Главная Обратная связь

Дисциплины:


Б) – “координати руху точки і проекції вектора швидкості ”. 3 страница4.3.2.2 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі або Оz.

 

         
         
    г)
       
         
         
         

4.3.2.3 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oх, Oy або Oz.

       
   
в)      
.  
     
         

 

 

4.3.2.4 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oх, Oy або Oz.

       
   
в)      
.    
     
     

 

4.3.2.5 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oх, Oy або Oz.

    б)
  .
       
     
       
     

4.3.2.6 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oх, Oy або Oz.

       
   
      г)
    .
     
     

4.3.2.7 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oх, Oy або Oz.

       
     
    г)
     
         

4.3.2.8 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oy або Oz.

    б)
  .
       
   
       

 

 

4.3.2.9 Вкажіть правильний рисунок і правильну формулу, які відповідають моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Oх, Oy або Oz.       
   
       
     
д)  
  .  

4.3.2.10 Момент кількості руху точки відносно осі дорівнює добутку, взятому з відповідним знаком, проекції вектора
кількості руху точки на площину _____на найкоротшу відстань від точки перетину осі з площиною до цієї проекції.

а) – “перпендикулярну до осі”;

4.3.2.11 Момент кількості руху точки відносно осі дорівнює добутку, взятому з відповідним знаком, проекції вектора кількості руху точки на площину перпендикулярну до осі на найкоротшу відстань від точки перетину осі з площиною до _______.

г) – “цієї проекції”;

 

4.3.2.12 Вкажіть правильний вираз моменту кількості руху точки відносно осі Оz, який відповідає наведеному нижче рисунку.

   
 
в) ;
 
 

 

4.3.2.13 Момент кількості руху точки відносно осі Oz дорівнює нулеві у випадках:

а) , точка рухається паралельно осі Оz;

, лінія, вздовж якої спрямований вектор кількості руху точки, перетинає вісь Оz.

ості руху з площиною дорівнює 30°.

 

4.3.2.14 Вкажіть правильну залежність між моментом кіль- кості руху точки відносно центра О і відносно осі Oz , (див. наведений нижче рисунок).

 
б) ;
 
 
 

 

4.3.2.15 Вкажіть правильні аналітичні вирази моментів
кількості руху точки відносно осей координат.

       
в)    
       

 

4.3.2.16 Вкажіть правильну розмірність моменту кількості руху.

а) ;

 

4.3.3 Теорема про зміну моменту кількості руху
матеріальної точки відносно центра та осі

 

4.3.3.1 Перша похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра дорівнює________ сумі моментів всіх сил, що діють на точку, відносно даного центра.

в) – “геометричній”;

 

4.3.3.2 Перша похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра дорівнює геометричній сумі моментів всіх __________, що діють на точку, відносно даного центра.

б) – “сил”;

4.3.3.3 Перша похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра дорівнює геометричній сумі моментів всіх сил, що діють на точку, відносно ___________.

б) – “даного центра”;

4.3.3.4 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра.

г) ;

 

4.3.3.5 Перша похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно деякої осі (Оz) дорівнює _______ сумі моментів всіх сил, що діють на точку, відносно даної осі.

б) – “алгебраїчній”;

 

4.3.3.6 Перша похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно деякої осі (Оz) дорівнює алгебраїчній сумі _____, що діють на точку, відносно даної осі.

в) – “моментів всіх сил”;

4.3.3.7 Перша похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно деякої осі (Оz) дорівнює алгебраїчній сумі моментів всіх сил, що діють на точку, віднос-но ___________.

в) – “даної осі”;

4.3.3.8 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Оz.

б) ;

 

4.3.3.9 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Ох.

в) ;

 

4.3.3.10 Вкажіть правильні вирази закону збереження моменту кількості руху матеріальної точки ( – рівнодійна пасивних сил).

а) Якщо , то ;

4.3.3.11 Вкажіть правильні вирази закону збереження моменту кількості руху матеріальної точки ( – рівнодійна пасивних сил).

д) Якщо , то .

 

4.3.3.12 Якщо геометрична сума моментів всіх сил, що діють на точку, відносно деякого центра ___________, то момент кількості руху матеріальної точки відносно даного центра не змінюється (є інтегралом руху).

а) – “дорівнює нулеві”;

4.3.3.13 Якщо геометрична сума моментів всіх сил, що діють на точку, відносно деякого центра дорівнює нулеві, то момент кількості руху матеріальної точки відносно _____.

б) – “даного центра не зміниться (є інтегралом руху)”;

 

4.3.3.14 Вкажіть правильний вираз закону збереження моменту кількості руху матеріальної точки в проекції на вісь Оz ( – рівнодійна пасивних сил).

б) Якщо , то ;

.

 

4.3.3.15 Вкажіть правильний вираз закону збереження моменту кількості руху матеріальної точки в проекції на вісь Оу ( – рівнодійна пасивних сил).

в) Якщо , то ;

 

4.3.3.16 Вкажіть правильний вираз закону збереження моменту кількості руху матеріальної точки в проекції на вісь Ох ( – рівнодійна пасивних сил).

