Главная Обратная связь

Дисциплины:


Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана необхідна для серологічної діагностика інфекційних захворювань. З якою метою вона застосовується?+Як компонент гемолітичної системи у реакції зв'язування комплементу.

Для постановки реакції непрямої гемаглютинації.

Для діагностики гемолітичної хвороби новонароджених при резус-конфлікті.

Для постановки реакції затримки гемаглютинації.

Для з'ясування видової належності еритроцитів під час судово-медичної експертизи.

167. Під час постановки реакції зв'язування комплементу у пробірці з сироваткою хворого утворився комплекс антиген+антитіло+комплемент. За допомогою якого компоненту можна виявити утворення цього комплексу?

+Гемолітичної системи.

Гемолітичної сироватки.

Діагностикума.

Фізіологічного розчину.

Антитоксичної сироватки.

Для серологічної діагностики орнітозу лікар дослідив сироватку крові хворого у реакції зв'язування комплементу. Внаслідок несправності апарату досліджувана сироватка була недостатньо прогріта і комплемент сироватки крові пацієнта не інактивувався. Результат реакції негативний (гемоліз еритроцитів). Чому дослідження сироватки крові пацієнта необхідно повторити?

+Надлишок комплементу у сироватці крові пацієнта спричинив гемоліз. Відбулось зниження титру антитіл при дії комплементу.

Комплемент сироватки крові пацієнта блокував антиген.

Комплемент сироватки крові пацієнта блокував реакцію. Не відбулось зв'язування комплементу.

У наш час для експрес-діагностики інфекційних захворювань до широковживаних реакцій належить реакція імунофлуоресценції. Які властивості бактерій бактеріолог вивчає для ідентифікації бактерій за допомогою цієї реакції?

+Особливості морфології та антигенні властивості.

Особливості морфологічні та тинкторіальні властивості.

Антигенні та імуногенні властивості.

Культуральні та антигенні властивості.

Культуральні та ферментативні властивості.

Важливим недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв'язку з одноманітністю морфології багатьох видів мікроорганізмів. Яке дослідження дозволить підвищити інформативність цього методу?

+Реакція імунофлуоресценції.

Радиоімунний аналіз.

Реакція Кумбса.

Імуноферментний аналіз. Реакція опсонізації.

Для діагностики у хворого сибірки лікар повинен застосувати прямий варіант реакції імунофлуоресценції. Який інгредієнт застосує бактеріолог для постановки цієї реакції?

+Флуоресціюючу сироватку.

Імунну антибактеріальну сироватку.

Імунну антитоксичну сироватку.

Анатоксин.

Протективний антиген.

Для виявлення антитіл до токсоплазм у сироватці крові вагітної лікар застосував непрямий варіант реакції імунофлуоресценції. Для цього спочатку мікропрепарат, у якому містились токсоплазми бактеріолог обробив досліджуваною сироваткою. Чим потрібно обробити мікропрепарат на наступному етапі?

+Флуоресціюючою сироваткою проти імуноглобуліну людини.

Розчином флуоресцеїну.

Імуноглобуліном людським нормальним.

Діагностичною сироваткою, яка містить антитіла до токсоплазм.

Сироваткою, яка містить антитіла до токсоплазм, мічені флуорохромом.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...