Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка функціонального стану лімфоцитів є необхідною умовою для оцінки імунного статусу хворого. Який тест дасть можливість з'ясувати стан імунітету?Реакція гальмування міграції лейкоцитів.

Дослідження проліферативної активності Т- і В-лім-фоцитів у реакції бласттрансформації на дію мітогенів.

Реакція цитотоксичної дії лімфоцитів.

Визначення фагоцитарної активності лейкоцитів. +Усі перераховані тести.

Під час оцінки імунного статусу людини обов'язковим є визначення у крові вмісту імуноглобулінів різних класів. Яку реакцію застосує імунолог для визначення вмісту у сироватці крові пацієнта імуноглобулінів різних класів?

+Реакцію радіальної імунодифузії за Манчіні.

Реакцію бласттрансформації.

Реакцію оберненої непрямої гемаглютинації.

Реакцію подвійної імунодифузії.

Полімеразно-ланцюгову реакцію.

СПЕЦИФІЧНА ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ТА ІМУНОТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Для створення у людини активного імунітету застосовують вакцини. Яка вакцина містить живі (атенуйовані) бактерії?

Вакцина ТАВТе.

Вакцина АКДП.

Вакцина Сóлка.

+Вакцина BCG[9].

Вакцина проти гепатиту А.

За яких умов у організмі людини створюється штучний пасивний імунітет?

Під час імунізації вакциною BCG.

Під час імунізації правцевим анатоксином.

Плацентарним перенесенням антитіл до плоду.

Утворенням антитіл у період одужання від холери. +Під час введення протиправцевої сироватки.

286. Для щеплення застосовують екзотоксин, який обробляють 0,4 % розчином формаліну при t = 37-40 °С протягом чотирьох тижнів. Оброблений токсин повністю і незворотньо втрачає токсигенність, але зберігає антигенні та імуногенні властивості. Вперше такий препарат для профілактики дифтерії застосував Гастон Рамóн. Який препарат лікарі застосовують для щеплення осіб проти дифтерії? +Анатоксин.

Імуноглобулін.

Антитоксичну сироватку.

Ад'ювант.

Інактивовану (вбиту) вакцину.

287. Який препарат для лікування Ви призначите хворому на гостру бактеріальну інфекцію? +Аутовакцину.

Хімічну вакцину.

Анатоксин.

Живу (атенуйовану) вакцину. Інактивовану вакцину.

288. Для створення штучного активного імунітету лікарю необхідно застосувати препарат, одна з найважливіших характеристик якого вказана серед відповідей. Виберіть цю характеристику. +Містить антигени збудника.

Одержаний шляхом імунізації коней.

Одержаний з клонів гібридом.

Містить специфічні антитіла.

Містить імуноглобулінову фракцію сироватки.

289. Для перевірки активності антитоксичної сироватки застосовують реакцію взаємодії різних доз сироватки зі стабільною дозою токсину або анатоксину. Як називається ця реакція? +Реакція флокуляції.

Реакція преципітації.

Реакція бактеріолізу.

РЗК.

Реакція непрямої гемаглютинації.Вам для роботи запропонували такі препарати: 1/ бруцельозну вакцину (для нашкірного введення), 2/ лептоспірозну вакцину, 3/ вакцину BCG, 4/ адсорбовану коклюшно-дифтерійно-правцеву вакцину (вакцину АКДП), 5/ адсорбований правцевий анатоксин. Який імунітет створюють всі ці препарати?

+Штучний активний.

Нестерильний (інфекційний).

Антибактеріальний. Штучний пасивний.

Антитоксичний.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...