Главная Обратная связь

Дисциплины:


В анотації до препарату зазначено, що він містить антигени збудника черевного тифу, які адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?+Для виявлення антитіл у реакції непрямої гемаглютинації.

Для виявлення антитіл у реакції зв’язування компле-менту.

Для виявлення антитіл у реакції Відаля.

Для виявлення антитіл у реакції гальмування гемаглютинації.

Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу.

208. Під час обстеження працівників шкільної їдальні на бактеріоносійство збудника черевного тифу у сироватці крові кухаря бактеріолог виявив антитіла до Vi-антигену. Яку серологічну реакцію застосував бактеріолог? +РНГА.

РЗК.

Реакцію Відаля.

РІФ.

ІФА.

До лікаря-інфекціоніста звернувся хворий зі скаргами на гарячку, яка триває три дні, загальну слабість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз "черевний тиф". Яке дослідження найдоцільніше призначити хворому для підтвердження діагнозу?

+Дослідження гемокультури.

Дослідження копрокультури.

Дослідження уринокультури.

Дослідження білікультури.

Дослідження мієлокультури.

210. Для серологічної діагностики бактеріоносійства бактеріолог використав діагностикум, який являє собою оброблені таніном еритроцити барана, на яких адсорбований Vі-антиген Salmonella typhi. Для постановки якої реакції бактеріолог застосує цей препарат? +РПГА.

РГГА.

РГА.

РП.

РЗК.

Хворий був госпіталізований в інфекційну лікарню на 5-й день захворювання з попереднім діагнозом "черевний тиф". Який основний матеріал від хворого доцільно дослідити у цей період?

+Сироватку крові.

Сечу.

Випорожнення.

Жовч.

Вміст розеол.

212. Хворий був госпіталізований в інфекційну лікарню зі скаргами на високу температуру, біль у животі, рідкі випорожнення, марення. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз "черевний тиф". Яке дослідження допоможе підтвердити поставлений діагноз? +Посів крові для отримання гемокультури.

Мікроскопія випорожнень.

Зараження лабораторної тварини.

Мікроскопія препарату "надавлена" крапля з випорожнення.

Внутрішньошкірна алергічна проба.

213. Матеріал від хворого на ГКЗ (гостре кишкове захворювання) бактеріолог посіяв на середовище Ендо та вісмут-сульфітний-агар, на яких через 18 годин виросли відповідно напівпрозорі блідо-рожеві та чорні блискучі колонії. Представником якого роду родини Enterobacteriaceae найімовірніше є виділена культура? +Salmonella.

Shigella.

Yersinia.

Escherichia. Hafnia.

Під час бактеріологічного дослідження фекалій 38-річної жінки, яка 1,5 років тому

2 перехворіла на черевний тиф, бактеріолог виявив Salmonella typhi у кількості 10 клітин / г фекалій. Як найбільш точно охарактеризувати стан обстеженої жінки? +Бактеріоносійство.Дисбактеріоз.

Реінфекція.

Суперінфекція. Рецидив.

215. У лікарню госпіталізували хворого з попереднім діагнозом "черевний тиф". Який матеріал необхідно взяти у хворого для ранньої діагностики захворювання? +Кров.

Сечу.

Жовч.

Фекалії.

Кістковий мозок.

У хворого на черевний тиф під час проведення серологічного дослідження (реакції Відаля) бактеріолог виявив О- та Н-аглютиніни у титрах 1:800 та 1:200 відповідно. Про що свідчить отриманий результат?

+Період реконвалесценції.

Раніше перенесене захворювання.

Проведене щеплення.

Початок захворювання.

Неможливість підтвердити діагноз.

217. У серологічній лабораторії лікар досліджує кров хворого з попереднім діагнозом "черевний тиф". Через який час від початку захворювання при більшості інфекцій може бути ефективним серологічний метод діагностики?

+Через тиждень.

Через 3 доби.

Через 12 годин.

Через місяць.

На самому початку захворювання.

У бактеріологічній лабораторії лікар досліджує кров хворого з попереднім діагнозом "черевний тиф". З крові пацієнта бактеріолог виділив чисту культуру бактерії. Яку реакцію необхідно застосувати бактеріологу для вивчення антигенної структури збудника?

+Реакцію аглютинації.

Реакцію преципітації.

РЗК.

ІФА.

Реакцію флокуляції.

219. Хворого госпіталізували з попереднім діагнозом "черевний тиф?". Яке живильне середовище застосує бактеріолог для отримання гемокультури? +Жовчний бульйон.

МПБ.

Жовтково-сольовий агар.

Кров'яний агар.

Середовище Льовенштайна-Йєнсена.

Для серологічної діагностики черевного тифу ставлять реакцію, у якій до різних титрів сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів бактерій. Результат реакції оцінюють за наявності аглютинату. Який механізм взаємодії антигену та антитіла у цій реакції?

+Аглютинація.

Лізис.

Бактеріоліз.

Гемоліз.

Преципітація.

У серологічну лабораторію доставили сироватку крові хворого з попереднім діагнозом "черевний тиф". Який антиген застосує бактеріолог для постановки реакції Відаля з метою серологічної діагностики черевного тифу?

