Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ОДНОЗНАЧНІ ТА БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМТеоретичні питання до обговорення:

1. Лексикологія. Лексика. Слово.

2. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова.

3. Омоніми

4. Синонімія в українській мові

5. Антоніми в українській мові

6. Пароніми в українській мові.

 

Завдання для аудиторної роботи:

Вправа 54.Із поданих речень випишіть багатозначні та однозначні слова. Поділіть їх на дві групи.

1. На виду у діда старечий спокій, а проте — гострий, огняний погляд (П. Мирний). 2. Любіть Україну.. в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди!.. (В. Сосюра). 3. На дорогу вибіг охлялий за зиму заєць, стрибнув раз, вдруге, зупинився навпроти Романа, нашорошив вуха, повернув голову вбік, і тільки тоді помітив людину, і аж залопотів у кущах (М. Стельмах). 4. Лист за листом опадає, рік за роком упливає. Назад не вертає! (С. Руданський). 5. Старости поклали хліб на столі і почали питати в баби Зіньки, чи віддасть вона Настю за Дениса (Нечуй-Левицький). 6. Цар цвенькає; А диво-цариця, мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться (Т. Шевченко). 7. І сонечко серед неба опинилось-стало, мов жених той молодую, землю оглядало (Т. Шевченко). 8. Горобці стрибали по тинах, по оселях, осідали на землю, цвірінькали кругом зеленого саду (П. Мирний). 9. На грядках жовтіли здорові голови повняків-гвоздиків, чорніли чорнобривці (Нечуй-Левицький). 10. У неділеньку та ранесенько, ще сонечко не зіходило, а я, молоденька, на шлях, на дорогу невеселая виходила (Т. Шевченко). 11. Ти — змія люта, а не свекруха! — кричала Мотря (Нечуй-Левицький).

Вправа 55. Зазначте якого конкретного значення набуває слово далекий у поданих реченнях.

1.Нема од нього [острова] дороги. Хіба місяць вночі збудує золотий міст, з'єднає острів з далеким і невідомим (М. Коцюбинський). 2. Очі сумлінно читали кожне слово, кожний рядок, та розум був далекий від розуміння (Ю. Яновський). 3. Він мені й родич далекий (М. Вовчок). 4. Людство з безмірним трудом розорало [поле] під засів добра і правди, для таємних, далеких, прийдешніх часів (І. Франко). 5. Андрій підняв очі. І вони на мить зупинились і кинули далекий погляд кудись.. поза стіни, поза хату (М. Коцюбинський). 6. Журавлі вже давно одлетіли у далекі і теплі краї (В. Сосюра). 7. Щось охолонув молодець… Чи згадав далеку милу й заридав дрібними слізьми на чужині? (Л. Українка). 8. Десь підвода далека в полях гуркотить (М. Рильський).

Вправа 62. Проаналізуйте уривок, як у ньому використано переносне значення слів.

Тонкий промінь торкнувся зголубілого вікна, й на склі наче накипіли шротинки золотого сяйва. Я спав, але цей промінь постукав у мої очі, постукав у мою душу — і тепер пробуджені очі пильно приглядаються до тієї вузької калюжки, якою стала шибка, а душа все більше сповнюється певністю, що вона теж поступово золотіє, заквітаючи жовточолим соняхом.Сплять у кімнаті речі. Що сниться дубовій плечистій шафі? Можливо, те, як була вона колись деревом, і в її тілі й досі звучить шерех тугого листя, живе пам’ять про одуда, що дудів у її гіллі, живе пам’ять про старий ліс, де тхне мурашниками і струпішілим опалим хмизом… На етажерці стримлять стосики книг — як почуваються капітан Немо та Дерсу Узала, чи вгамувались хоч на хвилю компрачикоси, алхіміки, Пісарро, мушкетери?.. Сплетений із лози стілець ледь-ледь жовтіє: ніби місячний промінь присів на ньому спочити.

Голова стала безхмарна, світла й безмежна — либонь, уміститься в ній увесь світ, про який можна лише здумати. Поволеньки зводжусь, поволеньки сідаю до вікна. Кругле днище місяця, натерте до блиску, хворо світиться в чистому небі. А небо — наче велетенська стіна провалля, покатий бік бескеття, на якому той місяць блищить великим та неживим оком. Хто це приглядається — з мороку всесвіту та з глибини ночі — до нашої землі, хто це так уважно дивиться в мою душу, наче хоче вивідати про мене те, що я забув або зовсім не знаю? (Є.Гуцало).

