Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж. Напрям підготовки 0305 Економіка і підприємництво; 0501 Інформатика та обчислювальна технікаНапрям підготовки 0305 Економіка і підприємництво; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка.

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 5.05010301 Розробка програмного забезпечення. Семестр 2

Навчальна дисципліна «Історія України»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 9

 

1. Основні причини, напрями і особливості зародження дисидентського руху в Україні.

2. Рівненщина в краєзнавчих дослідженнях.

3. Як називається вищий законодавчий орган сучасної України?

1) Державна Рада.

2) Державна Дума.

3) Генеральна Рада.

4) Верховна Рада.

4. В якому роцi в Українi було прийнято закон про державну мову?

1) 1987 р.

2) 1989 р.

3) 1990 р.

4) 1991 р.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів загальноосвітньої підготовки.

Протокол № 8 від „25березня 2014 р.

Голова циклової комісії __________ Мартинюк О. Є.

Викладач ____________________Присяжнюк Л. О.

 

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

Напрям підготовки 0305 Економіка і підприємництво; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка.

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 5.05010301 Розробка програмного забезпечення. Семестр 2

Навчальна дисципліна «Історія України»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 10

 

1. Відмова від «реформаторства» і курс на соціально-економічну «стабільність» при Л. Брежнєві.

2. Особливості економічного, соціального і політичного розвитку Рівненщини в другій половині XX ст. – на початку XXI ст.

3. Першим президентом незалежної України в 1991 р. був обраний:

1) Л. Кучма;

2) В. Чорновіл;

3) Л. Кравчук.

4. Установіть відповідність між подіями і датами:

1) прийняття Декларації про державний суверенітет

2) прийняття Конституції України

3) введення в дію національної валюти – гривні

4) проголошення Акту про незалежність України

5) переобрання Л.Кучми на другий президентський термін

а) листопад 1999 р.; б) липень 1990 р.;

в) серпень 1991 р.; г) вересень 1996 р.; д) червень 1996 р.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів загальноосвітньої підготовки.

Протокол № 8 від „25березня 2014 р.

Голова циклової комісії __________ Мартинюк О. Є.

Викладач ____________________Присяжнюк Л. О.

 

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

Напрям підготовки 0305 Економіка і підприємництво; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка.

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 5.05010301 Розробка програмного забезпечення. Семестр 2Навчальна дисципліна «Історія України»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 11

 

1. Політико-правовий статус УРСР у складі СРСР. Конституція УРСР 1978 р.

2. Політична палітра сучасної Рівненщини.

3. Установіть послідовність наступних подій:

1) обрання Президентом України Л.Кравчука;

2) «Помаранчева революція«;

3) прийняття Конституції України;

4) підписання широкомасштабної угоди з Росією;

5) прийняття Закону «Про вищу освіту»;

6) введення в дію гривні.

4. За часи незалежності Президентами України обирались:

1) О.Мороз; 3) В.Ющенко;5) В.Янукович;

2) Л.Кучма; 4) Л.Кравчук; 6) В.Щербицький.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів загальноосвітньої підготовки.

Протокол № 8 від „25березня 2014 р.

Голова циклової комісії __________ Мартинюк О. Є.

Викладач ____________________Присяжнюк Л. О.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...