Главная Обратная связь

Дисциплины:


На чому ґрунтуються прискорені методи діагностики холери, які дозволяють поставити точний лабораторний діагноз?+На бiологiчних особливостях холерного вiбрiона.

На захисті вiбрiонiв, які містяться у досліджуваному матерiалi.

На наявності декількох сероварів.

На невибагливості збудника до живильних середовищ.

На культуральних властивостях.

264. Під час розтину хворого, який помер від судом та з ознаками зневоднення організму в просвіті тонкої кишки патологоанатом виявив рідину, яка нагадувала "рисовий відвар". Слизова оболонка була набряклою, з крововиливами. Для якого інфекційного захворювання характерні такі ознаки? +Холери.

Чуми.

Сибірки.

Грипу.

Черевного тифу.

 

Мікроаерофільні грамнегативні палички

265. Двадцятивосьмирічному хворому, якого госпіталізували в інфекційну лікарню, лікар поставив попередній діагноз "гострий коліт", виявив ознаки помірної інтоксикації, діарею та для з'ясування етіології захворювання призначив дослідження фекалій. У фекаліях пацієнта бактеріолог виявив домішки крові, а під час бактеріологічного дослідження матеріалу виділив оксидаза- та каталазапозитивну грамнегативну бактерію, яка була мікроаерофілом. Збуднику були притаманні такі ознаки: не ріс при t = 25 °С, тест на уреазу негативний, не утворював спор та капсул, рухливий, при об’єднанні двох клітин нагадував "крило чайки". Для якого виду бактерії характерні такі ознаки?

Escherichia сoli.

Haemophilus influenzae.

Proteus vulgaris.

+Campylobacter jejuni. Salmonella typhi.

За результатами мікробіологічного дослідження матеріалу бактеріолог хворому поставив діагноз "камілобактеріоз". Яка особливість бактерій, виділених з матеріалу від хворого, була врахована бактеріологом під час їх культивування?

Бактерія синтезує уреазу.

+Бактерія є мікроаерофілом.

Бактерія колонізує клітини гастрального типу.

Бактерія не утворює спор та капсул.

Бактерія має шість полярно розміщених джгутиків.

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах захворювання з клінічною картиною гастроентериту, яке було схоже на кампілобактеріоз. Яку серологічну реакцію застосує бактеріолог для підтвердження клінічного діагнозу?

Реакцію гальмування гемаглютинації.

+Реакцію непрямої гемаглютинації.

Реакцію нейтралізації.

Реакцію преципітації.

Реакцію гемаглютинації.

На підставі результатів мікробіологічного дослідження фекалій лікар хворому поставив діагноз "кампілобактеріоз". Який основний метод діагностики застосував бактеріолог?

Мікроскопічний.

Біологічний.

+Бактеріологічний.

Серологічний (РЗК). Імуноблотинг.

269. Лікар хворому призначив фіброезофагогастродуоденоскопію. За результатами бактеріологічного дослідження біопсійного матеріалу лікар пацієнту поставив діагноз "хелікобактеріоз". Яку особливість збудника врахував бактеріолог при його культивуванні? +Бактерія є мікроаерофілом.Бактерія синтезує уреазу.

Бактерія колонізує клітини гастрального типу.

Бактерія не утворює спор та капсул.

Бактерія має шість полярно розташованих джгутиків.

У хворого на виразкову хворобу шлунка при фіброезофагогастродуоденоскопії ділянки виразки лікар взяв біоптат слизової оболонки, приготував мазок-відбиток та пофарбував його за методом Грама. Зі залишком біоптату бактеріолог поставив пробу на уреазу. При мікроскопії мазка-відбитка бактеріолог виявив грамнегативні спіралеподібні мікроорганізми, текст на уреазу був позитивним. Назвіть вид бактерії, який виявив бактеріолог?

+Helicobacter pylori.

Shigella flexneri.

Spirilla minor.

Campylobacter jejuni. Treponema pallidum.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...