Главная Обратная связь

Дисциплины:


Для профілактики післяопераційного ускладнення у черевну порожнину хворого лікар ввів 50 мл рідкого стафілококового полівалентного бактеріофагу. Який механізм дії цього препарату?+Спричиняє лізис клітин бактерій.

Спричиняє нейтралізацію стафілококових токсинів.

Викликає активацію імунітету.

Спричиняє затримку росту збудника.

Порушує біосинтез ферментів патогенності.

51. У виділеного штаму кишкової палички бактеріолог виявив здатність синтезувати бактеріоцини. Чим обумовлена ця здатність? +Плазмідами.

Мутаціями.

Репараціями.

Дисоціацією.

Бактеріофагом.

Культуру стафілококу на тривалий час залишили при кімнатній температурі. З цієї культури бактеріолог приготував мікропрепарат і пофарбував його за методом Грама. Під час мікроскопії мікропрепарату були видні грамнегативні коки, які розташовувались попарно та невеликими скупченнями. Який варіант мінливості виявив бактеріолог?

+Модифікацію.

Кон'югацію.

Мутацію.

Трансдукцію.

Трансформацію.

У останні роки широко застосовується метод генної індикації збудників, який дозволяє виявити фрагменти нуклеїнових кислот патогенів у досліджуваних зразках. За допомогою якої реакції виявляють фрагменти нуклеїнових кислот?

+Полімеразно-ланцюгової реакції.

Реакції зростання титру фагу.

Радіоімунного аналізу.

Реакції преципітації.

Імуноферментного аналізу.

54. Для збудників дифтерії (токсигенних бактерій) характерним є присутність у геномі бактерії tox+ гену. Дайте характеристику профагу.

+ДНК фагу, який інтегрований у ДНК бактерії.

Профаг, здатний до репродукції у бактеріальній клітині.

ДНК профагу самостійно транскрибується.

Профаг викликає руйнацію бактеріальних клітин. Фаг може знаходитись у автономному стані.

55. Із носоглотки 5-річної дитини бактеріолог виділив мікроорганізм, який за особливостями морфології та біохімічними властивостями був ідентифікований як Corynebacterium diphtheriae, але не продукував екзотоксин. За яких умов цей мікроорганізм може стати токсигенним? +Фагової конверсії.

Хромосомної мутації.

Культивування на телуритовому середовищі.

Під час культивування одночасно з антитоксичною сироваткою. Пасажу через організм чутливих тварин.

 

ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБІОТИКІВ

З якою метою лікар пацієнту назначить антибіотики?

Для специфічної етіотропної терапії.

Для патогенетичної терапії.

Для симптоматичної терапії.

+Для неспецифічної етіотропної терапії. Для специфічної профілактики.

При застосуванні антибіотиків для лікування пацієнта часто спостерігається перехід мікроорганізму у L-форму. Що таке L-форма мікроорганізму?

+L-форма – бактерія без клітинної стінки.

L-форма – може бути тільки серед мікоплазм.

L-форма – форма, яка не може реверсувати у вихідну форму.Форма, яка більш схожа на віруси, чим на бактерії. Форма, яка є більш вірулентною формою грибів.

У антибіотикограмі, яку лікар отримав з бактеріологічної лабораторії, наведені відомості про чутливість та резистентність бактерії до дії антибіотиків із зазначенням діаметрів зон затримки росту бактерії. Який метод застосував бактеріолог для з'ясування чутливості мікроорганізму до антибіотиків?

Метод серійних розведень на щільному живильному середовищі.

+Диско-дифузійний метод.

Метод, заснований на зміні кольору індикатора при зміні pH середовища.

Метод серійних розведень у рідкому живильному середовищі.

Метод, заснований на зміні ферментативної активності мікроорганізмів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...