б) Якщо , то ;

4.3.3.17 Якщо ___________сума моментів всіх сил, що діють на матеріальну точку, відносно деякої осі дорівнює нулеві, то момент кількості руху точки відносно цієї осі не змінюється (є інтегралом руху).

в) – “алгебраїчна”;

 

4.3.3.18 Якщо алгебраїчна сума моментів всіх сил, що діють на матеріальну точку, відносно деякої осі _____, то момент кількості руху точки відносно цієї осі не змінюється (є інтегралом руху).

в) – “дорівнює нулеві”;

 

4.3.3.19 Якщо алгебраїчна сума _________, що діють на матеріальну точку, відносно деякої осі дорівнює нулеві, то момент кількості руху точки відносно цієї осі не змінюється (є інтегралом руху).

 

б) – “всіх сил”;

4.3.3.20 Якщо алгебраїчна сума моментів всіх сил, що діють на матеріальну точку, відносно деякої осі дорівнює нулеві, то момент кількості руху точки відносно ____.

а) – “цієї осі не змінюється (є інтегралом руху)”;

 

 

4.3.4 Закон площ

 

4.3.4.1 Секторною швидкістю називають фізичну величину, яка дорівнює швидкості зміни ______, що описує радіус-вектор точки, в даний момент часу.

 

4.3.4.2 Вектор секторної швидкості точки дорівнює ____________ добутку радіуса-вектора рухомої точки на вектор її лінійної швидкості.

 
 
в) – “половині векторного”;
 
 

 

4.3.4.3 Вкажіть правильний вираз секторної швидкості
точки (див. рис.).

б) ;
 
 

 

4.3.4.4 Напрям вектора секторної швидкості ________ до площини секторної площі і напрямлений в той бік, щоб з кінця цього вектора було видно рух точки К проти обертання годинникової стрілки.

б) – “перпендикулярний”;

 

4.3.4.5 Момент кількості руху матеріальної точки відносно деякого центра дорівнює _______ відносно даного центра.

б) – “подвійному добутку маси точки на її секторну швидкість”;

4.3.4.6 Вкажіть правильний вираз моменту кількості руху матеріальної точки відносно деякого центра, записаний з врахуванням секторної швидкості.

а) ;

.

 

4.3.4.7 Центральною силою називають силу, що напрямлена _______________.

б) – “до деякого центра О”;

 

4.3.4.8 Рух матеріальної точки під дією центральної сили відбувається по ________ траєкторії і точка рухається зі сталою секторною швидкістю (закон площ).

 
б) – “плоскій”;
 
 
 

 

4.3.4.9 Рух матеріальної точки під дією центральної сили відбувається по плоскій траєкторії і точка рухається зі ____________ швидкістю (закон площ).

 
 
в) – “сталою”;
 
 

 

4.3.4.10 Вкажіть правильний вираз під дією однієї центральної сили , на основі якого можна сформулювати два закони: 1. Рух матеріальної точки під дією центральної сили відбувається по плоскій траєкторії.  

2. Під дією центральної сили точка рухається зі сталою секторною швидкістю (закон площ) (див. рис.).

а) Оскільки , то ;

 

 

4.3.5.1 Моментом кількості руху (кінетичним моментом або головним моментом кількості руху) механічної системи відносно деякого центра називають___________суму моментів кількості руху всіх матеріальних точок системи відносно даного центра.

б) – “геометричну”;

4.3.5.2 Вкажіть правильну формулу моменту кількості руху (кінетичного моменту, або головного моменту кількості руху) механічної системи відносно деякого центра.

б) ;

 

 

4.3.5.3 Моментом кількості руху (кінетичним моментом) механічної системи відносно деякої осі називають __________ суму моментів кількостей руху всіх точок системи відносно даної осі.

в) – “алгебраїчну”;

 

4.3.5.4 Вкажіть правильну формулу моменту кількості руху (кінетичного моменту, або головного моменту кількості руху) механічної системи відносно осі Оz.

а) ; .

 

4.3.5.5 Вкажіть правильний рисунок, який відповідає моменту кількості руху (кінетичному моменту, або головному моменту кількості руху) механічної системи відносно деякого центра О.

    б)
       
       

 

4.3.5.6 Кінетичний момент твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі, відносно осі обертання дорівнює добутку моменту інерції тіла відносно цієї осі на алгебра-
їчну ________________ тіла.

в) – “кутову швидкість”;

4.3.5.7 Вкажіть правильну формулу кінетичного моменту твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі, відносно осі обертання Oz.

в) ;

 

4.3.6 Теорема про зміну кінетичного моменту
механічної системи

 

4.3.6.1 Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого центра дорівнює __________ сумі моментів (головному моменту) всіх зовнішніх сил, що діють на систему, відносно даного центра.

а) – “геометричній”;

”.

 

4.3.6.2 Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого центра дорівнює геометричній сумі ______________ сил, що діють на систему, відносно даного центра.

г) – “моментів зовнішніх”;

 

 

4.3.6.3 Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого центра дорівнює геометричній сумі моментів зовнішніх сил, що діють на систему, відносно _______________.

