Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичні рекомендації. Методика нормування складальних робітМетодика нормування складальних робіт.

Норма штучного часу на складання конструкції під зварювання залежить від способу зварювання, маси, кількості деталей, довжини сопрягаємих пружок, виду сопрягання (прямолінійний чи криволінійний), товщини деталей і розраховується як сума витрат часу на виконання окремих переходів, на які розчленовується технологічний процес складання.

Тш=t ш1 + t ш2 + t шn

де t ш1 t ш2 t шn, норми часу на виконання окремих переходів, взяте з нормативних карт [1]. Приклад - таблиця 16.1.

Таблиця1- норми часу

Зміст операції   № карти   tш, хвил  
1. Доставка і встановлення деталей в складальне пристосування (базові деталі)          
2. Провірити деталь зовнішнім оглядом, встановити деталі на місці складання.          
3. Підгонка і піджимка деталей по сопрягаємим пружкам з використанням          
4. Прихоплювання деталей електродуговим зварюванням          
5. Знімання вузла, конструкції          
6. Транспортування на зварювання          
Всього          

 

По прикладу треба визначити норму часу на кожну технологічну операцію складання.

Методика нормування зварювальних робіт.

Норма штучного часу дугового зварювання Тш, хвил, визначається по формулі: Зварювання під флюсом, в СОа

Тш=(tо+tвш -1Ш BUO)* К*К 1-п (16.2)

де tо- основний час зварювання 1м шва, хвил

tвш - допоміжний час їм шва, залежний від зварного шва, хвил

1ш- довжина шва, м

ТBUO - допоміжний час на операцію, залежний від виробу і типа обладнання, хвил

К- коефіцієнт до оперативного часу, враховуючий час на обслуговування обладнання, відпочинок і природні потреби

К 1-п - поправочні коефіцієнти на зміни умов праці.

Основний час зварювання їм шва розраховується по даним технологічного процесу. Елементи допоміжного часу встановлюються по загальним машинобудівельним нормативам залежно від способу зварювання.

На основі виконаних розрахунків по нормуванню операцій розробленого технологічного процесу складається відомість - таблиця 16.2.

Таблиця 2- Відомість норм часу на складання і зварювання заданої зварної конструкції.

 

 

 № операції   Зміст операції   Тщ складання   Тщ зварювання   Комплектування обладнанням  
на операцію   на вироб   на операцію   на вироб  
  Складання вузла 1                      
  Складання вузла 2                      
                           
                           
    Всього       ΣТШ       ΣТШ      

 

Контрольні питання

1. Як визначається норма часу на складання?

2. Як визначити час на постановку перехоплень? Від чого залежить довжина, кількість перехоплень?

3. Як розрахувати основний час на автоматичне, напівавтоматичне і ручне зварювання?

4. Від чого залежить коефіцієнт натоплення при зварюванні? Формула розрахунку.

5. Які фактори враховують поправочні коефіцієнти при складанні?

6. Які фактори враховують поправочні коефіцієнти при зварюванні?

Практична робота № 7

Тема : Визначення витрат конструкційних матеріалів.

Мета: навчитися визначати потреби у прокаті на виготовлення заданої зварної конструкції.

Завдання:

1 Розрахувати витрат прокату.

2 Зробити висновки

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...