Главная Обратная связь

Дисциплины:


Грамнегативні коки: нейсерії72. Який із мікроорганізмів здатний викликати специфічне запалення? +Гонокок.

Паличка Фріша-Волкóвича (Klebsiella pneumoniae, subsp. rhinoscleromatis).

Стафілокок.

Стрептокок.

Паличка Леффлера.

За результатами мікроскопічного дослідження лікар хворому поставив діагноз "гонорея". З якою метою лікарю потрібні результати бактеріологічного дослідження?

+Для визначення чутливості бактерій до антибіотиків.

Для вивчення біохімічних властивостей збудника.

Для визначення фаговару збудника.

Для уточнення діагнозу.

Для визначення патогенних властивостей збудника.

Хворого госпіталізували у лікарню з підозрою на хронічну форму гонореї. Яку серологічну двофазну реакцію застосує бактеріолог для виявлення у сироватці крові пацієнта специфічних антитіл?

+Реакцію зв'язування комплементу (реакцію Бордé-Жангý).

Реакцію нейтралізації.

Реакцію аглютинації.

Радіоімунний аналіз.

Імуноферментний аналіз.

75. 5-річну дитину доставили у лікарню, яка скаржилася на сильний головний біль, блювання. Лікар відмітив порушення мовлення. У спинномозковій рідині бактеріолог виявив грамнегативні диплококи, які були розміщені здебільшого внутрішньоклітинно. Який мікроорганізм, на Вашу думку, спричинив захворювання? +Neisseria meningitidis.

Stаphylococcus aureus.

Вірус грипу.

Вірус імунодефіциту людини. Вірус поліомієліту.

76. З виділень з уретри хворого на уретрит в'ялого перебігу бактеріолог виділив чисту культуру кокоподібних бактерій. Виділений мікроорганізм у короткому "строкатому ряду" ферментував до кислоти лише глюкозу. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму. +Neisseria gonorrhoeae.

Neisseria meningitidіs.

Staphylococcus aureus.

Streptococcus pyogenes. Enterococcus faecalis.

77. У матеріалі від 5-річної дитини з клінічними ознаками гострого назофарингіту бактеріолог виділив культуру поліморфних коків, здатних ферментувати глюкозу та мальтозу з утворенням кислоти. Який це може бути мікроорганізм? +Менінгокок.

Стафілокок.

Стрептокок.

Пневмокок. Гонокок.

Лікар обстежив групу контактних юнаків для виявлення осіб з хронічною формою гонореї та призначив дослідження сироватки крові у РЗК з гонококовим антигеном та шкірноалергічну пробу з гонококовим алергеном. Чому саме ці дослідження призначив лікар?

+Дозволяють відібрати хворих для ретельного обстеження. Є найбільш інформативними для підтвердження діагнозу.

Дозволяють у короткі строки поставити остаточний діагноз.

Є можливими для постановлення у будь-якій лікарні. Це особисте бажання лікаря.

79. Хворому, який звернувся з приводу безпліддя, лікар призначив обстеження на токсоплазмоз та хронічну форму гонореї. За допомогою якої реакції бактеріолог доведе у цього хворого прихований токсоплазмоз та хронічну форму гонореї? +РЗК.РІФ.

Імуноблотингу.

РОПГА (реакції оберненої пасивної гемаглютинації). ЗІЕФ (зустрічного імунного електрофорезу).

80. До лікаря-дерматолога звернувся хворий. З гною, який виділявся у пацієнта з уретри, лікар приготував мікропрепарат, пофарбував його за методом Грама. Підчас мікроскопії мікропрепарату лікар виявив велику кількість лейкоцитів з чисельними грамнегативними диплококами, які мали форму кавових зерен. Результати якого процесу лікар виявив у мікропрепараті? +Фагоцитозу.

Метаболізму.

Капсулоутворення.

Спороутворення. Малігнізації.

Річний пацієнт скаржиться на сильний головний біль, блювання. Об'єктивно: ригідність м'язів потилиці, блювання без попередження, нудота, герпетичний висип на обличчі, гарячка. Дослідженням якого патологічного матеріалу лікар підтвердив діагноз "цереброспінальний менінгіт"?

+Пункцією спинномозкової рідини, яка витікала під тиском і мала неприємний запах.

Виділенням N. meningitidis з уринокультури. Виділенням N. meningitidis з копрокультури. Дослідженням блювотних мас.

Виділенням N. meningitidis зі слизової оболонки сечостатевої системи.

82. Під час бактеріологічного дослідження гнійних виділень з уретри пацієнта бактеріолог виявив бактерії, які за методом Грама пофарбувалися негативно, нагадували кавові зерна, ферментували глюкозу до кислоти, були розміщені у цитоплазмі лейкоцитів. Збудником якого захворювання є ці бактерії? +Гонореї.

Сифілісу.

Венеричного лімфогранулематозу.

М'якого шанкру. Меліоїдозу.

Під час висіву гною з уретри хворого на спеціальному живильному середовищі виросли ніжно-блакитні колонії. При мікроскопії мікропрепарату, приготовленого з матеріалу колонії, бактеріолог виявив грамнегативні диплококи у вигляді кавових зерен. Збудником якої хвороби є ці бактерії?

Хламідіозу.

+Гонореї.

Сифілісу.

Туляремії.

Меліоїдозу.

У хворого з попереднім діагнозом "гонорея" лікар взяв на дослідження матеріал з уретри і приготував мікропрепарат. Хворий три доби самостійно лікувався, застосовуючи пеніцилін. При мікроскопії у мікропрепараті лікар виявив L-форми гонококів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...