Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛІТЕРАТУРА ЯК СИСТЕМА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМАТИКА ВИВЧЕННЯ ЛІРИКИ І ДРАМИПлан

1. Ключові ознаки ліричного твору.

2. Суб’єктивний чинник у ліриці.

3. Субстанціональні відмінності ліричного твору від епічного і драматичного.

4. Історичні підходи до принципів класифікування ліричних творів.

5. Критерії розрізнення різновидів ліричного роду.

6. Видові варіації лірики (віршована [поезія], драматизована [рольова], прозова [поезії у прозі]).

7. Жанрові варіанти лірики.

8. Загальнолітературні, національні, стильові, індивідуально-авторські різновиди ліричних жанрів.

9. Зовнішні та внутрішні ознаки драматичних текстів.

10. Антична теорія трагедії. Обов’язкові елементи трагедії за Арістотелем.

11. Теоретична еволюція концепту “катарсис”. Катартична дія драматичного мистецтва.

12. Проблеми походження та функціонування комедії.

13. Теоретичні аспекти становлення жанру власне драми.

14. Різновиди драми за назвами літературних напрямів.

15. Базові положення теорії інтелектуальної драми.

16. Трагікомедія і трагіфарс як жанрові модуси драми.

17. Середні та малі драматичні форми.

Завдання для роботи з текстами

ü Прочитайте поезію Є.Маланюка «Тичині». До якого роду, жанру і жанрового різновиду і за якими критеріями її можна віднести?

ü Самостійно опрацюйте теоретичну та історико-літературну інформацію про жанровий різновид посвяти, складіть відповідний конспект. Які жанрові нормативи у даному випадку використано, а які відхилено Є.Маланюком і з якою метою?

ü Чи присутній у цій поезії образ автора? Обґрунтуйте вашу думку.

ü Чи присутній в аналізованій поезії ліричний герой? Обґрунтуйте вашу думку.

ü Чи присутній у поезії «Тичині» національний фактор? Доведіть це на конкретних прикладах.

ü Про які біогафічні події з життя П.Тичини пише Є.Маланюк? Підтвердіть вашу думку посиланнями на текст.

ü Які соціально-політичні події покладено в основу твору та використано для поетичних аналогій?

ü Чи є цілісним образ Павла Тичини у поезії Є.Маланюка? В чому це проявляється?

 

¨ Література

1. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев и др. – М., 1999.

2. Волков И. Теория литературы. – М., 1995.

3. Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів та ін. – К., 1997.

4. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.

5. Николина Н. Филологический анализ текста. – М., 2003.

6. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 1998.

7. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999.

8. Хороб С.І. Слово-образ-форма: у пошуках художності. – Ів.-Франк., 2000.Amp; Євген Маланюк

 

Тичині (із циклу “Сучасникам”)

 

На межі двох епох, староруського золота повен,

Зазгучав сонценосно твій сонячно-ярий оркестр, –

І під сурму архангела рушив воскреслий човен,

І над гробом народу хитнувсь кам’яний його хрест.

І на древнім, на скітськім, на кров’ю залитім просторі

Говорили могили, співали козацькі вітри.

І у літери тайн степовії складалися зорі,

Щоб пломінним пророцтвом означить початок пори.

Так зродився ти з хвиль злото-синіх космічних вібрацій,

Метеором вогнистим ударив в дніпровські степи

І, здавалося, – виріс. І над плугом схилився до праці,

І вже мріяло серце про сонцем налиті снопи...

Вили бурі історії. Рвали й жбурляли відвічне.

О, ти знав, що тоді не сонети й октави, о ні!

Жорстко-ярим залізом ти пік одоробло північне,

Й клекотала душа твоя в гнівнім, в смертельнім огні.

Раптом... бряцнуло враз! І ридально навік розірвалось....

І бездонним проваллям дихнула порожня луна.

...Від кларнета твого – пофарбована дудка зосталась.

...В окривавлений Жовтень – ясна обернулась Весна.

І по синіх степах дикий вітер повіяв примару,

Щоб журить і жахать... Замогильний доноситься спів.

І вночі мертвий місяць освітить з-за синьої хмари

Божевільну Офелію – знов половецьких степів.

 

 


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...