Вправа 63.Знайдіть у поданих реченнях омоніми. Вкажіть їхнє значення.

1.Якраз під старою вишнею.. стояла дівчина, хороша, як зоря ясна; руса коса нижче пояса (М. Вовчок). 2. Косарі косять, а вітер повіває, шовкова трава на коси полягає (М. Кропивницький). 3. Вербовий корч майже не тримався на воді. Але те не злякало Фреда. Він десь роздобув зручного кілка і.. сміливо всівся в розкаряці (Ю. Збанацький). 4. В горлі корч хапав; я затиснула зуби сильно, бо мені виривався зойк з уст (О. Кобилянська). 5. Колись за неї [кожушину] двадцять рублів давали. Ще й тепер можна рублів із п'ять зачепити.. Хіба однести шинкареві в заставу! (П. Мирний). 6. Граф поставив по дорогах скрізь застави та рогатки, почалися нескінченні мита, панщина, податки (Л. Українка). 7. Вони [пани] дрова возили, в болотах очерет косили, носили в пекло на підпал (І. Котляревський). 8. Олександра Іванівна кинула на мене своїми прекрасними сірими очима. Ліве око косило, але погляд був живий, пронизливий і гарячий (Ю. Смолич).

Вправа 71. Наведіть якомога більшу кількість синонімів до поданих слів. Складіть речення (словосполучення) з поданими синонімами.

Говорити - ..., сміятися - ..., радіти - ..., сумувати - ..., жити - ..., померти - ..., особа - .... , голова - ..., приятель - .... кохана - ..., чоловік - ...; спритний - ..., розумний - ..., дурний - ..., зрозумілий - ..., далекий - ..., дикий - ..., гарний - ...; швидко - ..., повільно - ..., добре - ..., погано - ..... акуратно - ..., серйозно - ...

Вправа 72. Перепишіть уривок, вставляючи з поданої довідки синонім. Синонім поставте у відповідній формі.

Слава богу, справився з ділами: совершив купчу, і земельки прибавилось. І бумага зелена, мов земля, укритая рястом!… Ох земелько, свята земелько, божа ти дочечко! Як радісно тебе загрібати ___, в одні руки… Приобрітав би тебе ____. Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо - усе твоє: там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито; і все то ____… Кусочками, шматочками купував, а вже і у мене набралося: тепер маю двісті десятин - _____ кругленький! Але що ж це за шматочок! Он у Жолудя шматочок - так-так, - однієї шпанки ходить дванадцять тисяч, чотири чи п'ять гуртів випасається скоту. Та що? Свиней одних, мабуть, з тисяча, бо то ж зимою тілько біля свиней шість чоловіка день при дні працює!… І яким побитом Жолудь достав таку силу грошей - не _____… Я сам пам'ятаю, як Жолудь купував баранців, сам їх різав, торгував мнясом у різницях, а тепер - _____. Де ж воно набралося? (І. Карпенко Карий «Сто тисяч»)

Довідка.

1. Дуже багато, без ліку, купа, море, сила силенна.

2. Валюта, гроші, фінанси, капітал.

3. Шмат, клапоть, шматок, ділянка, кусок.

4. Заможний, маєтний, грошовитий, багатий, забезпечений.

5. До гурту, в одне ціле, докупи, воєдино, разом.

6. Брати до тями, усвідомлювати, розуміти, осягати розумом.

 

Вправа 74.Прочитайте народні прислів’я та приказки. Назвіть антоніми.

1.Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.2. Ситий голодного не розуміє. 3. М'яко стелять, та твердо спати. 4. Багатому щастя, а вбогому трясця. 5. Сміх крізь сльози. 6. Мала праця краща за велике безділля. 7. Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на завтра. 8. Правда та кривда – як вогонь та вода. 9. Добро пушить, а лихо сушить. 10. Багатому свято, а вбогому діла багато. 11. На чорній землі білий хліб родить. 12. Добре говорить, але зле робить.

