Главная Обратная связь

Дисциплины:


Показники фізичного розвитку школярів Вінницької областіВік Ріст, см Маса тіла, кг Обвід грудної клітки, см
М s М s М s
хлопчики
121,0 4,9 23,2 3,2 60,3 3,6
125,0 4,6 24,6 3,2 62,0 3,0
129,7 6,1 27,2 3,4 63,6 3,2
134,7 4,5 29,5 3,8 65,9 3,4
139,0 4,7 32,6 4,0 68,2 3,6
143,2 6,4 35,0 5,5 70,5 3,9
149,0 6,3 39,1 5,0 72,2 4,2
154,0 8,0 43,3 6,7 75,6 5,0
159,5 7,0 48,0 6,5 80,0 5,3
165,7 7,2 56,4 7,6 83,0 5,7
168,4 6,6 59,6 6,8 86,0 4,0
дівчатка
120,3 4,7 22,5 4,0 59,0 2,4
123,7 5,6 23,5 3,6 59,0 3,2
12,91 5,6 26,4 3,2 61,9 2,7
13,44 6,2 29,6 4,6 6,34 2,4
13,92 5,6 32,5 4,5 6,68 4,0
14,44 6,5 37,1 4,9 7,04 4,8
14,95 6,3 42,1 5,0 7,32 5,6
15,56 5,7 48,2 7,0 7,94 5,1
15,75 5,5 53,2 6,6 8,21 5,1
15,80 5,2 54,6 6,6 83,4 4,5
159,5 4,9 55,9 7,0 83,8 4,2

Потім для кожного показника визначають різницю між фактичною і стандартною величинами. Так, наприклад, якщо ріст 10—річного хлопчика становить 129 см, а стандарт (М) — 134,7 см різниця складає 129—134,7= -5,7 см. Одержану різницю ділять на s (у нашому випадку вона дорівнює 4,5 см) і отримують величину сигмального відхилення: -5,7:4,5 = -1,26 і зрештою, за даними величини і знаку сигмального відхилення обгрунтовують оцінку фізичного розвитку за окремим показником.

У нашому випадку фізичний розвиток хлопчика за ростом — нижче середнього, тому що сигмальне відхилення складає -1,26.

Згідно з приведеною схемою анализуються дані фізичного розвитку і за іншими показниками.

Недоліком цього методу оцінки фізичного розвитку є те, що величини показників оцінюються окремо без урахування ступеня їх взаємозв'язку. Разом з тим кожному росту людини повинні відповідати певні величини маси тіла і обводу грудної клітки, тобто фізичний розвиток повинен буди гармонійним. Цей недолік усувається при використанні методу оцінки за шкалами регресії та комплексного методу.

9. Оцінка фізичного розвитку за шкалами регресії

Використання методу оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії дозволяє подолати основний недолік методики сигмальних відхилень, а саме відокремлений характер оцінки кожної соматометричної ознаки. Оціночні таблиці у даному випадку ураховують кореляційну залежність між ростом, масою тіла та обводом грудної клітки і, отже, дозволяють дати більш грунтовну оцінку ступеня фізичного розвитку за сукупністю взаємопов’язаних ознак.Перший етап проведення індивідуальної оцінки фізичного розвитку за оціночними таблицями шкал регресії спрямований на пошук групи (розвиток середній, нижче середнього, вище середнього, низький, високий), до якої слід віднести ріст дитини. Далі знаходять показники маси тіла та обводу грудної клітки, що повинні відповідати фактичному ростові і порівнюють з ними фактичні показники ознак, які досліджуються. Для цього від величини фактичного розвитку ознаки віднімають стандартне його значення та ділять на сигму регресії (sR) для досліджуваної ознаки. Критерії оцінки аналогічні попереднім.

Проведене дослідження дозволяє віднести дитину до однієї з груп фізичного розвитку: нормальний фізичний розвиток — маса тіла у межах від М —1sR до М + 2sR; дефіцит маси тіла — маса тіла менш, ніж М —1sR; надлишок маси тіла — маса тіла більш, ніж М +2sR; низькій ріст — довжина тіла менш, ніж М — 2sR.

 

10. Оцінка фізичного розвитку комплексним метод

Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє урахувати як особливості морфофункціонального стану організма, так і відповідність рівня його біологічного розвитку календарному вікові.

Спочатку за даними довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, ступеня розвитку вторинних ознак статевого дозрівання, терміну окостеніння кисті визначають біологічний вік дитини та порівнюють його з календарним. У залежності від значень отриманих показників він може відповідати календарному вікові, випереджувати або відставати від нього.

Наступний етап комплексного методу пов’язаний з оцінкою морфофункціонального стану організму із застосуванням шкал регресії та вікових стандартів розвитку функціональних показників.

Рівень фізичного розвитку оцінюють за:

Ø ростом, визначається за допомогою шкал регресії або у випадку їх відсутності за методом сигмальних відхилень. Як і в попередньому випадку існують 5 оцінок фізичного розвитку за ростом: високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький. Середню зважену величину кожного показника фізичного розвитку знаходять у таблиці 4.

Ø гармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відрізняються від нормативних значень у межах від М -1sR до +1sR та функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -1s і вище.

Ø дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -1sR до -2sRабо випереджають за рахунок жировідкладень від М +1sR до +2sR та функціональні показники знаходяться у межах від М -1s до -2s;

Ø різко дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -2sR і нижчеабо випереджають за рахунок надлишкових жировідкладень від М +2sR і більше, функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -2s і нижче.

Таблиця 4

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...