Главная Обратная связь

Дисциплины:


Після щеплення немовляти вакциною BCG імунітет до туберкульозу у дитини зберігається доти, поки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як називається такий вид імунітету?Типоспецифічний.

Гуморальний.

+Нестерильний.

Уроджений.

Перехресний.

Після туберкулінової проби (проби Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула діаметром 10 мм. Який механізм гіперчутливості покладено в основу розвитку виявлених змін?

Анафілаксія.

+Клітинна цитотоксичність.

Гранулематоз.

Антитілозалежна цитотоксичність.

Імунокомплексна цитотоксичність.

Лікар хворому поставив діагноз "активний вогнищевий туберкульоз легень". Який препарат найбільш доцільно призначити хворому в першу чергу?

Циклосерин. тіонамід.

+Ізоніазид.

Етоксид.

Сульфален.

Першокласники пройшли медичне обстеження і їм було зроблено пробу з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку пробу було зроблено дітям?

Пробу Бюрнé.

Пробу Шúка.

Нашкірну пробу з тулярином.

+Пробу Манту.

Пробу з антраксúном.

Для бактеріологічного дослідження у лабораторію доставили сечу хворого на туберкульоз нирок. При центрифугуванні сечі бактеріолог отримав осад, який обробив 10% розчином сульфатної кислоти та посіяв на картопляно-яєчне живильне середовище. Через три доби росту мікроорганізмів на середовищі бактеріолог не виявив. Назвіть найбільш імовірну причину відсутності росту бактерій на живильному середовищі.

+Дуже повільний ріст збудника.

Живильне середовище непридатне для культивування бактерій.

Мікроорганізми загинули при дії кислоти.

Мікроорганізми знаходилися у надосадовій рідині.

Для культивування бактерій не були створені анаеробні умови.

Для діагностики у пацієнта туберкульозу лікар хворому призначив внутрішньошкірну пробу Манту. Що можна з'ясувати за допомогою проби Манту?

+Iнфiкованiсть організму мiкобактерiями.

Природну резистентність організму до туберкульозу.

Чутливість хворого до антибіотиків.

Стан набутого iмунiтету проти туберкульозу. Бар'єрну функцію тканин та органів.

470. Для накопичення мiкобактерiй та їх кращого виявлення при мікроскопії мікропрепаратів бактеріолог використав один з методів "збагачення" харкотиння. Як називається цей метод "збагачення"? +Флотацiя.

Виділення чистої культури.

Метод Прáйса.

Бiологiчний метод.

Туберкулінова проба.

471. Хворому з попереднім діагнозом "туберкульоз легень" лікар призначив дослідження харкотиння для виявлення Мycobacterium tuberculosis. Який фактор патогенності збудника можна з'сувати за допомогою методу Прайса? +Корд-фактор.

Ендотоксин.

Екзотоксин.

Агресини. Адгезини.

У хворого лікар виявив туберкульоз легень. Який антибіотик лікар призначив пацієнту поряд з іншими протитуберкульозними препаратами?Левоміцетин.

Азітроміцин.

+Рифампіцин.

Тетрациклін. Кефзол.

Збудники чуми, туляремії, бруцельозу та сибірки

Під час дослідження харкотиння хворого бактеріолог виявив дрібні біполярно забарвлені грамнегативні палички овоїдної форми. У мікропрепараті з бульйонної культури мікроорганізми були розміщені у вигляді ланцюжків. При дослідженні харкотиння на МПА мікроорганізми утворили колонії R-форми. Збуднику якого захворювання характерні такі властивості?

+Збуднику чуми.

Збуднику менінгококового назофарингіту.

Збуднику бруцельозу.

Збуднику шигельозу.

Збуднику стрептококової ангіни.

У хворого з підозрою на шкірну форму сибірки лікар взяв на дослідження вміст карбункулу. У мікропрепараті бактеріолог виявив мікроорганізми, які були типовими для Bacillus anthracis. Які ознаки притаманні цьому організму?

+Товсті грампозитивні палички з обрубленими кінцями та оточені капсулою.

Грамнегативні палички з біполярним забарвленням.

Хаотично розміщені у мікропрепараті грамнегативні палички із закругленими кінцями.

Грамнегативні дещо зігнуті палички.

Дрібні зігнуті грампозитивні палички.

475. У хворого зі скаргами на гарячку лікар виявив збільшений лімфатичний вузол (бубон). За допомогою якої серологічної реакції бактеріолог зможе підтвердити діагноз "туляремія"? +Реакції аглютинації з туляремійним діагностикумом.

Реакції аглютинації з тулярином.

Реакції Відаля.

Реакції Райта.

Реакції гальмування гемаглютинації.

В одному з районів серед ховрашків епідеміолог виявив епізоотію чуми. Шість років тому серед населення цього району проводилася специфічна профілактика чуми. Що необхідно зробити лікарю у даному випадку?

+Усьому населенню району зробити щеплення протичумною вакциною.

Дітям району зробити щеплення протичумною вакциною.

Дорослому населенню району зробити щеплення протичумною вакциною.

Медичним працівникам та мисливцям за гризунами зробити щеплення протичумною вакциною.

Тільки мисливцям району зробити щеплення протичумною вакциною.

У хворого лікар запідозрив бубонну форму туляремії і вміст бубону направив до бактеріологічної лабораторії. З якою метою бактеріолог застосував біологічний метод під час роботи з досліджуваним матеріалом?

+Матеріал необхідний для введення лабораторним тваринам для отримання чистої культури.

Отримає чисту культуру за допомогою середовищ збагачення.

Ідентифікує виділену культуру за антигенними властивостями.

Отримає чисту культуру у рідкому живильному середовищі.

Отримає чисту культуру на щільному живильному середовищі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...