Вправа 79.Вкажіть тип паронімів. Поясніть значення слів.

Швидкий – швидкісний, абонемент – абонент, адрем – адреса, анотація – нотація, бережливий – бережний, білити – біліти, боцман – лоцман, виборний – виборчий, вимисел – домисел, винахідливий – винахідницький, виплата – оплата, вихований – виховний, відчуття – почуття.

Домашнє завдання:

Вправа 60. Визначте, які з виділених слів мають пряме значення, які — переносне. Обґрунтуйте свою точку зору.

1.Хома навіть крізь сідло чув, як туго напинається під ним гнучкий кінський хребет. 2. Дубовий сволок прогнувся, потемнів від часу, але ще міцно тримає всю кривлю на своєму кряжистому хребті. 3. Почалася система численних гірських хребтів (З тв. О.Гончара). 4. Зболіле серце, як болід, в ночах лишає слід (В.Стус). 5. Вона чула, як в грудях стукотіло серце швидко-швидко (І.Нечуй-Левицький). 6. Видно великий дзвін. Від серця дзвона падає вірьовка (І.Микитенко). 7. Голова колони вже входила в браму (А.Хижняк). 8. Карпат висока голова віта безхмарне небо (Т.Масенко). 9. Кассандра хапається за голову і з жахом дивиться у простір (Леся Українка).

Вправа 64.Введіть у речення слова-омоніми та багатозначні слова. Визначте, які з них є словами-омонімами, а які – багатозначними словами.

Піднімати, світ, чистий, гусениця, корінь, земля, перо, вузол.

Вправа 65. Введіть подані слова у словосполучення. Вкажіть тип омонімії.

Коти, світла, вартою, справа, грози, сталі, пила, звір, п’яти, долі, дати, цілі, літа, гори, бурі, коли, ніж, насип, поза, війни, три, ключ, став, край.

Вправа 68. Користуючись наведеним довідником, введіть у речення пропущені синоніми, що найбільше підходять за змістом і емоційно-еспресивним забарвленням.

1.Кажуть: зірку щасливу має. Провідною зірку зовуть. Кажуть: з неба зірок не знімає. І по зорях знаходять . 2. … і … лежить за гарбузами. І хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. Навшпиньки виглядають жоржини через тин… 3. Струшується сад, як парасолька. Мокрі ниви, і порожній 4. Туман у кручах і луги і Яке село по той бік вдалині! Отож він — шась! Хіба за ним устежиш? Велике діло — дірка в бузині. 5. Грандіозне будівництво має розгорнутись і внаслідок прокладення каналу Каховка — Крим, який уже почали будувати. Вздовж його виникнуть нові селища і міста (О. Довженко). 6. Їхали [повстанці] битим , на котрім голосно роздавався тупіт їх коней (І. Франко). 7. І хоч часами плутана була моя і помацки проходу Серед страшних шукав я перешкод, І помилки робив я неминучі, І сто разів зривався я із кручі, — Завжди мене мій рятував народ (І. Кочерга). 8. Восени реве [Стрий] грізно і піниться, заливаючи вузьку , що в'ється попід скалою здовж його берега (І. Франко). 9. Од Старого Санча, невеликого містечка, до Щавниці.. треба було їхати 40 верстов кіньми по (Нечуй-Левицький). 10. Попереду, на , смугами лягали сяйва автомобільних фар (Л. Дмитерко).

Довідник:

1.Стезя – книжне, застаріле.

2.Стежина – близьке до стежка, але з відтінком одиничності.

3. Стежка - Доріжка, протоптана звірами або людьми чи спеціально зроблена людьми.

4. Автострада - Широкий бетонований шлях (без поперечних переїздів) для масового автомобільного руху.

5. Шосе - Дорога з твердим покриттям, для руху будь-якого безрейкового транспорту.

6. Траса - Лінія, що вказує напрям проходження, пролягання чогось.

7. Тракт – велика проїжджа дорога.

8. Дорога – Вузька смуга землі, по якій їздять і ходять.

9. Шлях - Смуга землі, для їзди та ходіння; дорога. Засіб досягнення чого-небудь

10. Путь - Смуга землі, призначена для ходіння, їзди; шлях, дорога. Більш абстрактне та урочисте, ніж шлях.

