Главная Обратная связь

Дисциплины:


Причини виникнення конфліктів.Конфлікт виникає коли є сфера суперечностей. Об’єктом конфлікту є конкретна матеріальна або духовна цінність, управління якою прагнуть обидві конфліктуючі сторони. Ральф Дарендорф, який запропонував концепцію конфліктної моделі суспільства, вважає джерелом конфліктів соціальну нерівність. Тобто неоднаковий доступ людей до ресурсів. У людей сформовані різні права на володіння та розпоряджання ресурсами. Через це поширеним станом речей є боротьба за владу, престиж і авторитет. За право володіти та керувати іншими.

Пітирим Сорокін вбачав причини конфліктів у придушенні людських потреб, особливо базових.

Американський соціолог та економіст Кеннет Боулдінг висловлював думку, що конфлікти поширені через те, що прагнення до постійної ворожості та боротьби із собі подібними, схильність до насильства є невід’ємною характеристикою людини, яку культура лише стримує.

Чинниками конфлікту є:

- Обмеженість матеріальних або духовних ресурсів

- Нерівність між людьми – майнова або соціальна

- Обмеження та утиск прав груп людей в економічному, соціальному, політичному відношенні

- Суб’єктивні відмінності цілей

- Різні цінності

- Відчуття загрози втратити щось цінне

- Суперечності в способах поведінки домагання одного ресурсу

- Антипатія

- Різні політичні, релігійні та інші вподобання

- Відчуття людиною власної пригніченості або невпевненості в будь-якій сфері

Діями, що провокують конфлікт, вважаються такі:

- Створення завад для реалізації планів або намірів

- Невиконання обов’язків

- Захоплення або утримання за собою чогось, що інша сторона вважає несправедливим

- Завдання прямої або опосередкованої шкоди майну або репутації

- Дії що принижують людську гідність, і мовні образи

- Загрози та інші дії, спрямовані на примушування людини робити щось, що вона не хоче

- Фізичне насильство

Вербальні конфліктогени.

Конфліктогенами називають слова,дії, котрі мимоволі призводять до конфліктів. Виділяють такі типи конфліктогенів:

1. Прагнення до зверхності

2. Прояв агресії

3. Прояв егоїзму

4. Порушення правил

5. Неприємний збіг обставин

Основними групами слів-конфліктогенів у міжособистісному спілкуванні є:

1. Слова, що виражають недовіру: «ви мені брешете», « я вам не вірю», « ви не розумієте» тощо.

2. Слова – образи: негідник, дурень, ледащо

3. Слова-погрози: ми ще побачимось, я вам це пригадаю

4. Слова- насмішки: очкарик, капловухий

5. Слова – порівняння: як свиня, як гусак…

6. Слова, що виражають негативне ставлення

7. Слова – зобов’язання : ти повинен, ви зобов’язані..

Основні причини виникнення конфліктів можна вважати:- Відмінність інтересів

- Відмінність цінностей

- Відмінності у сприйнятті чого-небудь

- Суперечність потреб

- Нестачу ресурсів

- Дискримінацію

2.Типи конфліктів.

Існує кілька принципів. За якими конфлікти розподіляють на окремі типи.

- за кількістю учасників

За складом – між особові, міжнаціональні, міждержавні, релігійні

За глибиною – антагоністичні, неантагоністичні

За наслідками – позитивні(конструктивні) – передбачають подолання проблеми, подальше спілкування та навіть співробітництво

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...