Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 3 

1. Примусове переселення українців у 1945–1946 рр. Операція «Вісла».

2. Політична криза 2000–2001 рр. «Касетний скандал».

3. Декларацію “Про державний суверенітет України” було прийнято Верховною Радою УРСР:

1) 6 червня 1990 року;

2) 16 липня 1990 року;

3) 24 серпня 1991 року.

4. Першим президентом незалежної України в 1991 р. був обраний:

1) Л.Кучма;

2) В.Чорновіл;

3) Л.Кравчук.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів загальноосвітньої підготовки.

Протокол № 8 від „25березня 2014 р.

Голова циклової комісії __________ Мартинюк О. Є.

Викладач ____________________Присяжнюк Л. О.

 

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

Напрям підготовки 0305 Економіка і підприємництво; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка.

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 5.05010301 Розробка програмного забезпечення. Семестр 2

Навчальна дисципліна «Історія України»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 4

 

1. Культурне життя України в умовах післявоєнної відбудови. «Лисенківщина» , «Жданівщина»..

2. Політична боротьба в Україні у 2004-2007 рр. Президент Віктор Ющенко.

3. Як називається вищий законодавчий орган сучасної України?

1) Державна Рада.

2) Державна Дума.

3) Генеральна Рада.

4) Верховна Рада.

4. В якому роцi в Українi було прийнято закон про державну мову?

1) 1987 р.

2) 1989 р.

3) 1990 р.

4) 1991 р.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів загальноосвітньої підготовки.

Протокол № 8 від „25березня 2014 р.

Голова циклової комісії __________ Мартинюк О. Є.

Викладач ____________________Присяжнюк Л. О.

 

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

Напрям підготовки 0305 Економіка і підприємництво; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка.

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 5.05010301 Розробка програмного забезпечення. Семестр 2

Навчальна дисципліна «Історія України»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 5

 

1. Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської «відлиги».

2. Причини та наслідки «Помаранчевої революції».

4. Першим президентом незалежної України в 1991 р. був обраний:

1) Л. Кучма;

2) В. Чорновіл;

3) Л. Кравчук.

4. Установіть відповідність між подіями і датами:

1) прийняття Декларації про державний суверенітет

2) прийняття Конституції України

3) введення в дію національної валюти – гривні4) проголошення Акту про незалежність України

5) переобрання Л.Кучми на другий президентський термін

а) листопад 1999 р.; б) липень 1990 р.;

в) серпень 1991 р.; г) вересень 1996 р.; д) червень 1996 р.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів загальноосвітньої підготовки.

Протокол № 8 від „25березня 2014 р.

Голова циклової комісії __________ Мартинюк О. Є.

Викладач ____________________Присяжнюк Л. О.

 

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

Напрям підготовки 0305 Економіка і підприємництво; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка.

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 5.05010301 Розробка програмного забезпечення. Семестр 2

Навчальна дисципліна «Історія України»

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...