Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дослідник вивчає роботу оперона бактерії. Який процес безпосередньо почнеться у клітині, якщо відбулося звільнення гена-оператора від білка-репресора?Реплікація.

Репресія.

+Транскрипція.

Трансляція. Процесинг.

282. Під час обстеження пацієнта стоматолог виявив на багатьох зубах "білі плями" - зони демінералізації емалі. Вкажіть, який вид бактерії став чинником цього процесу. +Streptococcus mutans.

Streptococcus salivarius.

Streptococcus pyogenes.

Veilonella parvula.

Staphylococcus epidermidis.

 


[1] ГСТгіперчутливість сповільненого типу.

[2] HLA-DR – локус головного комплексу гістосумісності людини – HLA (Human Leukocyte Antigens) ІІ класу, який об'єднує біля 300 алельних форм. Антигени головного комплексу гістосумісності ІІ класу експресуються на поверхні певних клітин, наприклад дендритних клітин, В-лімфоцитів, активованих макрофагів.

[3] HLA-A та HLA-В – локуси головного комплексу гістосумісності HLA І класу (HLA І класу), які кодуються генами, що картовані у певних локусах 6-ї хромосоми; гени успадковуються та проявляються незалежно. Основне біологічне значення HLA І класу – визначення біологічної індивідуальності ("біологічний паспорт") та маркерування "свого" для імунокомпетентних клітин.

[4] Метод спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана (Ееритроцити барана, РУКрозеткоутворюючі клітини) – це метод для виявлення у крові людини Т-клітин та визначення їх кількісті, оскільки Т-лімфоцити мають на своїй поверхні рецептори до еритроцитів барана і формують з ними спонтанні розетки. Метод Е-РУК є застарілим імунологічним тестом, який вживався для оцінки клітинного імунітету.

[5] Фагоцитарне число – відсоток нейтрофілів із фагоцитованими бактеріями (у нормі відсоток лейкоцитів коливається

від 40 до 80 %).

 

[6] Фагоцитарний індекс – кількість поглинутих бактерій з розрахунку на один нейтрофіл (у нормі – 1-5 бактерій). 7 РБТЛ (реакція бласттрансформації лімфоцитів) – фенóмен, при якому Т-лімфоцити крові після їх стимуляції in vitro специфічним (антигеном) та неспецифічним мітогеном (например, ФГАфітогемаглютиніном) збільшуються в розмірах і перетворюються у бластоподібні клітини, які активно синтезують ДНК. РБТЛ на ФГА – реакція, яку імунолог може використати, якякісний методоцінки функціональної активності Т-лімфоцитів.

[7] Метод спонтанного розеткоутворення з еритроцитами мишей (М – еритроцити мишей, РУКрозеткоутворюючі клітини). В-лімфоцити людини мають на своїй поверхні рецептори до еритроцитів мишей і формують з ними спонтанні розетки. М-РУК – застарілий імунологічний тест. Цей тест можна використати для кількісного визначення В-лімфоцитів.[8] Метод спонтанного розеткоутворення з урахуванням інших рецепторів, які є специфічними маркерами: Е – рецептор до еритроцитів мишей, А - рецептор до Fc-фрагменту імуноглобуліну (антиеритроцитарні антитіла), С – рецептор до С3 компонента системи комплементу. ЕАС-РУК застарілий імунологічний тест. Цей тест можна використати для підрахунку В-лімфоцитів.

 

[9] Атенуйований штам Mycobacterium bovis, або бацила Кальмéтта-Герéна (Bacillus Calmette Guerin), який застосовується для профілактики туберкульозу.

Альберт Кальметт, французький бактеріолог, учень Л.Пастера, та Камілл Герен, французький ветеринарний лікар проводили

дослідження по створенню вакцини проти туберкульозу великої рогатої худоби шляхом атенуації M. bovis, культивуючи бактеріальний штам на картопляному середовищі з додаванням жовчі. 1 червня 1921 року вакцина була вперше застосована для щеплення людини проти туберкульозу і щеплення мало позитивний результат.

[10] Середовище для культивування Francisella tularensis (збудника туляремії).

[11] РОПГА – реакція оберненої пасивної гемаглютинації (мета – визначення титру антигену; реакція ставиться з видовим антитільним еритроцитарним діагностикумом).

[12] Щільне живильне середовище для культивування грибів та ідентифікації видів Aspergillus та Penicillum.

[13] Середовище Туманського-Коробкової – МПА з додаванням прогрітої крові та генціану фіолетового; застосовується для виділення Yersinia pestis.

[14] Внутрішньошкірна реакція для з'ясування наявності антитіл до токсину Corynebacterium diphtheriae; включає внутрішньошкірне введення 1/40 Dlm токсину (0,2 мл); за умов відсутності антитіл через 48-72 години на місці введення токсину формується запальний інфільтрат діаметром до 2 см.

[15] Атенуйований вакцинний штам Mycobacterium bovis, або бацила Кальмéтта-Герéна (Bacillus Calmette Guerin), який застосовується для профілактики туберкульозу (1921).

[16] Внутрішньошкірний тест для перевірки наявності антитіл проти еритрогенного токсину Streptococcus pyogenes; якщо через 1-4 години на місці введення токсину утворився запальний інфільтрат діаметром більше 10 мм – людина чутлива до збудника скарлатини (реакція позитивна). 20 Збудник лепри (прокази) – паличка Хáнсена-Нáйссера.

 

[17] Сáкса-Вітебські цитохолева реакція: повільна реакція флокуляції.

[18] СТІ – жива (атенуйована) вакцина проти сибірки. Названа на честь Санітарно-технічного інституту, у якому вакцина була вперше отримана. Являє собою висушену завісь живих спор авирулентного безкапсульного штаму Bacillus anthracis.

[19] Друзи – скупчення міцелію, переважно Actinomyces israelii, яке має вигляд округлих або овальних базофільних мас з еозинофільними включеннями (очевидно, що це антитіла) на поверхні. Матеріалом для дослідження є гнійні відокремлення, харкотиння, біоптати та спинномозкова рідина. Друзи актимонітеців мають щільну, кам'янисту консистенцію та при надавлюванні на покривне скло скриплять, як пісок. Друзи також можна виявити методом "надавленої" краплі, або у мікропрепаратах, пофарбованих за Романóвським-Гíмзою або Грамом.

[20] ЕСНО- вірусу зв’язку з труднощами систематики цих вірусів їх назвали кишковими (enteric) цитопатогенними (cytopathogenic) людськими (human) "сирітськими" (orphan), тобто некласифікованими вірусами.

[21] Віроїд – гіперспіралізована молекула одноланцюгової РНК, яка замкнута у кільце (містить 300-400 нуклеотидів). Молекула РНК віроїду не кодує власних білків. Репродукція віроїду залежить від клітини-хазяїна; зазвичай віроїд – організм-сателіт, тобто потребує для репродукції наявності РНК віруса-помічника. Віроїди – збудники інфекційних захворювань рослин, наприклад веретеноподібності картоплі. Віроїдам притаманна спадкова мінливість, адаптація до умов існування. Характеризуються резистентністю до противірусних препаратів, нагрівання, дії формаліну, протеаз, нуклеаз, випромінювання. Вважається, що віроїди утворюються з нормальних клітинних РНК.

[22] Віріон – позаклітинна форма вірусу (форма спокою вірусу); забезпечує перенесення геному вірусу від однієї клітини до іншої або від одного організму до іншого. Має різну форму (багатокутника, паличкоподібну, ниткоподібну, сферичну).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...