Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОНЯТТЯ ТА РІЗНИЦЯ МІЖ ЗАВДАННЯМИ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ТА ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ. 1.11Завдання з надання впевненості — це завдання, виконуючи які, аудитор робить висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів, які не є відповідальною стороною щодо результатів оцінки або порівняння предмета завдання з відповідними критеріями.

Впевненість - це ступінь довіри користувача до достовірності предмета перевірки аудитором.

Абсолютна впевненістьнедосяжна внаслідок дії таких чинників:

- під час проведення процедур перевірки, як правило, використовується не суцільний, а вибірковий підхід,

- отримані аудитором докази за своїм характером є ймовірніше переконливими, ніж остаточними,

- завжди існують обмеження, які властиві будь-якій системі внутрішнього контролю.

Тому коли аудитор виконує завдання, пов'язані з наданням впевненості, така впевненість для користувача може бути у формі обґрунтованої впевненості та обмеженої впевненості.

Обґрунтована впевненість - це зменшення ризику до прийнятного рівня в обставинах завдання, що дає підставу для висловлювання позитивного висновку.


Обмежена впевненість - це зменшення ризику до прийнятного рівня в обставинах завдання (але ризик є більшим, ніж при наданні обґрунтованої впевненості), що дає підставу для висловлювання негативного висновку.
Метою завдання з надання обґрунтованої впевненості є зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятно низького рівня в обставинах завдання як основи для позитивної форми висновку практика. Тобто, аудитор висловлює високий, але не абсолютний рівень впевненості в тексті аудиторського висновку про те, що інформація, яка пройшла аудиторську перевірку не містить суттєвих викривлень, це так звана позитивна форма висновку.

Метою завдання з надання обмеженої впевненості є зменшення ризику завдання з надання впевненості до рівня, який є прийнятним в обставинах завдання (але цей ризик є більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої упевненості) як основи для негативної форми висновку практика. Тобто аудитор в тексті аудиторського висновку говорить про те, що під час проведення перевірки він не отримав свідчень, які робили б підстави вважати, що інформація, яка пройшла перевірку, містить суттєві викривлення, це так звана негативна форма висновку.

 

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИТУ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ. 1.12

Таблиця: Основні характеристики аудиту та супутніх послуг

Види послуг Завдання з надання впевненості Супутні послуги
Обгрунтована впевненість Обмежена впевненість Погоджені процедури Підготовка інформації
Рівень впевненості Високий, але не абсолютний Помірний Впевненість не висловлюється
Зміст звіту що складається після проведення роботи Достатня впевненість за якісними аспектами (позитивна впевненість) Недостатня впевненість за якісними аспектами (негативна впевненість) Факти, отримані в результаті проведення процедур Перелік складених звітів
Обов’язкові принципи професійної етики Дотримання принципу незалежності є обовязковим Дотримання принципу незалежності не є обовязковим
Процедури що застосовуються ·Перевірка · Запит і підтвердження · Спостереження · Обчислення · Аналітичні процедури ·Запити ·Аналітичні процедури ·Запит та аналіз ·Перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів ·Перевірка ·Одержання підтверджен · Опитування персоналу · Ознайомлення з системою БО

Ініціативний аудит це - вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за власною ініціативою замовника.Обов'язковий аудит це — вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від замовника у випадках, передбачених чинним законодавством.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...