Главная Обратная связь

Дисциплины:


В даному випадку рівень заощаджень доходить до рівня автономних інвестиційТема 8. Економічна рівновага

1. Кейнсіанський хрест.

2. Модель IS-LM як модель загальної рівноваги.

 

1. Кейнсіанський хрест. Для спрощення аналізу ми будемо виходити з припущення, що знаходимося в закритій економіці (XN=0). Сукупний попит формується з наступних складових:

Кейнс робить припущення, що споживання є функцією наявного доходу Y:

Зробивши припущення про те, що інвестиції є константою (не залежать від поточного рівня доходу), одержуємо загальну функцію сукупного попиту:

А0 – автономні витрати (видатки)

Визначимо рівноважний дохід Y* як такий дохід, що врівноважує сукупний попит з сукупним випуском AS=Y.

Графічне зображення визначення рівноважного доходу за перетином кривих сукупного попиту та пропозиції має назву «Кейнсіанський хрест».

Кейнсіанський хрест будується з двох кривих як функція AE(Y). Крива AS будується під кутом 45 градусів і характеризує реальні сукупні витрати (AE). Інша крива є функцією запланованих витрат і будується в залежності від типу економіки (відсутність/присутність втручання державного сектору, джерела формування державних видатків). Якщо економіка закрита, то кут нахилу дорівнює MPC і зміщений вгору на величину автономного споживання С0 (А0 або С0+І0+G0).

З кожною додатковою одиницею доходу Y, на споживання йде доля ΔC, решта спрямовується на заощадження S=Y-C. Таким чином,

, у випадку рівноважного доходу маємо:

В даному випадку рівень заощаджень доходить до рівня автономних інвестицій.

В результаті аналізу Кейнсом розроблені мультиплікатори:

1) Якщо вплив державного сектору відсутній, то рівноважний дохід визначається за:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...