Главная Обратная связь

Дисциплины:


За якою умовою до базису ціни буде включено транспор­тування товару основним транспортом?Варіант 1

Які чинники беруться до уваги для визначення ціни у зовнішньоекономічному контракті купівлі-продажу?

1) всі перелічені; 2) особливості продукції – предмета контракту; 3) особливості умов контракту; 4) рівень середньосвітових цін на аналогічну продукцію.

У якому випадку при встановленні ціни у контракті необхідно зазначити, чи включається вартість пакування і тари у ціну товару?

1) у будь-якому разі; 2) при встановленні ціни за вагову одиницю; 3) при встановленні ціни за кількісну одиницю; 4) при встановленні ціни за розрахункову одиницю.

3. Базис ціни на умовах EXW включає:

1) упаковку; 2) транспортування до складу підприємства-імпортера; 3) страхування; 4) все перелічене.

4. Ціна товару на умовах СFR при інших рівних буде:

1) меншою за ціну такого товару на умовах CIF; 2) більшою за ціну такого товару на умовах СIF; 3) більшою за ціну такого товару на умовах DAT; 4) немає правильної відповіді.

5. Трансфертні ціни – це:

1) ціни, за якими структурні підрозділи підприємства (або підприємства у складі ТНК) передають один одному товари або надають послуги; 2) ціни біржових угод; 3) ціни, які публікуються в інформаційно-довідкових виданнях; 4) розрахункові ціни, за якими здійснюються операції купівлі-продажу у найбільших світових центрах торгівлі.

6. Базис ціни на умовах СIF включає:

1) всі витрати на транспортування товару до визначеного пункту; 2) витрати на страхування товару; 3) витрати на оформлення товару для експорту (митні, ліцензійні платежі); 4) все перелічене.

7. До причин застосування трансфертних цін не належить:

1) оптимізація оподаткування ТНК; 2) максимізація внутрішньофірмових затрат ТНК; 3) мінімізація внутрішньофірмових затрат ТНК; 4) все це є причинами застосування трансфертних цін.

8. Світові ціни – це:

1) ціни, за якими реалізується значний обсяг продукції (товарів) у міжнародній торгівлі за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 2) ціни найбільших світових аукціонів за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 3) ціни, які формуються на внутрішніх ринках розвинених країн за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 4) всі відповіді правильні.

Які знижки надаються у міжнародній торгівлі за кількістю проданої продукції?

1) СКОНТО, привілейована; 2) бонусна, прогресивна; 3) всі відповіді правильні; 4) дилерська, привілейована.

10. Якщо за 100 одиниць знижка становить 5%, за 1000 – 7%, за 10000 – 15%, то це знижка:

1) СКОНТО; 2) бонусна; 3) немає правильної відповіді; 4) прогресивна.

Варіант 21. Базис ціни у контракті визначається:

1) базисними умовами поставки; 2) все перелічене; 3) довідковими цінами; 4) офертою.

Які знижки надаються у міжнародній торгівлі за кількістю проданої продукції?

1) СКОНТО, привілейована; 2) бонусна, прогресивна; 3) всі відповіді правильні; 4) дилерська, привілейована.

3. Базис ціни на умовах СIF включає:

1) всі витрати на транспортування товару до визначеного пункту; 2) витрати на страхування товару; 3) витрати на оформлення товару для експорту (митні, ліцензійні платежі); 4) все перелічене.

За якою умовою до базису ціни буде включено транспор­тування товару основним транспортом?

1) EXW; 2) DAT; 3) FAS; 4) FOB.

5. Трансфертні ціни, як правило, є:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...