координат.

д)

4.1.4.4 Вкажіть правильні записи формули Ейлера для дослідження руху суцільного середовища в проекціях на декартові осі координат.

   
б)
   
   
   

4.2.1 Центр мас механічної системи рухається як матеріальна точка, в якій зосереджена вся маса системи і до якої прикладені всі __ сили, що діють на систему.

б) – “зовнішні”;

4.2.2 Центр мас механічної системи ____________, в якій зосереджена вся маса системи і до якої прикладені всі зовнішні сили, що діють на систему.

б) – “рухається як матеріальна точка”;

 

4.2.3 Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи.

д) .

4.2.4 Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи.

д) .

4.2.5 Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи.

б) ;

4.2.6 Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи (маса системи не змінюється з часом).

а) ;

4.2.7 Вкажіть правильні формули теореми про рух центра мас механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

в) ;

4.2.8 Вкажіть правильні формули теореми про рух центра мас механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

б) ;4.2.9 На рух центра мас механічної системи впливають тільки _____________ сили, що діють на систему.

б) – “зовнішні”;

4.2.10 Якщо головний вектор зовнішніх сил, що діють на систему, , то центр мас її залежно від початкових умов рухається рівномірно і прямолінійно або не змінює свого положення.

б) – “дорівнює нулеві”;

 

4.2.11 Якщо головний вектор зовнішніх сил, що діють на систему, дорівнює нулеві, то центр мас її рухається рівномірно і прямолінійно або не змінює свого положення.

в) – “залежно від початкових умов”;

4.2.12 Якщо головний вектор зовнішніх сил, що діють на систему, дорівнює нулеві, то центр мас її залежно від початкових умов рухається ___________або не змінює свого положення.

б) – “рівномірно і прямолінійно”;

 

 

4.2.13 Вкажіть правильний вираз збереження руху центра мас системи.

а) Якщо , то ; при цьому:

1) якщо , то , тобто, центр мас руха-
ється рівномірно і прямолінійно;

2) якщо , то , тобто, центр мас системи не змінює свого положення.

4.2.14 Якщо проекція головного вектора зовнішніх сил, що діють на систему, на деяку вісь то проекція швидкості центра мас на цю вісь не змінюється, тобто є інтегралом руху.

а) – “дорівнює нулеві”;

 

 

4.2.15 Вкажіть правильний вираз в проекції на вісь Ох закону збереження руху центра мас системи.

в) Якщо , то ; при цьому:

1) якщо , то , тобто, центр мас по осі Ох рухається рівномірно;

2) якщо , то , тобто, центр мас системи по осі Ох не змінює свого положення.

 

4.2.16 Вкажіть правильний вираз в проекції на вісь Оу закону збереження руху центра мас системи.

. б) Якщо , то ; при цьому:

1) якщо , то , тобто, центр мас по осі Оу рухається рівномірно.

2) якщо , то , тобто, центр мас системи по осі Оу не змінює свого положення.

4.3.1.1 Момент кількості руху (кінетичний момент) є мірою _______ механічного руху.

б) – “обертального”;

4.3.1.2 Моментом кількості руху матеріальної точки відносно центра О називають ___на її кількість руху.

а) – “векторний добуток радіуса – вектора точки”;

4.3.1.3 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки К відносно центра О .

а)

4.3.1.4 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .


    б)

 
       
   
     

4.3.1.5 Момент кількості руху точки відносно центра дорівнює нулеві у випадку:

а) h = 0, лінія вздовж якої спрямований вектор кількості руху точки проходить через центр;

 

 

4.3.1.6 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

 

    б)  
 
         
       
       
       

 

 

4.3.1.7 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

       
   
       
   
д)    

4.3.1.8 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

       
   
в)    
 
     

4.3.1.9 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

а)    
 
       
   
       

4.3.1.10 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

       
   
       
   
д)      

4.3.1.11 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

а)    
 
       
   
     

 

4.3.1.12 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

    б)
   
       
   
     

4.3.1.13 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

       
   
в)    
 
     

4.3.1.14 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

       
   
    г)
 
     
 

4.3.1.15 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

    б)
 
       
   
     

4.3.1.16 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

       
   
       
   
д)  

 

 

4.3.1.17 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

а)    
 
       
   
     

4.3.1.18 Вкажіть правильний рисунок і правильні формули, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О .

       
   
в)    
 
     

4.3.1.19 Алгебраїчний момент кількості руху матеріальної точки дорівнює добутку, взятому з відповідним знаком модуля вектора кількості руху на _____________.

 

б) – “плече цього вектора”;

4.3.1.20 Вкажіть правильний вираз алгебраїчного моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра О, який відповідає нижченаведеному рисунку.

а) ;
 
 
 
 

 

4.3.1.21 Вкажіть правильний векторний вираз моменту
кількості руху матеріальної точки відносно центра О, який відповідає нижченаведеному рисунку.

 
б) ;
 
 
 

 

 

4.3.2 Момент кількості руху матеріальної точки відносно осі

 

4.3.2.1 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oz.

       
   
       
       
       
д)  
   

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...