Главная Обратная связь

Дисциплины:


Гастроентерит часто супроводжуються розвитком дисбактеріозу. Які бактерії бактеріолог не виявить при дослідженні фекалій на дисбактеріоз?+Corynebacterium spр. Escherichia coli.

Bifidobacterium sp.

Lactobacterium sp. Enterococcus sp. 79. За результатами анамнезу у 8-місячної дитини дисфункція кишечнику. Якісний та кількісний аналіз кишкової мікрофлори дозволив лікарю діагностувати дисбактеріоз. Для лікування лікар дитині призначив колі-протейний бактеріофаг. Яким є механізм дії цього препарату?

+Викликає лізис умовно-патогенних ентеробактерій.

Сприяє розмноженню біфідобактерій.

Посилює антагоністичну активність лактобацил.

Стимулює синтез секреторного IgA.

Підвищує бар'єрні властивості слизової оболонки кишечнику.

80. При дисбактеріозі, який у людини супроводжується зміною кількісного та якісного складу мікрофлори, важливе значення має корекція мікрофлори за допомогою препаратів, до складу яких входять мікроорганізми нормальної мікрофлори. Яку назву мають препарати, що містять мікроорганізми нормальної мікрофлори? +Еубіотики.

Ксенобіотики.

Антибіотики.

Вакцини.

Імуномодулятори.

ВЧЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЮ

 

Яку форму інфекції Ви назвете сепсисом?

Збудник виділяється з жовчю.

Збудник виявляється у лімфі.

Збудник переноситься током крові.

+Збудник розмножується у крові. Збудник виділяється з фекаліями.

У дитини, яка одужала після кору, розвинулась плевропневмонія, яку викликав умовно-патогенний Staphylococcus epidermidis. Назвіть форму інфекції.

+Вторинна інфекція.

Суперінфекція.

Реінфекція.

Персистуюча інфекція. Госпітальна інфекція.

Що таке рецидив?

Повторне інфікування тим же видом збудника після одужання.

Приєднання інфекції, викликаної умовно-патогенною мікрофлорою.

+Захворювання, яке викликане збудником, який залишився в організмі.

Зараження декількома збудниками одночасно.

Захворювання, яке характерне для певної місцевості.

Відомо, що у розвитку інфекційного та епідемічного процесів приймають участь три ланки. У інфекційному процесі першою ланкою є патогенний мікроорганізм. Що є першою ланкою епідемічного процесу?

+Джерело інфекції.

Доза мікроорганізму.

Шлях проникнення інфекції.

Умови зовнішнього середовища. Реактивність організму людини.

Які ферменти, що продукуються мікроорганізмами, сприяють інвазії, розповсюдженню бактерій у тканини?

ДНК-аза, пеніциліназа.

Цистиназа, уреаза.

Колагеназа, коагулаза.

Гемолізин, лейкоцидін.

+Гіалуронідаза, нейрамінідаза.

Який компонент бактерій спричиняє ендотоксичний шок?

Полісахарид капсули.

Н-антиген.

рРНК.

Лецитиназа. +Ліпід А.

87. У деяких випадках джерелом інфекції може бути зовнішнє середовище, в якому збудник не тільки не гине, а навпаки, може розмножуватись. Як називаються така форма інфекції? +Сапронозна.Антропонозна.

Зоонозна.

Антропозоонозна. Сапрофітна.

У групи курсантів військового училища через 24 години після занять у спортивній залі на шкірі спини та рук лікар виявив панікуліт. Бактеріолог зробив посіви матеріалу з уражених ділянок шкіри. Назвіть механізм передачі збудника.

+Перкутанний.

Парентеральний.

Травматичний.

Статевий.

Трансплантаційний.

89. Чоловік, який проживав у ендемічній місцевості, перехворів на 3-денну малярію. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду, знову захворів на малярію. Яка це, найвірогідніше за все, форма інфекції? +Рецидив.

Реінфекція.

Суперінфекція.

Персистуюча інфекція. Вторинна інфекція.

90. Вірус пташиного грипу може викликати масове захворювання людей у всьому світі. Про яку форму інфекції буде йти мова у цьому випадку? +Пандемію.

Епідемію.

Епіозотію.

Суперінфекцію. Реінфекцію.

91. Який фактор патогенності, притаманний більшості грамнегативних бактерій та відіграє провідну роль у патогенезі захворювань, які викликані цими мікроорганізмами? +Ендотоксин.

Екзотоксин.

Інвазивний фактор.

Капсула.

Геморагічний фактор.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...