Главная Обратная связь

Дисциплины:


Санація як судова процедураСУДОВІ ПРОЦЕДУРИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БОРЖНИКА В ПРОЦЕСІ ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

 

1. Розпорядження майном боржника

2. Санація як судова процедура

3. Мирова угода

4. Ліквідаційна процедура

5. Особливості банкрутства окремих категорій СПД.

 

Розпорядження майном боржника

 

Згідно зі ст. 4 Закону до боржника можуть застосовуватись такі судові процедури:

1. Розпорядження майном боржника

2. Санація

3. Мирова угода

4. Ліквідаційна процедура

 

Розпорядження майном боржника – це система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження ефективного використання майнових активів та проведення аналізу фінансового становища боржника Ця процедура є першою судовою процедурою, яка застосовується до боржника за винятком випадків спрощеного порядку банкрутства. Строк проведення процедури РМБ складає 6 місяців і може бути продовжений або скорочений господарським судом за клопотанням кредиторів, розпорядника майна або власника (уповноваженого ним органа).

Відкриття процедури РМБ співпадає з призначенням розпорядника майна, повноваження якого закріплені в ст. 13 Закону.

Розпорядник не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, а функції управління в цій процедурі здійснюють безпосередньо органи управління боржника.

 

Основні завдання процедури РМБ

1. Забезпечення збереження майнових активів боржника (ст. 12 Закону)

2. Виявлення кредиторів шляхом публікації оголошення про порушення справи про банкрутство (ст. 14 Закону)

3. Складання і затвердження реєстру грошових вимог, який формується розпорядником майна (ст. 15 Закону)

4. Організація та проведення перших загальних зборів кредиторів (ст. 16 Закону)

 

Санація як судова процедура

Санація – система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, що спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського становища цього СПД, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Строк санації – 12 місяців, може бути продовжений на 6 місяців. Санація місто утворюючого підприємства – до 10 років.

Згідно зі ст. 17 Закону введення процедури санації судом співпадає з призначенням керуючого санацією, до якого переходять повноваження органів управління боржника. Ані власник майна, ані уповноважений ним орган не мають права обмежувати повноваження керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника.Здійснення санації організовує керуючий санацією, який відповідно до ст. 18 Закону протягом 3 місяців повинен підготувати і подати для схвалення в комітет кредиторів план санації боржника. План затверджується судом. План повинен містити:

1. заходи по відновленню платоспроможності боржника

2. умови участі інвесторів у санації

3. строк та черговість виплати боржником або інвестором боргів кредиторам

4. умови відповідальності інвесторів за невиконання взятих на себе зобов’язань щодо плану санації

5. строк відновлення платоспроможності боржника

6. інші умови

Якщо протягом 6 місяців з дня винесення ухвали про санацію керуючий санацією не надасть такий план, суд має право ухвалити рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

За п’ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового її припинення керуючий санацією зобов’язаний подати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити його членам час та місце проведення засідання, на якому цей орган приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо:

- виконання плану санації та відновлення платоспроможності боржника

- продовження строку процедури санації

- припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і ліквідаційної процедури

- укладання мирової угоди

 


Мирова угода

 

Згідно зі ст. 35 Закону мирова угода – це домовленість між боржником і кредиторами щодо відстрочення або розстрочення, а також прощення, списання кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін.

Мирова угода – це процесуальна операція, якій характерні наступні ознаки:

1. вона може бути укладена тільки в процедурі банкрутства

2. вступає в силу з моменту затвердження її господарським судом

3. сторони не можуть змінювати умови цієї угоди, самостійно ухвалювати рішення про її розірвання

4. розірвання такої угоди є підставою для відновлення процедури банкрутства та вимог кредиторів у незадоволеній частині.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...