Главная Обратная связь

Дисциплины:


Коды ответов Упр учет 7 страницаВариант

Басқару есебінің функциясы:
А) Бұйрықтар мен үкімдерді уақытылы тарату
В) Жұмысшылардың жұмысқа уақытылы шығуын қамтамасыз ету
С) Кәсіпорынның аптылқ қызметін жоспарлау
Д) Жоспарлау мен шешім қабылдау үшін ақпараттар ұсыну
Е) Қаржылық көрсеткіштерді талдау
F) Қорлар мен сатылған өнімдерге барлық шығындарды тарату
G) Менеджерлерді шешім қабылдау үшін негіз болатын ақпаратмен қамтамасыз ету
Тұрақты шығындар бұл:
А) Амортизациялық аударымдар, жалдық төлем
В) Өндіріс көлеміне тәуелсіз белгілі бір кезең аралығында орын алған
С) Инфляцияның әсері тимейтін шығындар
Д) Өндірілген өнімнің көлемінің өзгеруіне тәуелсіз тұрақты
Е) Менеджерлердің ықпалы бар шығындар
F) Жаңа өнімді жарнамалауға байланысты шығындар
G) Өндірілген өнімнің бірлігіне қатысты тұрақты шығындар
Жаппай өндірістегі калькуляциялау объектісі:
А) Өнім партиясы
В) Өнімнің түрлері саналады
С) Жеке тапсырыстар саналады
Д) Шаруашылық операциялар
Е) Көп көлемде өндірілетін өнім түрлері
F) Өндірістік операциялар саналады
G) Жаппай көп көлемде өндірілетін өнім түрлері
Өнімнің өзіндік құнына еңбекақы шығындары бойынша апаратын шығындар:
А) Әлеуметтік сақтандыру жарналары
В) Жеке табыс салығы
С) Зейнетақы жарналары
Д) Төлем көзінен ұсталынатын жеке табыс салығы
Е) Әлеуметтік салық сомалары
F) Корпоративтік табыс салығығының сомалары
G) Артық орындары жұмыс көлемі үшін еңбек ақы сомалары
Табиғи нормадан артық жолдағы материалдардың жетіспеушілігі жауапты тұлғалармен мойындалмаса
А) Дт 7470 Кт 1310,1350
В) Дт 7470 Кт 7210
С) Дт 7470 Кт 1310
Д) Дт 1310 Кт 3310,8110
Е) Дт 7110 Кт 3310,7210
F) Дт 1280 Кт 3310,1310
G) Дт 7470 Кт 1350
Шығындарды басқару үшін:
А) Алдағы кезең шығындары қажет
В) "командалық" басқару қажет
С) Кредиторлық қарыздар қалдығы талданады
Д) Өткен кезең шығындары талап етіледі
Е) Дебиторлық қарыздар қалдығы талданады
F) Аудиторлық тексеру
G) Бухгалтер тұрақты түрде жауапкершішік орталығының көрсеткіштері бойынша есеп дайындайды
Ұйымның жөндеу шеберханасында негізгі құралдарды жөндеу бойынша жұмсалынған қосалқы бөлшектердің құны:
А) 8310 "көмекші өндіріс" шотының дебетіне
В) 8310 "көмекші өндіріс" шотында
С) Дт 8110 "негізгі құралдар"
Д) Дт 8310 "көмекші өндіріс"
Е) Дт 8410 "үстеме шығыстар"
F) Дт 2420 "негізгі құралдар амортизациясы"
G) Дт 2930 "аяқталмаған құрылыс"
Материалдарды тасымалдау бойынша жабдықтаушылар қызметі:
А) 1310 "шикізаттар мен материалдар" шоты
В) Дт 1310 " шикізаттар мен материалдар " кредитіне
С) Дт 1310 " шикізаттар мен материалдар "
Д) 7110 "сату шығындары" шоты
Е) Дт 1310 " шикізаттар мен материалдар " дебетіне
F) Дт 1310 " шикізаттар мен материалдар " шығысына
G) Дт 8110 "негізгі өндіріс"
Инвестиция өтелетін болуы үшін таза келтірілген құн (ТКҚ):
А) Қаржылардың барлық түсімінің ағымдағы құнына тең болуы керек
В) Пайдаланылатын капитал құнына көп болуы керек
С) Таза келтірілген құн күрделі қаржыға тең болуы керек
Д) Нөлге тең болуы керек
Е) ТКҚ-пайдаланылатын капитал құнына тең болуы керек
F) Таза келтірілген құн күрделі салымнан жоғары болуы керек
G) Таза келтірілген құн күрделі қаржыдан жоғары болуы керек
Дт 2210 Кт 6410 - бухгалтерлік жазудың мазмұны:
А) Инвестициялардың баланстық құнының жоғарлауы
В) Инвестициялардың баланстық құнының төмендеуі
С) Инвестициялардың бастапқы құндарының төмендеуі
Д) Сатып алу бағасы бойынша акциялар алу үшін есеп шоттан ақша аударылды
