Главная Обратная связь

Дисциплины:


Битви 1648 р.: перебіг та значенняПередумови та причини укр. революції

Боротьба, яка розпочалася в сер XVII на укр землях мала на меті звільнення укр народу з-під панування Речі Посполитої. Передумови:

- козацько-селянські повстання кін XVI – пер пол XVII., які дали укр народові значний військ досвід, піднесли його нац самосвідомість

- існування Запорізької Січі, розширення її впливу створювало основу для розбудови в майбутньому повноцінної Укр держави.

- ослаблення королівської влади. Зміцнення великого феодального землеволодіння.

причини війни:

Соціальні: трансформація поміщицьких господарств у фільварки (сприяло зміцненню феод зем власності, але посилювало кріпосну залежність). Зросла панщина, яка у Сх Галичині і на Волині досягла 5–6 днів на тиждень. Зростали натуральні та грошові податки. Реєстрове козацтво, яке, відірвавшись від кріпосного селянства, не досягло усіх прав і привілеїв шляхти. Міщанство мусило платити податки, відпрацьовувати повинності (чинш по 20–30 грошів з „диму”, церковну десятину) та фактично позбавлене місцевого самоврядування. Укр православна шляхта -менші політ права, ніж польська.

Національно-політичні: відсутність власної державності, обмеження українців у правах, проголошення їхньої неповноцінності, асиміляційні процеси – як самостійний суб’єкт укр народ міг зійти з істор сцени.

Релігійні: Політика нац і культ поневолення українців Річчю Посполитою базувалася на католицизмі, покатоличення населення, утиски правосл церкви, конфіскація церковного майна і земель об’єднали широкі верстви людності, незважаючи на розбіжність економ і соц інтересів.

Суб’єктивні:Особиста образа і бажання помститися за розорений польськ панами хутір Суботів та збезчещену сім’ю Б. Х.

 

Битви 1648 р.: перебіг та значення

Початком укр нац революції вважають захоплення повстанцями в січні 1648 Запорізької Січі та обрання гетьманом Б Х.

Протягом 1648 козаки-блискучі перемоги: у битвах під Жовтими Водами (5-6 травня), під Корсунем (16 травня), під Пилявцями (11-13 вересня). Успіх досягався завдяки застосуванню різних тактичних заходів: розгрому ворога частинами у ході зустрічної битви (Жовті Води); перекриття противнику, що ухилявся від бою, шляху до відступу (Корсунь); створення псих кризи у війську противника з метою його деморалізації (Пилявці)+залучення на свій бік реєстрового козацтва і укладення союзу з крим. татарами.

Здобувши перемогу під Пилявцями, Б. Х рушає на Львів –взято фортецю Високий Замок (26 вересня – 5 жовтня) і у козаків з’явилася реальна можливість здобути місто, а потім повністю розгромити польську армію і захопити Варшаву. Але, обмежившись викупом, повсталі залишають Львів. Під Замостям(14 листопада) Б. Х. вступає в переговори з поляками, укладає перемир’я і повертає свої війська в Україну. Вчені наз це помилкою. Проте на тому етапі війни метою українців було реформування держ устрою Речі Посполитої, а ніяк не незалежність Укр.,+укр війська були знесилені, союзники-татари повернулись у Крим. А війна на польс території неминуче б викликала активний опір місцевого населення.У23 грудня 1648 р. козацьке військо на чолі з Б. Х. урочисто ввійшло у Київ-гетьман формулює основні принципи нац держ ідеї.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...