Главная Обратная связь

Дисциплины:


Біотерорист у поштових конвертах розіслав порошок, який ймовірно містив спори збудника сибірки. Чому порошок є небезпечним протягом тривалого часу?+Збудник сибірки утворює спори.

Збудник сибірки утворює джгутики.

Збудник сибірки синтезує капсулу з протеїну.

Збудник сибірки синтезує капсулу з полісахариду. Збудник сибірки є актиноміцетом.

На практичному занятті з мікробіології студентам необхідно пофарбувати підготовлені фіксовані мазки з харкотиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування застосують студенти?

+Ціля-Нільсена.

Буррі-Гінса.

Романовського-Гімзи.

Грама.

Ожешки.

Реакція імунофлуоресценції широко застосовується для експрес-діагностики багатьох інфекцій бактеріальної та вірусної етіології. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо зробити облік результату реакції.

+Необхідно мати люмінесцентний мікроскоп.

Необхідно мати електронний мікроскоп.

Необхідно мати світловий мікроскоп.

Необхідно мати фазово-контрасний мікроскоп.

Необхідно мати світловий мікроскоп з темнопольною насадкою. 26. Яка структура мікробної клітини захищає її від руйнації макрофагами? +Капсула. Клітинна стінка.

Джгутики.

Війки.

Включення.

У лабораторії особливо небезпечних інфекцій від хворого з діагнозом "чума?" проводиться дослідження патологічного матеріалу, пофарбованого за методом Буррі-Гінса. Яка властивість збудника дозволяє застосувати даний метод забарвлення?

+Здатність до капсулоутворення.

Здатність до спороутворення.

Кислоторезистентність.

Лугорезистентність.

Наявність зерен волютину.

ФІЗІОЛОГІЯ БАКТЕРІЙ

 

На яке за призначенням живильне середовище краще зробити первинний посів матеріалу, який містить бактерії, з метою отримання чистої культури з мікробної суміші?

Універсальне.

+Диференціально-діагностичне.

Спеціальне.

Елективне.

Збагачувальне.

29. Під час мікробіологічної діагностики багатьох інфекційних захворювань бактеріолог застосовував бактеріологічний метод діагностики. Яка мета І етапу бактеріологічного дослідження? +Отримання ізольованих колоній.

Посів досліджуваного матеріалу.

Мікроскопія досліджуваного матеріалу.

Виділення та накопичення чистої культури збудника. Ідентифікація досліджуваної культури.

30. ДНК-полімераза з Thermus aquaticus – важливий компонент полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Thermus aquaticus – мікроорганізм, який здатний до росту при температурі вищою за 100 °C. До

Якої групи мікроорганізмів належить Thermus aquaticus за властивістю виживати за певних температурних умов?

+Thermus aquaticusє термофілом.

Thermus aquaticusє мезофілом.

Thermus aquaticusє психрофілом.

Thermus aquaticusє галофітом.

Thermus aquaticusє хемолітотрофом.Під час дослідження матеріалу від хворого бактеріолог виділив чисту культуру бактерій. На якому живильному середовищі бактеріолог буде проводити ідентифікацію збудника за ферментативними властивостями?

+Середовищах Хісса.

Середовищі Плоскірєва.

Середовищі Ендо.

Середовищі Левіна.

Середовищі Уíлсона-Блéра.

Після посіву випорожнень пацієнта, який перехворів на черевний тиф, бактеріолог на середовищі Ендо отримав колонії, які мали різне забарвлення та розміри. Одні колонії були великі червоного кольору, інші – безкольорові середніх розмірів. Яким середовищем (за призначенням) є середовище Ендо?

+Диференціально-діагностичним.

Вибірковим.

Спеціальним.

Консервуючим.

Збагачувальним.

33. Під час культивування мікроорганізмів у пептонній воді індикаторний папірець, змочений щавлевою кислотою, зафарбувався у рожевий колір, папір, змочений ацетатом плюмбуму, – у чорний, а лакмусовий папір – у синій. Ферменти якого типу визначають за допомогою цього методу? +Протеолітичні типу трипсину.

Протеолітичні типу пепсину.

Цукролітичні.

Окисно-відновні. Ліполітичні.

Діагностика захворювань, які викликаються бактеріями кишкової групи, включає вивчення здатності виділеної чистої культури ферментувати вуглеводи. Які середовища бактеріологи застосовують з цією метою?

+Середовища Хісса.

Гліцериново-картопляний агар.

Середовище Ендо.

Середовище Сабурó. МПА.

35. Після 48-годинної інкубації у анаеростаті посіву гомогенату некротизованої тканини на кров'яному агарі Цейсслера виросли шорсткі великі плоскі колонії, які мали тенденцію до повзучого росту. Які властивості виділеного організму охарактеризовані у тестовому завданні? +Культуральні.

Морфологічні.

Тинкторіальні.

Протеолітичні. Гемолітичні.

Матеріал з рани хворого з підозрою на ранову газову анаеробну інфекцію бактеріолог посіяв у попередньо нагріте до кипіння середовище Кітта-Тароцці. З якою метою було проведено попереднє підігрівання середовища?

+Для видалення кисню.

Для знищення мікроорганізмів.

Для розчинення солей.

Для стерилізації середовища.

Для збагачення середовища киснем.

37. Усі бактерії за типом дихання поділяються на облігатних аеробів, мікроаерофілів, факультативних анаеробів та облігатних анаеробів. Які мікроорганізми є мікроаерофілами? +Лептоспіри.

Рикетсії.

Хламідії.

Мікобактерії. Клостридії.

38. У пологовому будинку епідеміолог зареєстрував спалах внутрішньо-лікарняної стафілококової інфекції. Якому дослідженню виділених штамів стафілококів необхідно надати перевагу для з'ясування джерела інфекції? +Фаготипуванню.

Вивченню біохімічних властивостей.

Вивченню токсиноутворення.

Вивченню чутливості до антибіотиків. Вивченню антигенної структури.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...