Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття №3. «Театр абсурду». Е.Йонеско «Носороги»«Театр абсурду». Е.Йонеско «Носороги»

План

1. Найважливіші особливості театру Е.Йонеско: руйнація звичної логіки дій, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротеску.

2. Історія створення та сценічної постановки п’єси «Носороги».

3. Сатирично-гротескне змалювання процесу «омасовлення» людей.

4. Проблеми втрати індивідуальності під тиском масової свідомості.

5. Сутність опору Беранже. Система образів драми.

6. Сенс центральної метафори. Символічний сенс сюжету драми.

Завдання

І. Підготувати доповіді на тему:

  • «Вплив естетики сюрреалізму на творчість Е. Йонеско»;
  • «Спорідненість тематики й принципів побудови сюжету на основі розгорнутої метафори у п’єсі «Носороги» Е. Йонеско, новели «Перевтілення» Ф. Кафки та роману «Чуми» А. Камю».

ІІ. Виписати цитації літературознавців щодо тлумачення ними дефініцій «театр абсурду».

Питання для дискусії

1. Чим для вас є театр?

2. Чому, на вашу думку, Е. Йонеско назвав свій твір «антип’єсою»?

3. Чому саме Беранже зберігає свою людську сутність? Що нас робить людьми?

Література

Тексти

1. Йонеско Е. Носороги: П’єса на 3 дії і 4 картини // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – №11. – С. 2‑11.

2. Ионеско Э. Носорог: Пьеса и рассказы. – М.: Темп, 1991. – 271 с.

3. Ионеско Э. Избранное. – К.: Ника-центр, 1998. – 286 с.

Критичні роботи

1. Бойко І. Театр, який спонукає задуматись над абсурдністю нашого життя. Конспект уроків за п’єсою «Носороги» Е. Йонеско // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С. 52‑56.

2. Волощук Е. Из историии болезни духа ХХ в. («Носороги» Е.Ионеско) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 3. – С. 50‑52.

3. Волощук Е. Человек изумленный (театр Е.Ионеско) // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – № 11. – С. 12 – 20.

4. Ганіч Н. Західна драматургія другої половини ХХ ст. (загальна характеристика) // Зарубіжна література в школі. – 2010. – №13 – 14. – С. 19 – 21.

5. Горідько Ю. Дикий тупіт копит. До вивчення п’єси Ежена Йонеско “Носороги” // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 30‑37.

6. Горідько Ю. “Драма абсурду”: стильові особливості п’єси Е.Йонеско “Носороги” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – №9. – С. 52‑54.

7. Горідько Ю. Стильовий аналіз як шлях вивчення модерністських творів. На прикладі п’єси Е. Йонеско «Носороги» // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 33 ‑ 37.

8. Діброва В. Шляхи театрального авангарду і Ежен Йонеско // Всесвіт. – 1988. – №10. – С. 122‑125.9. Діброва В. Час «бити шибки». Ежен Йонеско // Зарубіжна література. – 2002. – №11(267). – С. 22 ‑ 24.

10. Эжен Ионеско между жизнью и сновидением. Беседы с Клодом Бонфуа (Фрагменты книги). Перевод с франц. И. Кузнецовой // Иностранная литература. – 1997. – №10. – С. 117‑156.

11. Мєснова Г. Образ абсурду сприяє відображенню картини реальної дійсності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №4. – С. 46‑48.

12. Назарець В., Васильєв Є. Одинак проти оносороження юрби. До проблеми розуміння змісту п’єси-притчі Ежена Йонеско «Носороги» // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – №4. – С. 2 – 4.

13. Орлова О. На уламках класичного театру: Аналіз п’єси “Носороги” Е.Йонеско крізь призму правила трьох єдностей // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С. 56‑59.

14. Пінігіна Г. Символічний сенс п’єси «Носороги» // Зарубіжна література. – 2005. – №13(413). – С. 21‑24.

15. Рогозинський В. Дикий тупіт носорога // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 30 ‑ 33.

16. Рогозинський В. Моторошні метаморфози, або феномен стадності за Еженом Йонеско // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С. 43 – 47.

17. Силкіна В. До змісту «Носорогів» Е. Йонеско через поетику «театру абсурду» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №3. – С. 23 ‑ 25.

18. Чечетіна Л. «Я не здамся!» Інтегрований урок за п’єсою Ежена Йонеско «Носороги» // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №3. – С. 34‑37.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...