Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заробітна плата: види, поняття та формиТема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Лекція 14 (2 год.)

Мета заняття:розглянути суть, види, форми, порядок нарахування, документальне оформлення та облік розрахунків за виплатами працівникам і розрахунків з Пенсійним фондом за Єдиним соціальним внеском, показати застосування законодавчої бази та практичних матеріалів, виховувати інтерес до обраного фаху.

ПЛАН

1. Заробітна плата: види, поняття та форми.

2. Документальне оформлення праці та її оплати.

3. Види відпусток, порядок нарахування та облік оплати відпусток.

4. Види допомог з тимчасової втрати працездатності, порядок їх обчислення та обліку (с.о.).

5. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці.

6. Види утримань із зарплати та порядок їх здійснення.

7. Порядок здійснення розрахунків з Пенсійним фондом за Єдиним соціальним внеском, їх облік.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4,10, 12, 13, 15, 16, 18, 19-24, 26-31, 33-41, 44--71.

 

Заробітна плата: види, поняття та форми.

 

Зарплата — це винагорода, розрахована, як правило, у грошовому еквіваленті, яку за трудовим договором власник (або уповноважений ним орган чи фізособа) виплачує працівнику за виконану ним роботу Індивідуальні умови оплати праці передбачено в трудовому договорі (трудовому контракті), укладеному між робітником та роботодавцем.

Форми і системи оплати праці – це перелік певних понять і правил, за допомогою яких установлюється залежність оплати праці від фактичних результатів (витрат) праці. Вимірники витрат праці – кількість виготовленої продукції або кількість відпрацьованого часу, термін виконання робіт.

Форми оплати праці:

- погодинна – це оплата праці за відпрацьований час (тобто кількість праці визначається відпрацьованим часом)

- відрядна – це оплата праці за кількість виготовленої продукції, виконаних робіт чи наданих послуг (тобто кількість праці обчислюють кількістю та якістю виготовленої продукції чи виконаної роботи).

Проста погодинна ОП— оплата праці залежить від кількості відпрацьованого часу й кваліфікації працівника

Погодинно-преміальна ОП застосовується, аби підвищити матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої праці.

При прямій відрядній ОП основу оплати становить відрядна розцінка. Її визначають діленням годинної ставки, що відповідає розряду конкретної роботи, на годинну норму виробітку (або множенням цієї ставки на норму часу).

Відрядно-прогресивна ОП передбачає підвищення відрядної розцінки зі збільшенням виробництва продукції, виконанням робіт чи наданням послуг упродовж робочого дня, зміни.Відрядно-преміальна ОП — робітнику-відряднику, окрім заробітку за відрядними розцінками, виплачують премії за перевиконання кількісних та якісних показників.

Види зарплати:

Основна з/п — це винагорода за виконану роботу відповідно до норм праці.

Додаткова з/п — це винагорода за працю понад норми, за успіхи в роботі, винахідництво та особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій.

Інші компенсаційні та заохочувальні виплати — це виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, не передбачені актами діючого законодавства, або які проводяться понад встановлені такими актами норми — це винагороди за вислугу років, додаткова оплата у вихідні, оплата щорічних і додаткових відпусток тощо.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...