Главная Обратная связь

Дисциплины:


Глава 1. Економічна освіта школярів: основні завдання соціально-економічної адаптації (соціалізації) учнівЗміст

Вступ.. 2

Глава 1. Економічна освіта школярів: основні завдання соціально-економічної адаптації (соціалізації) учнів. 4

1.1. Характеристика державних і суспільних вимог до реалізації економічної освіти. 4

1.2. Професійне орієнтування учнів при вивченні економіки в школі 7

1.3. Соціально-психологічні особливості групи навчання. 8

Глава 2. Характеристика ринку послуг в економічній освіті: діяльність навчальних закладів (та корпоративних підрозділів) у поширенні економічних знань.. 13

2.1 Огляд організації позашкільної роботи з навчання економіки. 13

2.2 Програма навчальної дисципліни для профільного навчання «Економіка. Міжнародний бізнес». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета. 16

Глава 3. Методична розробка теми «Рівні економічного розвитку та їх відмінності у країнах світу. Принципи і фактори міжнародного географічного поділу праці. Місце і роль країн різних типів у міжнародному поділі праці». 22

3.1 Актуальність, значимість, мета, завдання вивчення даної теми. 22

3.2 Модель засвоєння бази знань з теми. Проектування професійних умінь учнів. 24

3.3 Матеріали для проведення заняття з теми: засоби наочності, словник основних понять, презентація теми, завдання самостійної роботи. 26

Після всього можна задати домашнє завдання: повторення і вивчення пройденої теми, підготовка до самостійної роботи, прочитати наступну тему №5. 36

3.4 Контроль засвоєння теми, завдання критерії успішності 36

Висновок.. 41

Список використаної літератури.. 43

Додатки.. 44


Вступ

 

Економічна освіта зараз дуже актуальна. У зв’язку з тим, що відбувається розвиток ринкових відносин, створюються нові форми власності, йде перебудова господарства на новий лад, держава виходить на міжнародний ринок економічна освіта відіграє важливу роль у житті людини та суспільства.

Завдяки економічній освіті людина зможе легко орієнтуватись у середовищі з ринковими відносинами, мати вплив на розвиток цих відносин і безпосередньо приймати в них участь. Знання економіки допомагають людині відчувати себе більш впевненою в своєму майбутньому.

На мою думку, економічна освіта є візитною карткою в сучасному житті. Економічна освіта допомагає рости людині по соціальній сходинці. Завдяки їй людина може отримати гарну роботу, отримувати високу заробітну плату, яка допоможе їй задовольняти свої потреби.

Я вважаю, що економіку потрібно викладати дітям в ранньому віці, але на більш життєвих прикладах і у спрощеному вигляді, щоб їм все було зрозуміло, щоб вони могли оволодіти економічними знаннями на основі родини . У восьмому-девятому класах я пропоную викладати економіку на рівні понять, категорій, законів. Тут можна викласти основи підприємництва. Надалі курс викладання економіки потрібно ускладнювати і у старших класах давати більш глибокі знання.Вивчання економіки в школі допоможе учням зрозуміти чи цікавить їх економіка в загалі, чи вони хотіли б вивчати якусь іншу науку, чи хотіли б поглибити свої знання в економіці.

Взагалі, економіка, як окрема дисципліна, допомагає комплексно вирішувати фундаментальні цілі навчання: формування світогляду, творчості, компетентності особи. Економічна освіта формує уявлення про одну з найважливіших сфер життя суспільства - економіку, стимулює бажання стати активним суб’єктом економічних відносин, дає розуміння складності і різноманітності економічного життя суспільства, створює потребу у пізнанні законів функціонування економіки, формує усвідомлення необхідності поглиблення знань з економіки та діяльності за законами сучасного суспільства.

Велика роль в сприйнятті та формуванні відношення навчального матеріалу відіграє викладач. Тому викладач економіки повинен мати глибоку професійну економічну підготовку. При цьому він сам має бути особистістю з розвиненим економічним мисленням і розуміти, що економічне навчання як процес зміни економічної поведінки людини передбачає глибокий зв’язок з розвитком та формуванням цивілізованої підприємницької етики. Важливою професійною якістю викладача є його вміння корисно та цікаво подати навчальний матеріал для кожної вікової аудиторії. Викладач повинен постійно займатись самоосвітою і самовихованням.

Мета даної курсової: ознайомитись і розкрити економічну освіту школярів, розглянути діяльність навчальних закладів у поширенні економічних знань, а також зробити методичну розробку обраної теми: «Рівні економічного розвитку та їх відмінності у країнах світу. Принципи і фактори міжнародного географічного поділу праці. Місце і роль країн різних типів у міжнародному поділі праці.»


Глава 1. Економічна освіта школярів: основні завдання соціально-економічної адаптації (соціалізації) учнів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...