Главная Обратная связь

Дисциплины:


Про районний бюджет на 2015 рік 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28 грудня 2015 року №80-YIII, рішення Волинської обласної ради від 23.01.2015 №32/7«Про обласний бюджет на 2015 рік», рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету та фінансів від 20.01.2015 №63/1 «Про проект рішення «Про районний бюджет на 2015 рік», клопотання Ківерцівської районної державної адміністрації від 13.01.2015 №63/22/2-15, районна радавирішила:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 309808846 гривень, у тому числі доходи загального фонду районногобюджету 308954986 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 853860 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районногобюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів у сумі 309808846 гривень,у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 308769986 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 1038860 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 52600 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального бюджету районного бюджету 52600 гривень згідно з додатком 4 цього рішення;

- надання кредитів до районного бюджету у сумі 52600 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального бюджету районного бюджету 52600 гривень згідно з додатком 4 цього рішення ;

- профіцит загального фонду районного бюджетуу сумі 185000 гривень, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 185000 гривень згідно із додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 185000 гривень, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 185000 гривень згідно із додатком 2 цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районногобюджету на 2015 рік у сумі 800000 гривень.

3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 цього рішення.

4. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів іншої субвенції з районного бюджету на дошкільну освіту згідно із додатком 8 цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком 6 цього рішення.

6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районногобюджету у сумі 100000 гривень.7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

1) оплата праці (КЕКВ 2110);

2) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);

3) медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

4) продукти харчування (КЕКВ 2230);

5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

6) соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

7) поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 1303650 гривні згідно із додатком 7 цього рішення.

9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з районного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (у разі відсутності голови - управлінню фінансів районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та обласного бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій, допомог і компенсацій населенню, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з обласним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій між місцевими бюджетами в межах їх загального обсягу;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету та фінансів проводити розподіл додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету, інших субвенцій з місцевих бюджетів та за обгрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.

14. Установити, що у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

15. Рішення про районний бюджет на 2015 рік набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення на офіційному сайті Ківерцівської районної державної адміністрації. Дане рішення підлягає обов’язковій публікації в районній громадсько-політичній газеті «Вільним шляхом» не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

16. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...