Главная Обратная связь

Дисциплины:


З матеріалу від хворого бактеріолог виділив чисту культуру збудника дифтерії. Яку реакцію застосує бактеріолог для визначення у бактерії токсигенності?+Реакцію преципітації у гелі (тест імунодифузії Ілека).

Реакцію аглютинації.

Реакцію зв'язування комплементу.

Реакцію гальмування гемаглютинації. Реакцію непрямої гемаглютинації.

З патологічного матеріалу бактеріолог виділив чисту культуру, яку частково ідентифікував за особливостями морфології, тинкторіальними, культуральними та біохімічними властивостями. Для остаточної ідентифікації збудника бактеріолог застосував адсорбовану аглютинуючу типоспецифічну сироватку. Яку реакцію аглютинації поставив бактеріолог для остаточної ідентифікації збудника?

+Реакцію аглютинації на склі.

Реакцію гемаглютинації.

Реакцію пасивної гемаглютинації.

Реакцію аглютинації (варіант Відáля).

Реакцію аглютинації (варіант Грубера).

У матеріалі від хворого на гастроентерит бактеріолог виявив збудника захворювання. Збудника необхідно ідентифікувати за антигенною структурою. Яку реакцію для цього застосує бактеріолог?

+Реакцію аглютинації.

Реакцію зв'язування комплементу.

Реакцію нейтралізації.

Реакцію преципітації. Реакцію опсонізації.

Для виявлення антигену у досліджуваному матеріалі бактеріолог застосував реакцію термокільцепреципітації, але преципітату не отримав. Чим це можна пояснити?

Недостатньою кількістю антигену у досліджуваному матеріалі.

Недостатньою кількістю антитіл у сироватці крові.

Невідповідністю сироватки та антигену.

Недотриманням температурних умов під час постановки реакції. +Всім перерахованим.

Чоловіка звинувачують у вбивстві людини, бо на його одязі експерт виявив плями крові. Криміналісту необхідно підтвердити, що плями на одязі чоловіка є плямами крові людини. У лабораторії плями екстрагували за допомогою ізотонічного розчину і з отриманим екстрактом, як з невідомим антигеном, поставили реакцію преципітації. Яку речовину застосували у якості антитіл?

+Антивидову сироватку.

Сироватку крові людини.

Сироватку крові коня.

Імуноглобулін людський нормальний. Комплемент.

Чоловіка звинувачують у вбивстві людини, бо на його одязі експерт виявив плями крові. Криміналісту необхідно підтвердити, що плями на одязі чоловіка є плямами крові людини. У лабораторії плями екстрагували за допомогою ізотонічного розчину і з отриманим екстрактом, як з невідомим антигеном, поставили реакцію преципітації. Яку речовину застосували у якості антитіл?

+Антивидову сироватку.

Сироватку крові людини.

Сироватку крові коня.

Імуноглобулін людський нормальний. Комплемент.

156. Під час імунізації кролика бактеріями з антигенною структурою 1, 3, 4 отримано аглютинуючу сироватку. Як з цієї сироватки отримати монорецепторну сироватку проти антигену 3? +Методом адсорбції аглютинінів антигенами 1, 4.За допомогою реакції преципітації.

За допомогою реакції нейтралізації.

За допомогою реакції іммобілізації. За допомогою реакції опсонізації.

157. На базарі громадянин продавав ковбасу з назвою "свиняча домашня". У працівників держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси (підозра, що вона виготовлена з конини). За допомогою якої реакції бактеріолог ідентифікує продукт? +Реакції преципітації.

РЗК.

Реакції аглютинації.

Реакції імунофлуоресценції. РНГА.

Серологічна лабораторія діагностичного центру повідомила про наявність стандартних діагностичних антигенів. З якою метою лікарю необхідно надсилати до лабораторії сироватки пацієнтів?

Для постановки РЗК з метою виявлення антитіл.

Для уточнення діагнозу інфекційних хвороб у перші дні захворювання.

+Для виявлення специфічних антитіл та уточнення діагнозу за результатами аналізів.

Для оцінки імунного статусу за рівнем антитіл.

Для диференційної діагностики інфекційних та алергічних станів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...