Главная Обратная связь

Дисциплины:


З якою метою застосовуються диференціально-діагностичні середовища?+Для визначення ферментативних властивостей бактерій.

Для накопичення мікробної біомаси.

Для визначення патогенності мікроорганізмів.

Для вивчення антигенної структури мікроорганізмів. Для визначення чутливості бактерій до антибіотиків.

 

ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

 

Що є причиною мутацій у бактерій?

Вплив конститутивних ферментів.

Високий окисно-відновний потенціал живильного середовища.

+Дія азотистих основ.

Дія рекомбінантних вакцин.

Продукування адаптивних ферментів.

Як називається процес, при якому ДНК, що виділена під час лізису однієї бактерії, проникає у іншу бактерію, і це призводить до зміни фенотипу бактерії?

Сексдукцією.

+Трансформацією.

Трансдукцією. Кон'югацією.

Трансфекцією.

Яку функцію виконує R-плазміда?

Кодують синтез статевих ворсинок для переносу генетичної інформації.

Кодують синтез ферменту, який руйнує мембрани еритроцитів.

Кодують синтез ентеротоксину.

+Кодують синтез ферментів, які викликають інактивацію препаратів, які лікар призначить хворому для лікування, та зменшують проникність клітинної стінки для антибіотиків.

Кодують синтез білкових речовин, які викликають загибель бактерій того ж виду.

43. Що, на Вашу думку, необхідно для процесу кон'югації бактерій? +Необхідна наявність F-плазміди.

Необхідна наявність профагу.

Необхідна наявність R-плазміди.

Необхідна наявність Col-плазміди. Необхідна наявність tox+-гену.

Під час розслідування спалаху госпітальної інфекції з носоглотки медсестри був виділений стафілокок, який відрізнявся від штаму, виділеного від хворих, бо мав R-плазміду. Яку ознаку може набути госпітальний штам при кон'югації бактерій?

Здатність синтезувати стафілоцини.

Здатність утворювати шорсткі колонії.

Фертильність.

+Резистентність до антибіотиків.

Здатність синтезувати ентеротоксин.

45. Як називається явище, при якому профаг може реплікуватись разом з нуклеоїдом бактерії, не викликаючи загибелі бактерії? +Лізогенією.

Трансфекцією.

Трансформацією.

Модифікацією. Трансдукцією.

46. Резистентність бактерій до антибіотиків зумовлена наявністю у їх клітині автономного генетичного елементу, передача якого здійснюється під час кон'югації. Як називається цей автономний генетичний елемент бактеріальної клітини?

+R-плазміда.

Ent-плазміда.

Col-плазміда.

Транспозони. Пріони.

47. Відомо, що бактеріальні клітини містять додаткові генетичні елементи, які можуть існувати автономно від нуклеоїду бактерії як самостійні елементи або інтегрувати з нуклеоїдом. Додаткові генетичні елементи надають бактерії специфічних властивостей. Як називаються ці додаткові генетичні елементи? +Плазміди.Профаги.

Нуклеотиди.

Is-послідовності. Блукаючі гени.

48. У біотехнологічних процесах під час отримання лікувально-профілактичних препаратів застосовується процедура введення людських генів у геном бактерій за допомогою бактеріофага. Як називається цей процес? +Трансдукція.

Трансформація.

Трансляція. Кон'югація. Делеція.

49. З метою отримання генно-інженерного інсуліну науковець створив штам Escherichia coli, який містить ген, який детермінує синтез цього гормону. Важливим етапом при створенні штамупродуцента було застосування вектора, який спричиняє руйнацію клітини E. coli після виконання нею заданої функції. Яка генетична структура забезпечить руйнування клітини E. coli? +Бактеріофаг.

Плазміда.

Ізольований фрагмент РНК.

Ізольований фрагмент ДНК. Транспозони.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...