Главная Обратная связь

Дисциплины:


Залежність прибутку від операційної активності та структури витратПрибуток підприємства залежить від його операційної активності, яка на виробничих підприємствах виражається передусім обсягом виготовлення і продажу продукції. Якщо йдеться про динаміку активності, тобто темп її зміни, то на величину прибутку істотно впливає ще структура витрат, а саме: їх поділ на змінні й постійні витрати.

Під час аналізу залежності прибутку від операційної активності розглядаються два питання:

— який обсяг виробництва забезпечує цільовий прибуток під-приємства;

— як реагує величина прибутку на зміну обсягу виробництва.

Послідовно зупинимося на цих питаннях. Цільовим у даному випадку називається прибуток, який підприємство хотіло б одержати в певному періоді, виходячи із своїх стратегічних

планів.

Такий обсяг продукції обчислюється за формулами:

· за натурального виміру обсягу продукції ,

або ;

· у разі вартісного виміру обсягу продукції

· ює ,

або ,

де: NЦ, ВЦ — обсяг продукції, що забезпечує цільовий прибуток відповідно у натуральному і грошовому вимірі;

ПЦ — цільовий прибуток.

Тепер звернемося до відносної реакції прибутку на зміну обсягу виробництва. Цей аспект аналізу називають також операційною залежністю. Вона визначається за допомогою такого показника, як операційний ліверидж (важіль). Він обчислюється за фор­мулою

тобто операційний ліверидж є відношенням маржинального прибутку до операційного прибутку.

Величина L — операційний ліверидж — показує, на скільки відсотків зміниться прибуток за зміни обсягу продукції (операційної активності) на 1 %.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...