Главная Обратная связь

Дисциплины:


В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини. Яке з тверджень характеризує Т-лімфоцити?+Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет.

Т-лімфоцити диференціюються у плазмоцити.

Джерелом Т-лімфоцитів є лімфоїдна тканина кишечнику.

Т-лімфоцити диференціюються у макрофаги.

Т-лімфоцити диференціюються у нейтрофіли.

138. Лікар у пацієнта, який отримав велику дозу опромінення, виявив велику кількість мутованих клітин. Через деякий час значну частину цих клітин розпізнали та знешкодили клітини імунної системи. Завдяки яким клітинам імунної системи були знешкоджені мутовані клітини? Плазмобластам.

+Т-лімфоцитам-кілерам.

Т-лімфоцитам-супресорам.

Стовбуровим клітинам. В-лімфоцитам.

139. Хворому після опіку було зроблено аутотрансплантацію шкіри. Відторгнення трансплантату не відбулось. Чим Ви можете пояснити цей результат?

+Існує природна імунологічна толерантність.

Гени, які кодують синтез аутоантитіл, не успадковуються.

Внаслідок опікової хвороби наступив стан імунологічної недостатності.

Речовини клітин шкіри не є антигенами.

Сформувалась штучна імунологічна толерантність.

140. Під час алотрансплантації проводиться активна імунодепресивна терапія. Який препарат є найбільш ефективним імунодепрессантом.

+Циклоспорин А.

Імуран (азатіоприн).

Преднізолон.

Антилімфоцитарна сироватка.

γ (гамма) - інтерферон.

141. 40-річному чоловіку, який отримав поширені опіки шкіри, з метою закриття дефектів тканини, було здійснено трансплантацію власної шкіри стегна. Як називається такий вид трансплантації? +Аутотрансплантація.

Ізотрансплантація.

Аллотрансплантація.

Ксенотрансплантація.

Гетеротрансплантація.

142. У хворого після трансплантації нирки відбулось відторгнення трансплантату донора. Було з'ясовано, що причиною відторгнення стала реакція специфічного імунітету. Що стало безпосереднім фактором відторгнення? Т-хелпери.

+Цитотоксичні Т-лімфоцити (Тцтл).

Моноцити.

В-лімфоцити. Т-супресори.

143. Після трансплантації ізотрансплантату розвинулась реакція його відторгнення. Назвіть основні патогенетичні фактори трансплантаційної реакції.

+Т-хелпер 1, лімфокіни, антитіла.

В-лімфоцити, антитіла, NK-клітини.

Т-хелпер 2, Т-ефектори, макрофаги.

Т-ефектори, комплемент, антитіла. Макрофаги, мікрофаги, К-клітини.

144. Хворому з великими опіками лікар трансплантував шматок донорської шкіри. Через 4-5 днів шматок шкіри прижився, але на 8-му добу трансплантат набряк, колір його змінився, а на 11-ту добу почалось відторгнення трансплантату. Які клітини брали участь у відторгненні трансплантату?

Еритроцити.

Базофіли.

Еозинофіли.

+Т-лімфоцити. В-лімфоцити.

145. Пацієнту з хронічною нирковою недостатністю рекомендовано трансплантацію нирки. У даний час він очікує на донорський орган. На які антигени імунолог повинен перевірити орган донора, щоб операція була успішною?+Антигени системи HLА.

Антигени системи Rh.

Антигени HBs, HBc, HBe.

Антигени системи ABO. О-, Н- та К-антигени. 146. Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який отримав велику дозу опромінення, лікар провів трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта лікар діагностував розвиток реакції "трансплантат проти хазяїна". Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

+Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора.

Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора.

Антигени HBs, HBc, HBe.

Антиген системи ABO еритроцитів ліквідатора.

Антигени системи HLA клітин кісткового мозку донора.

147. У хворої через 1,5 місяці після трансплантації донорського органа погіршився стан здоров'я і почалось відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у відторгненні трансплантату?

+Тцтл.

Інтерлейкін-1.

Природні кілери.

В-лімфоцити. Т-хелпери.

При негативному результаті бактеріологічного дослідження діагноз хворому можна поставити за допомогою серологічного дослідження. Яка реакція буде поставлена з метою утворення аглютинату з мікроорганізмів з антитілами хворого?

+Реакція аглютинації.

Реакція преципітації.

Реакція зв'язування комплементу.

Реакція лізису.

Реакція іммобілізації.

Серологічна діагностика інфекційних захворювань базується на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається реакція, сутність якої полягає у склеюванні мікроорганізмів під дією специфічних антитіл у присутності електроліту?

+Реакція аглютинації.

Реакція гемадсорбції.

Реакція преципітації.

Реакція зв'язування комплементу. Реакція нейтралізаціі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...