Е) Инвесторладың инвестициялардың баланстық құнының жоғарлауы
F) Сатып алу бағасы бойынша акциялар алынды
G) Сатып алу бағасы бойынша акциялар сатып алу кезінде ағымдағы есеп шоттан ақша қаражаттары аударылды
Дт 2930 Кт 2420 - бухгалтерлік жазудың мазмұны:
А) Шаруашылық әдіспен құрылысқа пайдаланылатын негізқұралдарға есептелген тозу сомасы
В) Есеп беруге тиісті тұлға арқылы негізгі құралдар сатып алынғанда
С) Ұйым қызметкеріне негізгі құралдар төлемсіз берілгенде
Д) Шаруашылық әдіспен құрылысқа пайдаланылатын негізқұралдарға есептелген амортизация сомасы
Е) Ұйымның шаруашылық әдіспен құрылысқа пайдаланылатын негізқұралдарға есептелген амортизация сомасы
F) Шаруашылық әдіспен құрылысқа пайдаланылатын негізқұралдарға есептелген амортизация сомасының есептен шығарылуы
G) Негізгі өндірістегі негізгі құралдар есептен шығарылғанда
Бухгалтерлік ақпаратты іішкі пайдаланушылар:
А) Акционерлер
В) Статистикалық агент
С) Инсайдерлер
Д) Аудитор
Е) Кәсіподақ мүшелері
F) Менеджерлер
G) Аутсайдерлер
Өндірістік тікелей шығындар:
А) Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен қызметтерінің өзіндік құндарына тікелей жатқызылатын шығындар
В) Өнімнің өзіндік құнына тікелей апарылатын материалдық, өндірістік жұмысшылардың еңбекақы шығындары
С) Нақты бір өнім түрінің өзіндік құнына тікелей жатқызылады
Д) Өнім түрлері арасында кешенді таратылатын шығыстар
Е) Толық өзіндік құнды есептеу үшін кезең шығындарына енетін шығындар
F) Өндірістің бірнеше өнім түрімен байланысты шығындар
G) Негізгі шығындар
Дт 3350 Кт 3220 - бухгалтерлік жазу:
А) Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді
В) Басқару қызметкерлерінің еңбек ақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды
С) Сатушылардың еңбек ақысынан зейнетақы ұсталынды
Д) Өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды
Е) Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынын жеке табыс салығы ұсталынды
F) Көмекші өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынын жеке табыс салығы ұсталынды
G) Қосалқы өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді
Баға қалыптастыру бойынша шешім қабылдауға әсер ететін негізгі факторлар:
А) Тұтынушы, жабдықтаушы, компания ресурстары
В) Тапсырыс берушілер, бәсекелес, тауар құны
С) Директорлар кеңесі, бәсекелес
Д) Тұтынушы, бәсекелес фирма, тауар бағасы
Е) Сатып алушы, салық заңдылығы
F) Жабдықтаушы, сатып алушы, шығын
G) Сатып алушы, бәсекелес , шығын
Нөлдік база бойынша смета құру:
А) Бюджеттеу үрдісі төменгі звенодан басталады
В) Негізгі бюджет негізінде
С) Бас бюджет мәліметі негізінде
Д) Өндірістік бағдарлама негізінде
Е) Сауда бюджеті негізінде жасалады
F) Төменгі звеноның дайындаған шешім пакеті негізде әрбір звеноға шешім әзірленеді
G) Статистикалық бюджет түрі
Дайын өнім өндірісінде нақты және нормативтік үстеме шығыстардың арасындағы айырмашылықтар шоты:
А) 8110 "негізгі өндіріс" шотының дебетинде
В) "негізгі өндіріс" шотының дебетіне
С) Дт шоты 7210 "әкімшілік шығыстар"
Д) Дт шоты 5610 "қорытынды пайда (зиян)"
Е) Дт шоты 1620 "алдағы кезең шығыстары"
F) Дт шоты 8410 "үстеме шығыстар"
G) Дт шоты 8110 "негізгі өндіріс"
Ұйымға материалдарды "дәл уақытында" сатып алудан тиімділік:
А) Әр тауар түрі бойынша келісім уақытын қысқартумен қатар жабдықтаушылар санының қысқаруына алып келеді
В) Алынған тауарлардың саны мен сапасын алушылардың көп тексермеуіне алып келеді
