Главная Обратная связь

Дисциплины:


Д-сть Другої Малоросійської колегіїК.Розумовський-політика спрямована на зміцнення гетьманської влади, зокрема хотів зробити гетьманство спадковим. Ці прагнення дійшли до Петербургу, Катерина ІІ сприйняла дуже вороже. Вона змусила Роз зректися гетьманської булави. Адже шукала вагомого приводу для того, щоб остаточно ліквідувати Гетьманщину. у жовтні 1764 Розумовський склав гетьманські повноваження.

Імператорським маніфестом від 10 листопадай сенаторським указом від 17 листопад 1764 р. Роз увільнили від гетьманства. для управління Лівоб Укр і Запоріжжям ств Малоросійську колегію на чолі з графом Петром Румянцевим.

У Колегії мали засідати 4 українців і 4 москалів. Резиденція-Глухів. Катерина ІІ надала графу інструкцію, за якою він мав усувати всякі окремішності укр. устрою, протидіяти автономістичним прагненням старшини, а народ приєднувати кращою організацією адміністрації та судівництва.

Румянцев почав свої реформи від статистичного опису -впродовж 1765-1767 р. Румянцев замінив натуральні повинності на утримання рос військ частин, розміщених на тер Гетьманщини грошовим податком. запровадив більший порядок у адміністрації і дбав за екон. інтерес краю. Не допускав безплатних реквізицій і старався полегшити тягарі, які спадали на Гетьманщину в часі рос-тур війни 1768-1774 рр. Завів регулярну пошту. У 1767 р. Катерина ІІ скликала Комісію для перевірки законів та укладення нового кодексу-свого роду парламент із законодавчими ф-ми. У зв’язку з скликанням Комісії виник рух автономічного напрямку в різних місцевостях Гетьманської України. Сама Комісія проіснувала недовго, адже через розбіжності між її представниками та назріванням рос-тур війни Комісію було розпущено. Після того Комісію вже не скликали. Війна, яка розпочалася у 1769 р. поклала на кілька років перерву в реформаційних заходах Румянцева, адже сам призначений головнокомандувачем рос армії. По закінченні війни (1774 р.) Румянцев повернувся в Укр і продовжив свої реформи. У 1781 р. Гетьманщину було поділено на три намісництва: Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське, разом складали «Малоросійське генерал-губернаторство». Глухів перестав бути цн адмін пунктом, по намісництвах були введені загально-рос адміністрацій ні і судові установи. Кожне намісництво було поділене на повіти. 3 травня 1783 р. Катерина ІІ видала указ, який прикріпляв усіх селян до того місця, де вони були записані по останньому перепису, й забороняв переходити на нові місця. цим указом цариця ввела загальне кріпацтво. Також був скасований і козацький військовий устрій. 10 колишніх гетьманських полків і 3 компанійські були обернуті у 10 регулярних кінних полків російської армії. У 1785 р. опубліковано «грамоту про вільність дворняства», яка надавала укр.. шляхті самоуправління – губерніальні і повітові зібрання, з правом петиції до царя. Дворянство стало першою верствою у державі. Тобто укр.. шляхта була урівняна у правах з російським дворянством. У 1786 р. відбулася секуляризація монастирських маєтків. З давнього устрою Гетьманщини залишалися тільки старі закони – Литовський статут і магдебурзьке право. Колегія припинила свою діяльність на чолі з Румянцевим у 1789 р. народом, а заступив на його пост – М. Кречетніков.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...