Главная Обратная связь

Дисциплины:


Покажіть значення початкового навчання і виховання у розвитку особистості. Проаналізуйте особливості розвитку молодшого школяраШкола І ступеня забезпечує початкове становлення особистості дитини, виявляє і розвиває її здібності, формує бажання і вміння вчитися, створює умови для самовираження дитини в різних видах діяльності. Вона дає можливість здобути початкову освіту.

Початкова освіта – це освітній ступінь, що, зберігаючи наступність із дошкільною освітою, забезпечує базис загальноосвітньої підготовки учнів, подальше становлення особистості дитини, її психологічний, соціальний, фізичний розвиток, виховання громадянина України.

Початкова освіта – невід'ємна складова загальної середньої освіти, основними завданнями якої є оволодіння учнями основами наукових знань, які стануть базою для подальшого вивчення окремих предметів (освітніх галузей*, виховання національної самосвідомості, формування творчої особистості.

Завдання сучасної початкової школи визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти. Ці завдання визначаються також відповідними інструкціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчально-виховна робота у початковій школі організовується і проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази, інструктивно-нормативних матеріалів органів управління освітою та методичних служб різних рівнів.

До початкової школи вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менше шести років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об'єктивних причин не почали навчання в школі.

Освітніми результатами навчання у початковій школі є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальненні знання про реальний світ, достатньо розвинені мислення, уява, пам'ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров'я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня – Днем знань – і закінчується в початкових класах, включаючи проведення навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання, 31 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Протягом навчального року проводяться канікули (осінні, весняні – 1 тиждень, зимові – 2 тижні*.

Початкові класи працюють за 5-денним робочим тижнем з гранично допустимим навчальним навантаженням на учня (1 клас – 20 годин, 2 клас – 22 години, 3–4 класи – 23 години*.

За 5-денним навчальним тижнем для першокласників рекомендується визначити серед тижня один розвантажувальний день. У цей день бажано проводити уроки з освітньої галузі «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура», навчальні екскурсії відповідно до календарно-тематичного планування з навчальних предметів.Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Кількість учнів у класі не може перевищувати 30 осіб.

Поділ класу на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з чинними нормативами. У початковій школі поділ класу на групи відбувається при вивченні української мови, що включає мову й читання; поділ здійснюється, починаючи з 1 класу. Мінімальна кількість учнів у групі при вивченні курсу за вибором має становити 4 у школах сільської місцевості і 8 – міської.

Зарахування дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р. № 204. Неприпустимим є проведення іспитів, тестування, співбесід з метою перевірки знань дитини.

Конкурсне приймання до 1 класу відбувається лише у випадку, коли дитина вступає до спеціалізованої школи (школи-інтернату* з поглибленим вивченням предметів. Водночас зауважимо, що процес приймання дитини має проводитись вчителем початкових класів та психологом у формі співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Співбесіда має включати спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення навчальних предметів відповідно до спеціалізації закладу.

Навчання учнів початкової школи здійснюється за робочим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі Типових навчальних планів початкової школи, за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. З цією метою важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, шкільним психологом, з учителями-предметниками, вихователем групи продовженого дня. Результатами такої співпраці є:

- краще вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного учня;

- здійснення особистісно-зорієнтованого навчання та виховання;

- впровадження здоров’язберігаючих технологій навчально-виховного процесу;

- спільна підготовка і проведення батьківських зборів;

- бесіди з батьками на психолого-педагогічну тематику тощо.

Законом України «Про загальну середню освіту» визначено тривалість уроків для учнів початкової школи.Вона становить: для 1 класу – 35 хвилин, для 2-4 класів – 40 хвилин.

Важливе місце в діяльності початкової школи займають групи продовженого дня. У групи приймаються насамперед діти, батьки яких працюють, або в сім’ї яких відсутні умови для самопідготовки уроків. Групи можуть створюватися на базі одного класу, паралельних класів.

Зарахування дітей у групи продовженого дня проводиться наказом директора школи на основі заяв батьків або осіб, які їх заміняють.

Для занять груп продовженого дня потрібно закріпити обладнане належним чином постійне приміщення.

Важливе завдання вихователів груп продовженого дня полягає у тому, щоб організувати виконання домашніх завдань та змістовний відпочинок учнів (прогулянки, ігри, забави, культурно-масові і виховні заходи, змагання тощо*.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...