+Черевнотифозний діагностикум.

Імунну діагностичну сироватку до збудника черевного тифу.

Живу чисту культуру сальмонел.

Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум. Сироватку крові хворого.

У бактеріологічну лабораторію для серологічного дослідження доставили кров людини з попереднім діагнозом "черевнотифозне бактеріоносійство". Для виявлення антитіл у досліджуваній сироватці бактеріолог використав діагностикум, який являє собою еритроцити, навантажені Vі-антигеном збудника черевного тифу. Який результат реакції Ви будете вважати позитивним?

+Якщо відбудеться склеювання еритроцитів.

У разі повного лізису еритроцитів.

За відсутності гемолізу.

Якщо відбудеться зв’язування комплементу.

Якщо відбудеться утворення ліній преципітації.

Під час постановки реакції пасивної гемаглютинації бактеріолог використав різні титри сироватки крові пацієнта та еритроцитарний Vi-дiагностикум. З якою метою бактеріолог поставив цю реакцію?

+Для виявлення бактеріоносіїв черевного тифу.

Для виявлення у крові хворого збудника черевного тифу.

Для виявлення бактеріоносіїв патогенної кишкової палички.

Для виявлення у крові хворого патогенної кишкової палички.

Для виявлення у крові хворого антитіл до кишкової палички.

Під час обліку реакції Відаля з метою діагностики черевного тифу бактеріолог з'ясував, що титр антитіл до О-антигену становить 1:1600, а до Н-антигену – 1:200. Який це період захворювання?

+Період розпалу захворювання.

Інкубаційний.

Продромальний.

Період реконвалесценції. Латентний.

225. У пацієнта для підтвердження діагнозу "бактеріоносій збудника черевного тифу" бактеріолог дослідив кров, застосувавши реакцію Vi-гемаглютинації. Починаючи з якого розведення сироватки титр антитіл буде мати діагностичне значення? +1:40.

1:80.

1:20.

1:320. 1:180. 226. Лікар хворому поставив діагноз "черевний тиф". У кінці другого тижня захворювання пацієнту було зроблено серологічне дослідження крові з застосуванням реакції Відаля. Позитивний результат було отримано через декілька годин, про що свідчила поява крупнопластівцевого аглютинату. Антитіла до якого антигену були виявлені у сироватці крові хворого, які свідчили про видужання пацієнта?

+Антитіла до Н-антигену.

Антитіла до О-антигену.

Антитіла до К-антигену.

Антитіла до Vi-антигену. Антитіла до М-антигену.

У лабораторію для серологічного дослідження доставили кров хворого з попереднім діагнозом "черевний тиф". Реакцію Відаля поставив недостатньо досвідчений лаборант, який обмежився використанням лише О- та Н- діагностикумів Salmonella typhi. Які ще діагностикуми необхідно було застосувати для правильної постановки реакції Відаля?

+Паратифу А та паратифу В.

К- та Vі-діагностикуми Salmonella typhi.

Холери та дизентерії.

Висипного та поворотного тифів.

Еритроцитарні О- та Н- діагностикуми.

Після званої вечері епідеміолог зареєстрував спалах гастроентериту. У 12 осіб з 23 упродовж 24 годин після вечері з'явилися симптоми: діарея, головний біль, біль у животі, нудота, блювання, підвищення температури. Причиною спалаху став салат, для приготування якого були використані сирі яйця. Який мікроорганізм найімовірніше став причиною спалаху?

+Salmonella enteriса.

Ентеротоксигенна Escherichia coli. Vibrio cholerae.

Shigella dysenteriae.

Vibrio parahaemolyticus.

Під час розтину 56-річного чоловіка у термінальному відділі тонкої кишки лікар виявив декілька виразок діаметром 4-5 см. Краї виразок підіймалися над поверхнею слизової оболонки, а стінки виразки були вкриті сірувато-жовтуватою крихкою масою. Реакція Відаля була позитивною. Який діагноз лікар поставив пацієнту?

Хвороба Крона.

+Черевний тиф.

Шигельоз.

Поворотний тиф. Паратиф.

Жінка 36 років померла з симптомом "гострий живіт". При аутопсії у клубовій кишці на ділянці групових фолікулів лікар виявив глибокі виразки, одна з яких перфорувала. Яке захворювання спричинило смерть пацієнтки?

+Черевний тиф.

Дизентерія.

Висипний тиф.

Холера.

Амебіаз.

231. Хворий на 11-й день захворювання був госпіталізований в інфекційну лікарню з діагнозом "черевний тиф". Який матеріал необхідно взяти у хворого на дослідження у цей період? +Кров для отримання гемокультури.

Слиз із зіва.

Зскрібок з уретри.

Харкотиння.

Спинномозкову рідину.

Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого з симптомами гастроентериту на вісмут-сульфітному агарі виросли колонії чорного кольору з металевим блиском. Під час вивчення біохімічних властивостей виділеної чистої культури бактеріолог відмітив ферментацію цукрів до кислоти та газу. Який це може бути мікроорганізм?

+Сальмонела.

Ешерихія.

Стафілокок.

Шигела. Протей.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...