Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бактериологического исследования фекалий№______ от «____»_______20____ж. (г.)

 

1. Тексерілушінің тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество обследуемого)________________________________________________________________

2. Зерттеу алғашқы, қайталанып (исследование первичное, повторное) астын сызыңыз (подчеркнуть)

3. Медициналық ұйым (Медицинская организация)________________________________________________________________________________________

4.Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца)______________________________________________________________________________________

5. Зерттеу аяқталған күн (Дата окончания исследования)_____________________________________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)____________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтама нөмірі (Номер партий)________________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)____________________________________________________________________________________________________

 

Микрофлора 1 граммдағы нормасы (Норма в 1 грамме) Зерттеу нәтижесі Результат исследования
1 жасқа дейін балалар Дети до года Ересектер Взрослые
1. Ішек тұқымдастығының патогенді микробтары (Патогенные микробы семейства кишечных)  
2. Бифидобактериялар (Бифидобактерии) 109-1010 108-109  
3. Лактобактериялар (Лактобактерии) 106-107 107-108  
4. Қалыпты ферментативтік активті ішек таяқшасы (Кишечная палочка с нормальной фермен.активностью) 107-108 107-108  
5. Ферментативтік активтілігі көмескі ішек таяқшасы (Кишечная палочка со сниженной фермент.активностью) 105-107 106-107  
6. Лактоза негативтік ішек таяқшасы (Лактозонегативная кишечная палочка) ≤ 104 ≤ 105  
7. Гемолиз тудырушы ішек таяқшасы (Гемолитически активная кишечная палочка) < 104 < 104  
8. Протей < 104 < 104  
9. Шартты патогендік энтеробактериялар (Условно-патогенные энтеробактерии) ≤ 104 ≤ 105  
10. Патогенді стафилококк (Патогенный стафилококк) ≤ 101 ≤ 103  
11. Басқа стафилококктар (Другие стафилококки) ≤ 105 ≤ 104  
12. Энтерококктар (Энтерококки) 106-107 105-106  
13. Клостридиялар (Клостридии) ≤ 101 ≤ 105  
14. Кандида тұқымдас санырауқұлақтар (Грибы рода кандида) ≤ 103 ≤ 105  
15. ТГТБ (НГОБ) ≤ 103 ≤ 103  

 Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

129-қосымша

 

Приложение 129

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от « »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 129/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 129/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Тағам өнімдердің молекулярлы-генетикалық сынуларға зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...