Главная Обратная связь

Дисциплины:


З фекалій хворого бактеріолог виділив шигелу Зонне. Яке додаткове дослідження необхідно провести бактеріологу для з'ясування джерела інфекції?+Фаготипування виділеної чистої культури.

Вивчити чутливість бактерії до антибіотиків.

Поставити реакцію преципітації.

Поставити реакцію зв'язування комплементу. Поставити реакцію нейтралізації.

У дитячому садку через декілька годин після вживання сиру в усіх дітей раптово з'явилися симптоми гастроентериту. Під час бактеріологічного дослідження блювотних мас та залишків сиру бактеріолог виділив золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для з'ясування джерела інфекції?

+Провести фаготипування виділених штамів.

Визначити здатність штамів до токсиноутворення.

Провести обстеження харчоблоку.

Визначити наявність антитіл у хворих дітей. Поставити шкірно-алергічну пробу.

665. Матеріал з опікової рани бактеріолог посіяв на МПА, на якому виросли плоскі з нерівним краєм напівпрозорі слизуваті досить крупні колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура мала специфічний запах, який нагадував запах жасмину. Який вид бактерії ідентифікував бактеріолог у досліджуваному матеріалі, проаналізувавши лише його культуральні властивості? +Pseudomonas aeruginosa.

Escheriсhia coli.

Proteus vulgaris.

Staphylococcus aureus.

Clostridium perfringens.

У хворого з ознаками харчової токсикоінфекції бактеріолог виділив чисту культуру факультативного анаеробу, який на м'ясопептонному агарі утворив два види колоній. Нформа бактерії (джгутикова) дала характерний повзучий ріст або фенóмен "роїння"; це типова форма бактерії. За несприятливих умов (за наявності у середовищі фенолу, жовчних солей, акридинових сполук) О-форма бактерії на МПА утворила крупні колонії з рівними краями. Під час посіву у конденсаційну воду скошеного МПА (за методом

Шукéвича) бактеріальна культура дала характерний повзучий ріст у вигляді ніжної вуалі блакитно-димчастого кольору. До якого роду належить виділена бактеріологом чиста культура бактерій? +Proteus.

Yersinia.

Klebsiella.

Salmonella.Shigella. 667. У деяких випадках для з'ясування причини гнильної інфекції посів матеріалу на живильне середовище проводиться за допомогою спеціального прийому: досліджуваний матеріал вноситься в конденсаційну воду скошеного м'ясопептонного агару. Наявність бактерій бактеріолог визначає за утворенням повзучого росту – знизу догори, по поверхні живильного середовища. Якому мікроорганізму характерна така особливість росту?+Протею.

Кишковій паличці.

Синьогнійній паличці (Pseudomonas aeruginosa).

Стафілококу. Ентерококу.

668. Епідеміолог направив на бактеріологічне дослідження м'ясні сосиски, які мали неприємний гнильний запах. Бактеріолог з досліджуваного матеріалу виділив рухливі грамнегативні бактерії паличкоподібної форми, які добре росли на МПА і дали фенóмен "роїння" (під час посіву у конденсаційну воду скошеного МПА бактеріальна культура дала характерний повзучий ріст у вигляді ніжної вуалі блакитно-димчастого кольору). Який мікроорганізм спричинив гнильне розкладання досліджуваного продукту? +Proteus spp.

Eschеrichia coli. Vibrio cholerae.

Salmonella spp. Shigella spp.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...