Главная Обратная связь

Дисциплины:


Назвіть тест для кількісного обліку Т-лімфоцитівВизначення титру лізоциму.

Визначення рівня основних класів сироваткових імуноглобулінів. РБТЛ на ФГА7. +Е-РУК.

РБТЛ на ЛПС (реакція бласттрансформації лімфоцитів ліпополісахаридом). 270. Назвіть тест для якісної оцінки Т-лімфоцитів. РБТЛ на ЛПС.

+РБТЛ на ФГА.

Визначення рівня основних класів імуноглобулінів.

Визначення титру лізоциму.

М-РУК.

271. Назвіть тест для кількісного визначення В-лімфоцитів. +М-РУК[7].

Е-РУК.

Визначення активності системи комплементу.

РБТЛ на ФГА.

Імуноглобуліни основних класів.

272. Назвіть тест для якісного визначення В-лімфоцитів. Е-РУК.

Визначення активності системи комплементу.

РБТЛ під дією ФГА.

+Визначення рівня основних класів сироваткових імуноглобулінів. М-РУК.

273. Який показник характеризує поглинальну активність фагоцитів? +Фагоцитарне число.

Е-РУК.

М-РУК.

Лізоцим.

ЕАС-РУК[8]. 274. Назвіть тест для оцінки метаболічної активності клітини.

+НСТ-тест (тест відновлення нітросинього тетразолію).

Шкірні тести.

РБТЛ при дії ФГА.

Визначення активності системи комплементу. Визначення титру лізоциму.

275. Педіатр направив кров новонародженої дитини на імунологічне дослідження і отримав такі результати: відсоток розеток у реакції спонтанного розеткоутворення 25%, проліферативна активність у реакції бласттрансформації з фітогемаглютиніном - 0%, а з мітогеном лаконоса - 40%, вміст імуноглобулінів у сироватці крові дещо знижена. Який орган імунної системи у новонародженої дитини не функціонує? +Тимус.

Селезінка.

Печінка.

Кістковий мозок. Мигдалики.

Дитину обстежили з приводу підозри на вроджену ваду імунної системи. Лікар виявив значне зниження рівня клітин, які утворюють розетки з еритроцитами барана (Е-РУК). Чим Ви можете пояснити значне зниження показника Е-РУК?

+Зниженням рівня Т-лімфоцитів.

Зниженням рівня В-лімфоцитів.

Зниженням рівня природних кілерів.

Зниженням рівня фагоцитів.

Зниженням рівня клітин – продуцентів антитіл.

277. Під час обстеження хворої з клінічними ознаками первинного імунодефіциту лікар виявив порушення на молекулярному рівні - порушення функції антиген пре-зентації імунокомпетентним клітинам. Кількість Т- і В-лімфоцитів та функціональна активність не змінені. Порушення функцій яких клітин стало причиною первинного імунодефіциту? +Макрофагів та моноцитів.

Т-лімфоцитів та В-лімфоцитів. NK-клітин.

Фібробластів, Т-лімфоцитів та В-лімфоцитів. Т-лімфоцитів.

278. Хворий скаржиться на часті рецидивуючі інфекції, у тому числі й на грибкові. Лікар запідозрив імунодефіцит, призначив імунологічне обстеження пацієнта. Було з'ясовано, що рівень та співвідношення антитіл при електрофорезі спектру білків крові практично не порушений. Яке дослідження крові пацієнта необхідно провести для кількісного визначення рівня Т-лімфоцитів? +Е-РУК.М-РУК.

ЕАС-РУК.

РБТЛ на ФГА. РБТЛ на ЛПС.

279. У 30-річної пацієнтки лікар діагностував вторинний імунодефіцит за Т-клітинною ланкою імунітету. Імунологічне дослідження показало, що кількість Т-лімфоцитів відповідає нормі. Яке дослідження було застосовано для якісної оцінки функціональної активності Т-лімфоцитів? +РБТЛ на ФГА.

РБТЛ на ЛПС.

Е-РУК.

ЕАС-РУК. М-РУК.

280. У хворого лікар діагностував набутий дефект імунної системи – порушення активації системи комплементу за класичним шляхом на фоні достатнього вмісту компонентів системи комплементу. Лікар запідозрив порушення антитілоутворення. Зменшення вмісту яких класів імуноглобулінів у організмі хворого можна очікувати у першу чергу? +IgM, IgG.

IgA, IgM.

IgD, IgG.

IgE, IgA.

IgM, IgD.

281. За результатами оцінки імунного статусу пацієнта лікар виявив значне зниження рівня клітин, які утворюють розетки з еритроцитами барана. Як оцінити результат дослідження? +Зниження вмісту Т-лімфоцитів.

Зниження вмісту В-лімфоцитів.

Тотальний дефект системи імунітету.

Пригнічення функцій кісткового мозку. Вроджений дефект тимусу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...