Главная Обратная связь

Дисциплины:


В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини. Яке з тверджень характеризує B-лімфоцити?+B-лімфоцити диференціюються у клітини-антитілопродуценти.

B-лімфоцити диференціюються і проходять навчання у тимусі.

Джерелом B-лімфоцитів є лімфоїдна тканина кишечнику.

B-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет. B-лімфоцити диференціюються у нейтрофіли.

125. В імунному захисті велике значення мають антитіла, які взаємодіють з антигенами, що проникли до організму. Яка ділянка молекули імуноглобуліну взаємодіє з детермінантою антигену? +Варіабельні ділянки H- та L-ланцюгів.

Шарнірна ділянка.

H-ланцюг.

Константні ділянки H- та L-ланцюгів. L-ланцюг.

126. Для лікування та діагностики інфекційних захворювань застосовують високоспецифічні моноклональні антитіла. Які клітини є продуцентами МКА (моноклональних антитіл)? +Гібридоми. Плазмоцити.

В-лімфоцити.

Т-лімфоцити.

В-клітини імунологічної пам'яті.

127. Гуморальний імунітет відіграє важливу роль при багатьох інфекційних захворюваннях. Яка дія не властива для антитіл? +Фагоцитуюча.

Опсонізуюча.

Активація системи комплементу.

Нейтралізуюча.

Активація клітинної цитотоксичності.

128. У пацієнта після переливання 200 мл крові підвищилась температура тіла до 37,9 ºС. Яка речовина, найбільш ймовірно, призвела до підвищення температури тіла? +Інтерлейкін-1.

Інтерлейкін-2.

Фактор некрозу пухлин.

Інтерлейкін-3. Інтерлейкін-4.

129. У синтезі та виділенні медіаторів запалення приймають участь клітини крові та сполучної тканини. Які клітини синтезують інтерлейкін-1? +Макрофаги.

Тканинні базофіли.

Нейтрофіли.

Еозинофіли.

Тромбоцити.

У імунній відповіді на чужорідний антиген приймає участь інтерлейкін-1. Яка властивість інтерлейкіну-1 не притаманна?

+Секретується Т-хелперами.

Секретується макрофагами.

Стимулює проліферацію Т-хелперів.

Регулює продукцію колагенази та простагландинів. Посилює піогенний ефект білків запалення.

Який інтерлейкін виділяють макрофаги при завершенні фагоцитозу для запуску імунної відповіді на бактеріальний антиген?

+IL-1 (інтерлейкін-1). IL-5.

IL-6.

IL-2. IL-3.

132. Природні кілери (NK-клітини) відіграють суттєву роль у протипухлинному та противірусному імунітеті. При взаємодії NK-клітини з клітиною-мішенню клітина-мішень руйнується. Назвіть механізм руйнації клітини-мішені. +Апоптоз.

Комплементзалежний цитоліз.

Фагоцитоз.

Дія лімфотоксину.

Дія фактору некрозу пухлин.

133. Що продукує Т-лімфоцит? Інтерлейкін-1 (ІЛ-1). Імуноглобулін.

α-інтерферон (α-ІФН). β-інтерферон (β-ІФН).

+Інтерлейкін-2 (ІЛ-2).

134. Яким чинником, в основному, забезпечується специфічна клітинна імунна відповідь? Фагоцитами.+Т-лімфоцитами. Комплементом.

Імуноглобуліном.

Природними кілерами.

135. Що з перерахованого відноситься до клітинних факторів імунного (специфічного) захисту? +Цитотоксичні Т-лімфоцити.

Макрофаги.

Інтерферон.

Природні кілери. В-лімфоцити.

136. На поверхні яких клітин представлені антигени комплексу гістосумісності І класу? +Усіх клітин, які мають ядро.

Макрофагів та В-лімфоцитів.

Еритробластів.

Т-хелперів.

Клітин ембріональної печінки.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...