б) – “даного центра”;

4.3.6.4 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кінетичного моменту механічної системи відносно центра.

б) ;

 

4.3.6.5 Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кінетичного моменту твердого, що обертається навколо нерухомої осі Оz, відносно осі обертання.

г) ;

 

4.3.6.6 Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякої осі дорівнює _______ сумі моментів всіх зовнішніх сил, що діють на систему, відносно цієї осі.

а) – “алгебраїчній”;

4.3.6.7 Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякої осі дорівнює алгебраїчній сумі ________________.

г) – “моментів всіх зовнішніх сил, що діють на систему, від-носно цієї осі”;

4.3.6.8 Вкажіть правильну формулу, яка виражає теорему про зміну кінетичного моменту механічної системи від-носно осі Оz.

д) .

 

4.3.6.9 Вкажіть правильну формулу, яка виражає теорему про зміну кінетичного моменту механічної системи віднос-но осі Оу.

г) ;

 

4.3.6.10 Вкажіть правильну формулу, яка виражає теорему про зміну кінетичного моменту механічної системи віднос-но осі Ох.

б) ;

 

 

4.3.6.11 Якщо _________ сума моментів всіх зовнішніх сил, що діють на механічну систему, відносно деякого центра дорівнює нулеві, то кінетичний момент системи відносно цього центра не змінюється (є інтегралом руху).

б) – ”геометрична”;

 

4.3.6.12 Якщо геометрична сума моментів всіх _______ сил, що діють на механічну систему, відносно деякого центра дорівнює нулеві, то кінетичний момент системи відносно цього центра не змінюється (є інтегралом руху).

в) – “зовнішніх”;

 

4.3.6.13 Якщо геометрична сума моментів всіх зовнішніх сил, що діють на механічну систему, відносно деякого центра дорівнює нулеві, то кінетичний момент системи від-носно ________________.

а) – “цього центра не змінюється (є інтегралом руху)”;

 

4.3.6.14 Вкажіть правильний вираз закону збереження кінетичного моменту системи відносно деякого центра.

б) Якщо , то ;

 

4.3.6.15 Якщо _________ сума моментів всіх зовнішніх сил, що діють на механічну систему, відносно деякої осі дорівнює нулеві, то кінетичний момент системи відносно цієї осі не зміниться (є інтегралом руху).

а) – “алгебраїчна”;

 

4.3.6.16 Якщо алгебраїчна сума моментів всіх _________ сил, що діють на механічну систему, відносно деякої осі дорівнює нулеві, то кінетичний момент системи відносно цієї осі не зміниться (є інтегралом руху).

а) – “зовнішніх”;

4.3.6.17 Вкажіть правильний вираз закону збереження кінетичного моменту системи відносно осі Оz.

а) Якщо , то ;

.

4.3.6.18 Вкажіть правильний вираз закону збереження кінетичного моменту системи відносно осі Оу.

в) Якщо , то ;

4.3.6.19 Вкажіть правильний вираз закону збереження кінетичного моменту системи відносно осі Ох.

б) Якщо , то ;

 

4.3.7 Теорема Резаля

 

 

4.3.7.1 Швидкість точки, яка описує годограф кінетичного моменту системи, відносно деякого центра, дорівнює _____, що діють на систему, відносно цього центра.

а) – “головному моменту зовнішніх сил”;

4.3.7.2 Швидкість точки, яка описує годограф кінетичного моменту системи, відносно деякого центра, дорівнює головному моменту зовнішніх сил , що діють на систему, від-носно ____________.

б) – “цього центра”;

 

 

4.3.7.3 Вкажіть правильне рівняння, яке виражає теорему Резаля.

а) ;
 
 
 
 

 

4.3.7.4 Вкажіть правильний рисунок і рівняння, які виражають теорему Резаля

4.4.1.1 Дайте правильне тлумачення про міри механічного руху.

в) – “Якщо механічний рух перетворюється в механічний, то його мірою є кількість руху; якщо механічний рух перетворюється в інші види руху матерії, наприклад, в тепловий рух, то його мірою є кінетична енергія”;

 

4.4.1.2 Дайте правильне тлумачення про міри механічного руху:

Якщо механічний рух перетворюється в механічний, то його мірою є _________________; якщо механічний рух перетворюється в інші види руху, наприклад, в тепловий рух, то його мірою є _____________.

в) – “…кількість руху;

… кінетична енергія”.

... момент інерції ”.

 

4.4.1.3 Дайте правильне тлумачення про міри дії сили:

Якщо механічний рух перетворюється в механічний, то мірою дії сили є _________; якщо механічний рух перетворюється в інші види руху, наприклад, в тепловий рух, то мірою дії сили є_________.

а) – “… імпульс сили ;

… робота сили А”.

 

4.4.1.4 Дайте правильне тлумачення про міри дії сили:

Якщо механічний рух перетворюється в механічний, то мірою дії сили є _________; якщо механічний рух перетворюється в інші види руху, наприклад, в тепловий рух, то мірою дії сили є ____________.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...