 

Вправа 69.Визначте домінанту синонімічного ряду.

1.Сучасний, актуальний, злободенний, своєчасний;

2. Приятель, товариш, друг, побратим;

3. Елегантний, вишуканий, витончений, граціозний;

3. Взагалі, разом, повністю, загалом, у цілому;

4. Комунікабельний, компанійський, товариський;

5. Легковажний, непостійний, нерозсудливий, нерозважливий, легкодумний, необачний, несерйозний;

6. Кордон, межа, границя, край, грань, кінець;

7. Мерехтіти, бликати, блимати, мигати, миготіти;

8. Бути на заваді, перешкоджати, заважати;

9. Зніяковілий, розгублений, збентежений;

10. Смутний, засмучений, сумовитий, безрадісний, невеселий.

Вправа 76. Перепишіть речення, вставляючи із довідки антонімічні пари. Якщо потрібно, поставте слова у необхідну форму.

1.Мовчали____, ____ не йшов (І. Котляревський). 2. Війна виступала перед ними із зав'язаними очима, смерть не вибирала, свій чи чужий, не було для неї ____ і _____ (М. Стельмах). 3. Та часом гінець доганяє світання і клаптями ___ доточує ___ (Л. Костенко). 4. Вогнище те — любов до своєї країни... тепло — віра в перевагу ___ над ___ (М. Коцюбинський). 5. ___ поховали ___ і стали в задумі над могилою (Ю. Яновський). 6. Ти ___, а я ___, Великий мій друже (Т. Шевченко). 7. Степанида посміхалася і зітхала: який ти ____, і ____ (М. Стельмах).

Довідка

Добро – зло, всі – ніхто, ніч – день, сміятися – плакати, щасливий – нещасний, живі – мертві, кращий – гірший.

Вправа 82. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Із пари паронімів оберіть той, який підходить по змісту. Поясніть свій вибір.

1. Тичина орудує передовсім, ясна річ, безпосередньо своєю зброєю — словом. Тут він, як завжди, не дає себе закувати ніяким ____ (прописи, приписи) і канонам (М.Рильський). 2. Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським небом, проте він належить до тих людей-____ (світоч, світило), що стають дорогими для всього людства (О. Гончар).

3. Раптом дух ___ (смачний, смаковий), ситого борщу війнув на неї [Маланку] звідкись (М. Коцюбинський). 4. Насунули ___ (сніговий, сніжний) хмари і оповили небо (Коцюбинський). 5. Спішним порядком будувалася ___ (спеціальний, спеціалізований) залізнична вітка, що6 можна було доставляти по ній з глибини Криму будівельні матеріали (О. Гончар). 6. Та от прийшов ___ (співець, співак) новий і в струни вдарив по-новому (В. Сосюра). 7. Ти, як палець той, осталась одна-однісінька! Такий ___ (талан, талант) твій латаний, небого! (Т. Шевченко). 8. ____ (фантастичний, фанатичний) казковий елемент майже зовсім відсутній у думах, тоді як у російських билинах, сербських та болгарських піснях йому відведено чимале місце (М. Рильський). 9. Добре було б, якби ти побачився з Кожанчиковим та розпитав би його про ту прокляту ____ (цезура, цензуру) (Т. Шевченко). 10. Отаке-то приснилося диво. ____ (чудний, чудовий) якесь! (Т. Шевченко).

Вправа 83.Виправте помилки у реченнях

1. Коли приїхав народний театр до столиці, Дорко брав абонент і щодня приходив на вистави театральні (О. Маковей). 2. Він [листоноша] такий педант, що тільки в руки адресантові віддає рекомендовані листи (Л. Українка). 3. У новому фільмі «Арсенал» я поставив собі за мету показати класову боротьбу на Україні в період громадської війни (О. Довженко). 4. Жаргонні й діалектичні вислови особливо широко застосовуються в гуморі і дають там неабиякий ефект (М. Рильський). 5. Ми живемо в час буйного цвітіння національних мов — і це цвітіння, безумовно, є прогресивним фактом (М. Рильський).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Плющ, М. Я. Сучасна українська літературна мова/ М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас. – К.: Вища школа, 2009. – 430 с.

2. Ющук, І. П. Українська мова/ І.П. Ющук. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...