С) Маериалдардың өндіріс учаскелеріне тез жетуін, тасымалдау мен жөнелту бойынша құжаттарды жүргізуде айтарлықтай үнемдеуді қамтамасыз етуге болады
Д) Материалдардың орнын ауыстыруында, оларға капитал салымында және материалдарды жөнелту бойынша құжаттарды жүргізуде айтарлықтай үнемділікке қол жеткізуге болады
Е) Материалдардың шамадан тыс жоғалмауын қамтамасыз етуге болады
F) Әр операция бойынша аз құжаттармен жұмыс істеп, жабдықтаушылармен ұзақ мерзімді келісімге отыруға алып келеді
G) Материалдардың орнын ауыстыруында, босалқыларға капитал салымында және материалдарды жөнелту бойынша құжаттарды жүргізуде айтарлықтай үнемділікке қол жеткізуге болады
Басқару есебінің принципі:
А) Жоспарлау мен есептеу үшін кәсіпорын және оның бөлімшелерінің іс-әрекет нәтижелерінің бағалау
В) Шығындарды тиімді жоспарлау және талдау
С) Жоспарлау мен есептеу үшін кәсіпорын бөлімшелерінің іс-әрекет нәтижелерінің бағаларын өлшеуде бірдей бірлігін пайдалану
Д) Сыртқы және ішкі қаржылық есеп беруді толтыру үшін және пайда сомасын анықтау үшін шығындарды сатылған өнімдердің өзіндік құнымен кәсіпорында қалған дайын өнімдердің арасында үйлестіру
Е) Шешім қабылдауда қажетті ақпаратты дайындау
F) Жоспарлау мен есептеу үшін ұйымның және оның бөлімшелерінің іс-әрекет нәтижелерінің бағаларын өлшеуде бірдей бірлігін пайдалану
G) Шығындарды тиімді жоспарлау және бағалау
Дайын өнім өндірісінде нақты және нормативтік үстеме шығыстардың арасындағы айырмашылықтар:
А) Негізгі өндірістік шығындарға
В) Дт шоты 8110 "негізгі өндіріс"
С) Өндіріс шығындарына
Д) Үстеме шығындарға
Е) Дт шоты 7210 "әкімшілік шығыстар"
F) Дт шоты 5610 "қорытынды пайда(зиян)"
G) Дт шоты 8410 "үстеме шығыстар"
Зиянсыздықтың бухгалтерлік моделі:
А) Дифференциалды ақпараттарды және альтернативті таңдау негәзәнде шешім қабылдау үшін түсімдер мен шығындардың кері байланысы
В) Өзіндік құнды есептеу тәсілі
С) Өндіріс көлемінің өзгерісіне тәуелді болатын жиынтық табыс пен жиынтық шығындардың өзара байланысы сызықтық сұлбасы
Д) Өндіріс көлемінің өзгерісіне тәуелді болатын жиынтық табыс пен жиынтық шығындардың сызықтық сұлбасы
Е) Өндірістік өзіндік құн есебін жүргізу әдісі
F) Өндіріс көлемінің өзгерісіне тәуелді болатын жиынтық табыс пен жиынтық шығындардың өзара байланысы сызықтық сұлбасы
G) Дифференциалды ақпараттарды және альтернативті таңдау негәзәнде шешім қабылдау үшін түсімдер мен шығындардың кері байланысы
Өндіріс көлеміне қатысты басқару шешімдерінің негізделуі:
А) Қаржылық есептіліктің мәліметтеріне
В) Өткен жылғы өндіріс көлеміне
С) Өткен жылғы алынған пайда немесе зиян көлеміне
Д) Ұйымның өаржылық есептілік ақпараттарына
Е) Қаржылық есеп берудің ақпараттарына
F) Өткен жылғы шығындар сомасы
G) Өткен жылғы алынған пайда көлеміне
Күрделі қаржының тиімділігін анықтау үшін пайдаланатын көрсеткіштер:
А) Өзіндік құн
В) Таза дисконтталған құн
С) Өтеушілік мерзімі
Д) Өтеушіліктің есептің коффициенті
Е) Еңбекақы шығыны
F) Жалпы пайда
G) Таза пайда
Басқару есебі бұл:
А) Алдағы кезең шығындарының есебі
В) Қаржылық
С) Жеделдетілген
Д) Болжамдық
Е) Стратегиялық
F) Салықтық
G) статистикалық
Шығындарды басқару үшін:
А) Алдағы кезең шығындары қажет
В) "командалық" басқару қажет
С) Кредиторлық қарыздар қалдығы талданады
Д) Өткен кезең шығындары талап етіледі
Е) Дебиторлық қарыздар қалдығы талданады
F) Аудиторлық тексеру
G) Бухгалтерлік тұрақты түрде жауапкершілік орталығының көрсеткіштері бойынша есеп дайындайды

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...